Fritidsbostad

Gäller för fritidsbostäder på fasta Åland.

Fritidsbostadsägare på fasta Åland kan välja bland Mises avfallstjänster enligt nedan. Avgiften betalas per bostad.

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Innehållsförteckning

Fastighetsnära hämtning – Mises fyrfacksystemDen fastighetsnära hämtningen kan endast ske på upphandlad väg (vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet). Om fritidsbostaden befinner sig på upphandlad väg kan fastighetsnära hämtning genom fyrfackssystem väljas

 

Avfallsavgit för fritidsbostad med MiseFyranTömningar/år:
A-kärl 6 stycken 
Grundavgift: 62 €/år
Rörlig del: 66,96 €/årAvfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och två återvinningsfraktioner i ett 370 liters kärl. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 6 stycken. Grunddel 62 €, plus rörlig del med minst 6 tömningar 66,96 € per år.

 
Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseÅttanTömningar/år:
A-kärl 6 stycken + B-kärl 3 stycken
Grundavgift: 52 €/år
Rörlig del: 102,30 €/år
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 6 stycken 66,96 € för B-kärl minst 3 stycken 35,34 € med en total rörlig kostnad om 102,30 € Grunddel 52 €, plus rörlig del.

 

 

 

 

Avfallstjänst brännbart avfall till låst hus (fasta Åland)


 


Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst husAvfallsavgift:
163,50 €/år
Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.
72 € grunddel + 91,50 € rörlig del= 163,50 €


Fritidshushåll utanför MiseAvfallsavgift:
163,50 €/år
Fritidshushåll utanför Mise kan ansluta sig till Mises tjänst med brännbart avfall till låst hus. Dessa kunder får ett programmerat Misekort till det låsta huset som valts och betalar enligt Mises avgifter. Kunderna får även lämna avfall till ÅVC mot uppvisande av giltigt Misekort.
72 € grunddel + 91,50 € rörlig del= 163,50 €

 

 

 

 

Särskild avfallsavgift genom ansökanEn ansökan om särskild avgift (se blanketter) lämnas in till Mise och därefter behandlas ansökan av handläggare. En handläggningsavgift enligt avfallstaxa tillkommer.


Avfallsavgift för fritidsbostad
fast boende i mises medlemskommun utan Misekort35,00 €/år
Fritidsbostaden uppfyller kravet på ordnad avfallshantering genom sitt fasta boende som finns inom Mises geografiska gränser. Allt avfall ska hanteras på samma sätt som avfallet från det fasta boendet. Fritidsbostaden erhåller inget Misekort. Enligt Mises föreskrifter ansvarar fastighetsägaren för att ordna avfallshanteringen för hushållen. Privata fritidsbostäder som hyrs ut har krav på ordnad avfallshantering.


Avfallsavgift för fritidsbostad med fastboende i Mises medlemskommun med misekort till ÅVC och återvinningsstationer65,00 €/år
Fritidsbostaden uppfyller kravet på ordnad avfallshantering genom sitt fasta boende som finns inom Mises tillsynsområde. Fritidsbostaden erhåller ett Misekort för inpassering till ÅVC och återvinningsstationer. Fritidsbostäder som hyrs ut har krav på ordnad avfallshantering.


Fritidshus i Mises kommun med fast boende utanför Mise35,00 €/år

I de fall fritidshusägaren tar sitt avfall till sitt fasta boende och kan uppvisa ett intyg från boendekommunen eller annan tillförlitlig utredning som visar på att avfallet tas om hand enligt Mises definition om ordnad avfallshantering, kan avgiften justeras.