Sök

Skärgården (Kökar, Sottunga)

Skärgården har andra avgifter på grund av begränsat serviceutbud.
Samtliga avgifter är inklusive 24 %.
Avgifter enligt avfallstaxan 2024.

Mer information utöver avgifter hittar du under kundinfo.

Innehållsförteckning

Egnahemshus (Kökar, Sottunga)Avfallsavgift för bostad med brännbart avfall till låst hus

Bostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. 

Grundavgift: 158 €/år
Rörlig del: 
0–1 person i hushållet: 125 €/år. Totalt: 283 €
2 personer i hushållet: 150 €/år. Totalt: 308 €
3 personer i hushållet: 174 €/år. Totalt: 332 €
4 eller fler i hushållet: 199 €/år. Totalt: 357 €

Avfallsavgift för bostad med säckhämtning

I avgiften ingår märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längsmed särskild säckhämtningsrunda. Denna avfallstjänst är bara tillgänglig på Sottunga och Kökar.

Grundavgift: 158 €/år
0–1 person i hushållet: 7 säckhämtningsmärken= 103 €/år. Totalt: 261 €
2 personer i hushållet: 10 säckhämtningsmärken= 147 €/år. Totalt: 305 €
3 personer i hushållet: 12 säckhämtningsmärken= 176 €/år. Totalt: 334 €
4 eller fler i hushållet: 15 säckhämtningsmärken= 220 €/år. Totalt: 378 €

Extra säckhämtningsmärken kan köpas för 15 €/st.

Fritidsbostad (Kökar, Sottunga)


Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus

Avgift: 198 €
Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. 


Avfallsavgift för fritidsbostad med säckhämtning

I avgiften ingår 6 stycken märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längs särskild säckhämtningsrunda. 

Grundavgift: 84 €/år
6 säckhämtningsmärken= 88 €/år. Totalt: 172 €

Extra säckhämtningsmärken kan köpas för 15 €/st.

FlerbostadshusAvfallsavgift för flerbostadshus med brännbart avfall till låst hus

Varje lägenhet får ett Misekort som programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

(Denna avfallstjänst är bara tillgänglig på Sottunga och Kökar)

Grundavgift: 158 €/år
Rörlig del:
0–1 person i hushållet: 125 €/år. Totalt: 283 €
2 personer i hushållet: 150 €/år. Totalt: 308 €
3 personer i hushållet: 174 €/år. Totalt: 332 €
4 eller fler i hushållet: 199 €/år. Totalt: 357 €

Rörliga avgifter (Kökar, Sottunga)


Rörliga avgifter för fastighetsnära hämtning från verksamheter i skärgården (Kökar, Sottunga).

 Kärlstorlek

Brännbart avfall €/st

Återvinningsmaterial €/st

Säckhämtning (max 12 kg)

16 €

10 €

140 l kärl

16 €

10 €

240 l kärl

17 €

16 €

360 l kärl

21 €

18 €

660 l kärl

32 €

20 €

Mottagningsavgifter special för verksamheter som lämnar avfall till Mise ÅVC på Svinryggen.

Avfall per kg special verksamhet

€ (inkl.)

Brännbart

0,31 €

Bioavfall

0,33 €

Kartong

0,19 €

Papper

0,09 €

Plastförpackningar

0,35 €

Glasförpackningar

0,14 €

Metall

0,00 €

Trädgårdsavfall

0,16 €

Grovavfall/byggavfall

0,44 €

Målat träavfall

0,25 €

Inert avfall

0,24 €

Rent trä

0,16 €

Tryckkärl (brandsläckare, gasflaskor)

8,57 €

Skip to content