Avfallstaxan

Mises avfallstaxa innehåller uppgifter om grundavgifter, rörliga avgifter, mottagningsavgifter, särskild avgift, särskild avfallshantering och övriga avgifter.

Innehållsförteckning

AvfallstaxorMises avfallstaxa 2021 PDF

Avfallstaxa förslag från styrelsen 23.11.2020
Avfallstaxa fastställd av förbundsstämman 15.12.2020Mises avfallstaxa 2020 PDF

Beslutande av styrelsen 23.6.2020
Beslutande av stämman 23.6.2020