Sök

Flerbostadshus

Avfallsavgift för byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader med tre eller flera bostäder i andra myndigheters register.

  • bostäder med tre eller flera bostäder ska ha fullständig fastighetsnära sortering
  • byggnader där någon person finns folkbokförd (räknas alltid som stadigvarande bostad)
  • verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad och ska ha fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise

Avfallsavgiften betalas per bostad.

Med fullständig fastighetsnära sortering menas i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter insamling av brännbart avfall, bioavfall och minst fem fraktioner för återvinningsmaterial.

Större verksamheter eller flerbostadshus där antal bostäder överstiger fem bör avfallsinsamlingen ske i separata kärl. Mindre flerbostadshus och mindre verksamheter kan välja fullständig sortering via MiseÅttan. Avfallstjänsterna ska vara i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter.

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.
Avgifter enligt avfallstaxan 2024.

Innehållsförteckning

Avfallstjänster Mises fyrfackssystem – flerbostadshus


Gäller flerbostadshus med 3-4 bostäder. Flerbostadshusen kan även ha tjänsten flerkärl. Se längre ner.

Avfallstjänst MiseÅttan

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Tömning sker antingen varje eller varannan vecka för A-kärlet. Tömning för B-kärlet sker var fjärde vecka. Samtliga kärl är i storleken 370L.

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 26
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 1092 €/år
Totalt: 1216 €

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 28:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 13
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 910 €/år
Totalt: 1034 €

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 56:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 7
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 826 €/år
Totalt: 950 €

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 26 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 728 €/år
Totalt: 852 €

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 28:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 13 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 546 €/år
Totalt: 670 €

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 56:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 7 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 462 €/år
Totalt: 586 €

Avgifter fyrfackssystemet


Hämtning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Utkörning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Kompletteringskärl 240 L brännbart 14 € per tömning.
Kärltvätt A kärl 77 €
Kärltvätt B kärl 77 €
Kärltvätt Kompletteringskärl 77 €

Överfullt kärl vid ordinarie hämtning 14 €
Extra sopsäck vid ordinarie hämtning 14 €

Extra tömning (370 L, 240 L) utanför ordinarie rutt 27 €
Extra tömning (370 L, 240 L) i samband med ordinarie rutt 19 €

Extra dragväg (om dragväg överskrider 5 meter) kan beställas och är beroende på dragavstånd:
6-10 m 14,26€ /tömning.
11-15 m 21,42€ /tömning.
För längre dragvägar se gällande avfallstaxa.

Nyckelavgift


Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymme
Pris: 34 €/år

Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.
Påminnelseavgift för inlämning av nycklar till avfallsutrymmet 34 €.

Flerbostadshus med flera kärl


Avfallsavgiftens grundavgift för fullständig sortering
Avgift: 124 €/år 

Grundavgiften faktureras per lägenhet och per månad tillsammans med rörliga kostnader för tömningar.

Rörliga avgifter flerkärl

Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till flerbostadens behov. Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämning i kärl, finns i olika storlekar.

AvfallstjänstKärl (L)IntervallPris €/tömning
Brännbart3601,220,94 €
Brännbart6601,231,40 €
Bioavfall1401,216,44 €
Plast3601,2,417,95 €
Plast6601,2,422,44 €
Kartong/tetra3601,2,414,95 €
Kartong/tetra6601,2,416,44 €
Papper2401,2,4,811,96 €
Papper3601,2,4,813,45 €
Glas2401,2,4,817,95 €
Glas3601,2,4,822,43 €
Metall/ Aluminium2401,2,4,813,45 €
Metall/ Aluminium3601,2,4,814,95 €
Metall/ Aluminium6601,2,4,817,95 €

Tilläggstjänster flerkärl

Tilläggstjänster

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Inklusive moms

Aluminium

240

1,2,4,8

10,21 €

Aluminium

360

1,2,4,8

11,68 €

Aluminium

660

1,2,4,8

17,52 €

Elektronik

240

8

45,91 €

Batterier & ljuskällor 2*25

25

8

29,20 €

Extra tömning i samband
med ordinarie hämtning, ej elektronik/batterier/ljuskällor

140 – 660

 

31,40 €

Extra tömning utanför ordinarie hämtning

140 – 660

 

70,07 €

Hämtning av avfallskärl 140-660 L 39,50 €
Utkörning av avfallskärl 140-660 L 39,50 €

Kärltvätt per kärl 140-660 L 39,50 €

Skip to content