Flerbostadshus

Avfallsavgift för byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader med tre eller flera bostäder i andra myndigheters register.

  • bostäder med tre eller flera bostäder ska ha fullständig fastighetsnära sortering
  • byggnader där någon person finns folkbokförd (räknas alltid som stadigvarande bostad)
  • verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad och ska ha fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise

Avfallsavgiften betalas per bostad.

Med fullständig fastighetsnära sortering menas i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter insamling av brännbart avfall, bioavfall och minst fem fraktioner för återvinningsmaterial.

Större verksamheter eller flerbostadshus där antal bostäder överstiger fem bör avfallsinsamlingen ske i separata kärl. Mindre flerbostadshus och mindre verksamheter kan välja fullständig sortering via MiseÅttan. Avfallstjänsterna ska vara i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter.

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.
Avgifter enligt avfallstaxan 2022.

Innehållsförteckning

Avfallstjänster Mises fyrfackssystem – flerbostadshus


Gäller flerbostadshus med 3-4 bostäder. Flerbostadshusen kan även ha tjänsten flerkärl. Se längre ner.

Avfallstjänst MiseÅttan

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Tömning sker antingen varje eller varannan vecka för A-kärlet. Tömning för B-kärlet sker var fjärde vecka. Samtliga kärl är i storleken 370L.

Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan
Tömning av A-kärl varannan vecka, B kärl var fjärde vecka.
Tömningar/år:
A-kärl 26 st + B-kärl 13 st
Grundavgift: 112 €/år
Rörlig del: 472,29 €/år
Totalt: 584,29€

Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan
Tömning av A-kärl varje vecka, B kärl var fjärde vecka.
Tömningar/år:
A-kärl 52 st + B-kärl 13 st
Grundavgift: 112 €/år
Rörlig del: 781,43 €/år
Totalt: 893,43€

 

Rörliga avgifter fyrfacksystem


AvfallstjänstKärl (L)Tömn.pris per gång
MiseÅttan A-Kärl37011,89 €
MiseÅttan B-Kärl37012,55 €
Fyrfack, Extratömning A-kärl (vid behov)37023,11 €
Fyrfack, Extratömning B-kärl (vid behov)37023,11 €
Mise kompletteringskärl brännbart24011,89 €
Mise kompletteringskärl brännbart (vid behov)24019,80 €

 

Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymme
Pris: 30 €/år

Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

 

Flerbostadshus med flera kärl


Avfallsavgiftens grundavgift för fullständig sortering
Avgift: 112 €/år 

Grundavgiften faktureras per lägenhet och per månad tillsammans med rörliga kostnader för tömningar.

Rörliga avgifter flerkärl

Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till flerbostadens behov. Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämning i kärl, finns i olika storlekar.

AvfallstjänstKärl (L)IntervallPris €/tömning
Brännbart3601,218,55 €
Brännbart6601,227,82 €
Bioavfall1401,214,57 €
Plast3601,2,415,90 €
Plast6601,2,419,88 €
Kartong/tetra3601,2,413,25 €
Kartong/tetra6601,2,414,57 €
Papper2401,2,4,810,60 €
Papper3601,2,4,811,92 €
Glas2401,2,4,815,90 €
Glas3601,2,4,819,87 €
Metall/ Aluminium2401,2,4,811,92 €
Metall/ Aluminium3601,2,4,813,25 €
Metall/ Aluminium6601,2,4,815,90 €

Tilläggstjänster flerkärl

TilläggstjänsterKärl (L)Intervall

Pris €/tömning

Aluminium2401,2,4,89,05 €
Aluminium3601,2,4,810,35 €
Aluminium6601,2,4,815,52 €
Elektronik240*4,840,68 €
Batterier & ljuskällor 2*2525*4,825,87 €
Extra tömning i samband
med ordinarie hämtning, ej elektronik/batterier/ljuskällor
140 – 660 27,82 €
Extra tömning utanför ordinarie hämtning140 – 660 62,09 €
Överfullt kärl/extra sopsäck
vid ordinarie hämtning
  14,60 €

* Fyra veckors intervall är inte möjligt att välja innan tillräckligt många väljer detta alternativ.

 

Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymme
Pris: 30 €/år

Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

Utkörning och hämtning av kärl

Hämtning, fyrfack A- och B-kärl (370 liter) 35,00 €
vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.

Utkörning, fyrfack A- eller B-kärl (370 liter) 35,00 €
Pris per kärl

Utkörning av avfallskärl 35,00 €

Gäller flerkärl, vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.

Hämtning av avfallskärl 35,00 €

Gäller flerkärl, vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.