Fritidsbostad

Gäller för fritidsbostäder på fasta Åland.

Fritidsbostadsägare på fasta Åland kan välja bland Mises avfallstjänster enligt nedan. Avgiften betalas per bostad.

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.
Avgifter enligt avfallstaxan 2022.
Mer info finns under kundinfo.

Innehållsförteckning

Avfallstjänst Mises fyrfackssystem


Den fastighetsnära hämtningen kan endast ske på upphandlad väg (vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet). Om fritidsbostaden befinner sig på upphandlad väg kan fastighetsnära hämtning genom fyrfackssystem väljas.

Avfallsavgift för fritidsbostadmed MiseFyran

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och två återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken. Tömningar startar automatiskt varje år enligt intervall i området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises kundtjänst. Tömningarna debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.

Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseÅttan

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken och B-kärl minst 3 stycken. Tömningar startar automatiskt varje år enligt intervall i området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises kundtjänst. Tömningarna debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.

Avgifter fyrfacksystemet


Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseFyran
Tömningar/år: 
A-kärl minst 7st
Grundavgift: 65 €/år
Rörlig del: 83,20 €/år
Totalt: 148,23 €


Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseÅttan
Tömningar/år: 
A-kärl minst 7st + B-kärl minst 3 st
Grundavgift: 55 €/år
Rörlig del: 
120,83 €/år
Totalt: 175,88 €

MiseFyran/ MiseÅttan, A-kärl, tömningspris per gång 11,89 €
MiseFyran/ MiseÅttan, B-kärl, tömningspris per gång 12,55 €
Samtliga kärl är i storleken 370L.

Utkörning och hämtning av kärl

Hämtning, fyrfack A- och B-kärl (370 liter) 35,00 €
vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.

Utkörning, fyrfack A- eller B-kärl (370 liter) 35,00 €
Pris per kärl

Tilläggstjänster


Extra tömning, vid behov A- Kärl, pris per tömning 23,11 €.
Extra tömning, vid behov B- Kärl, pris per tömning 23,11 €.

Kompletteringskärl 240L brännbart, pris per tömning 11,89 €.
Extra tömning kompletteringskärl, vid behov, pris per tömning 19,80 €.

Avfallstjänst Låst hus (fasta Åland)Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus
Avfallsavgift: 176,65 €/år

Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.
76 € grundavgift + 100,65 rörlig del= 176,65 €

Fritidshushåll utanför Mise
Avfallsavgift: 176,65 €/år

Fritidshushåll utanför Mise kan ansluta sig till Mises tjänst med brännbart avfall till låst hus. Dessa kunder får ett programmerat Misekort till det låsta huset som valts och betalar enligt Mises avgifter. Kunderna får även lämna avfall till ÅVC mot uppvisande av giltigt Misekort.
76 € grundavgift + 100,65 rörlig del= 176,65 €

Särskild avgift


Särskilda avgifter prövas alltid av Mise. Blanketter finns på hemsidan. För ansökan debiteras en handläggningsavgift på 50€ per ärende.


Avfallsavgift för fritidsbostad med fast boende i Mise medlems
kommun med Misekort till ÅVC och återvinningsstationer
Avgift: 68,00 €/år

Fritidsbostaden uppfyller kravet på ordnad avfallshantering genom sitt fasta boende som finns inom Mises tillsynsområde. Fritidsbostaden erhåller ett Misekort för inpassering till ÅVC och återvinningsstationer och istället för 37,00 € betalar man 68,00 €. Fritidsbostäder som hyrs ut har krav på ordnad avfallshantering och ska välja en tjänst som innefattar hantering av brännbart avfall.


Avfallsavgift för fritidsbostad med
fast boende i Mise medlemskommun utan Misekort
Avgift: 37,00 €/år

Fritidsbostaden uppfyller kravet på ordnad avfallshantering genom sitt fasta boende som finns inom Mises geografiska gränser. Allt avfall ska hanteras på samma sätt som avfallet från det fasta boendet. Fritidsbostaden erhåller inget Misekort. Enligt Mises föreskrifter ansvarar fastighetsägaren för att ordna avfallshanteringen för hushållen. Privata fritidsbostäder som hyrs ut har krav på ordnad avfallshantering och ska välja en avfallstjänst som innefattar hantering av brännbart avfall.


Fritidshus i Mise medlemskommun med fast boende utanför Mise
Avgift: 37,00 €/år

I de fall fritidshusägaren tar sitt avfall till sitt fasta boende och kan uppvisa ett intyg från boendekommunen eller annan tillförlitlig utredning som visar på att avfallet tas om hand enligt Mises definition om ordnad avfallshantering, kan avgiften justeras.


Renoveringsobjekt eller liknande, fritidsbyggnader
Avgift: 76,00 €/år

I de fall en fritidsbostad inte kan användas under minst 12 månader, justering av avgift ges för max 12 månader i taget.