Sök

Avfallstaxan

Mises avfallstaxa innehåller uppgifter om grundavgifter, rörliga avgifter, mottagningsavgifter, särskild avgift, särskild avfallshantering och övriga avgifter.

Innehållsförteckning

Avfallstaxor


Mises avfallstaxa 2024 PDF

Beslutande av styrelsen 22.11.2023
Beslutande av stämman 19.12.2023


Mises avfallstaxa 2023 PDF

Beslutande av styrelsen 23.11.2022
Beslutande av stämman 15.12.2022


Mises avfallstaxa 2022 PDF

Beslutande av styrelsen 30.11.2021
Beslutande av stämman 21.12.2021


Mises avfallstaxa 2021 PDF

Avfallstaxa förslag från styrelsen 23.11.2020
Avfallstaxa fastställd av förbundsstämman 15.12.2020Mises avfallstaxa 2020 PDF

Beslutande av styrelsen 23.6.2020
Beslutande av stämman 23.6.2020

Skip to content