Avfallstaxan

Mises avfallstaxa innehåller uppgifter om grundavgifter, rörliga avgifter, mottagningsavgifter, särskild avgift, särskild avfallshantering och övriga avgifter.

Innehållsförteckning

AvfallstaxorMises avfallstaxa 2022 PDF

Beslutande av styrelsen 30.11.2021
Beslutande av stämman 21.12.2021Mises avfallstaxa 2021 PDF

Avfallstaxa förslag från styrelsen 23.11.2020
Avfallstaxa fastställd av förbundsstämman 15.12.2020Mises avfallstaxa 2020 PDF

Beslutande av styrelsen 23.6.2020
Beslutande av stämman 23.6.2020