Flerbostadshus

Avfallsavgift för byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader med tre eller flera bostäder i andra myndigheters register.

-bostäder med tre eller flera bostäder ska ha fullständig fastighetsnära sortering
-byggnader där någon person finns folkbokförd (räknas alltid som stadigvarande bostad)
-verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad och ska ha fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise. Avfallsavgiften betalas per bostad.

Med fullständig fastighetsnära sortering menas i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter insamling av brännbart avfall, bioavfall och minst fem fraktioner för återvinningsmaterial.

Större flerbostadshus där antal bostäder överstiger fem bör avfallsinsamlingen ske i separata kärl. Mindre flerbostadshus kan välja fullständig sortering via MiseÅttan. Avfallstjänsterna ska vara i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter.

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms, inom parentes exklusive moms

Innehållsförteckning

Avfallstjänster Mises fyrfackssystem – flerbostadshus
Avfallsavgift MiseÅttanTömningar/år A-kärl:
52 + B-kärl 13
Grundavgift: 107 €/år (86,29 €)
Rörlig del: 733,46/år (591,50€)
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 52 stycken, för B-kärl 13 stycken. Grunddel 107 €, plus rörlig del på minst 733,46€/år.

 

Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymmePris:
12 €/år (9,677 €)
Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

 

 

Avfallstjänst flerkärl – flerbostadshus
Avfallsavgiftens grunddel för fullständig sorteringGrundavgiften faktureras per lägenhet och per månad tillsammans med rörliga kostnader för tömningar.
                    
Grundavgift: 107 €/år (86,290 €)

 

Rörliga avgifter


 

Avfallstjänst

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Exklusive moms

Pris €/tömning
Inklusive moms

Brännbart

360

1,2

14,381

17,833

Brännbart

660

1,2

21,572

26,749

Bioavfall

140

1,2

11,300

14,011

Plast

360

1,2,4

12,327

15,285

Plast

660

1,2,4

15,408

19,107

Kartong/tetra

360

1,2,4

10,272

12,738

Kartong/tetra

660

1,2,4

11,300

14,011

Papper

240

1,2,4,8

8,218

10,190

Papper

360

1,2,4,8

9,245

11,464

Glas

240

1,2,4,8

12,327

15,285

Glas

360

1,2,4,8

15,408

19,107

Metall/ Aluminium

240

1,2,4,8

9,245

11,464

Metall/ Aluminium

360

1,2,4,8

10,272

12,738

Metall/ Aluminium

660

1,2,4,8

12,327

15,285

Tilläggstjänster

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Exklusive moms

Pris €/tömning

Inklusive moms

Aluminium

240

1,2,4,8

7,021

8,706

Aluminium

360

1,2,4,8

8,024

9,950

Aluminium

660

1,2,4,8

12,036

14,925

Elektronik

240

*4,8

31,546

39,117

Batterier & ljuskällor 2*25

25

*4,8

20,060

24,874

Extra tömning i samband
med ordinarie hämtning, ej elektronik/batterier/ljuskällor

140 – 660

 

21,572

26,749

Extra tömning utanför ordinarie hämtning

140 – 660

 

48,140

59,699

Överfullt kärl/extra sopsäck
vid ordinarie hämtning

  

11,324

14,040

* Fyra veckors intervall är inte möjligt att välja innan tillräckligt många väljer detta alternativ.

 

Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymmePris:
12 €/år (9,677 €)
Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

 

MatavfallspåsarEtt visst antal matavfallspåsar ingår per hushåll för insamlingen av bioavfall från flerbostadshus (160 stycken 8-liter matavfallspåsar/år och lägenhet).