Skärgård (Kökar, Sottunga)

Skärgården har andra avgifter på grund av begränsat serviceutbud.
Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms, inom parentes exklusive moms.

Innehållsförteckning

Egnahemshus (Kökar, Sottunga)Avfallsavgift för bostad med brännbart avfall till låst husPris:
237 €-297 €/år till Mise
Bostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

0–1 person i hushållet 237 € (191,129 €)
2 personer i hushållet 257 € (207,258 €)
3 personer i hushållet 277 € (223,387 €)
4 eller fler i hushållet 297 € (239,516 €)

Exempel: 137 € grunddel + 100 € Rörlig del=237 €

 

Avfallsavgift för bostad med säckhämtningPris:
221 €-317 €/år till Mise
I avgiften ingår märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längsmed särskild säckhämtningsrunda. Inga avgifter till avfallsentreprenör tillkommer. Extra säckhämtningsmärken kan köpas för 12 €/st (9,677 €). (Denna avfallstjänst är bara tillgänglig på Sottunga och Kökar)

0–1 person i hushållet 221 € (178,226 €) / 7 st. säckhämtningsmärken
2 personer i hushållet 257 € (207,258 €) / 10 st. säckhämtningsmärken
3 personer i hushållet 281 € (226,613 €) / 12 st. säckhämtningsmärken
4 eller fler i hushållet 317 € (255,645 €) / 15 st. säckhämtningsmärken

Exempel: 137€ grunddel + 12 €*7 säckhämtningsmärken= 221 € (0–1 person i hushållet).

 

 

 

 

FlerbostadshusAVFALLSAVGIFT FÖR FLERBOSTAD MED BRÄNNBART AVFALL TILL LÅST HUS
Pris: 237 €-297 €/år till Mise
Varje lägenhet får ett Misekort som programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

0–1 person i hushållet 237 € (191,129 €)
2 personer i hushållet 257 € (207,258 €)
3 personer i hushållet 277 € (223,387 €)
4 eller fler i hushållet 297 € (239,516 €)

Exempel: 137 € grunddel + 100 € Rörlig del=237 €

 

Fritidsbostad (Kökar, Sottunga)Avfallsavgift för fritidsbostad med säckhämtningPris:
168 €/år till Mise (135,484 €)
I avgiften ingår 8 stycken märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längs särskild säckhämtningsrunda.
Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer. Extra säckhämtningsmärken kan köpas för 12 €/st (9,677€).

72,00 € grunddel + 12€*8 säckhämtningsmärken=168,00 €

 

Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst husPris:
163,50€/år till Mise (131,855 €)
Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

72,00 € grunddel + 91,50 rörlig del= 163,50 €

 

Rörliga avgifter (Kökar, Sottunga)


 

 Kärlstorlek

Brännbart avfall €/st exkl. moms

Brännbart avfall €/st inkl. moms

Återvinningsmaterial €/st exkl. moms

Återvinningsmaterial €/st inkl. moms

Säckhämtning (max 12 kg)

9,677

12,000

6,105

7,570

140 l kärl

9,677

12,000

6,105

7,570

240 l kärl

10,737

13,314

10,446

12,953

360 l kärl

14,381

17,833

11,470

14,223

660 l kärl

21,572

26,749

12,699

15,747

Tömningsavgift brännbart avfall  per kubik

24,779

30,725

  


Mottagningsavgifter verksamheter (special)Avgifter som används i specialfall, i huvudsak gällande avfallshanteringen i skärgården (Kökar och Sottunga).

 

Övrigt avfall – avlämning per volym


 

 

Exkl. moms €/m3

Inkl. moms €/m3

Brännbart avfall

35,485

44,001

Övrigt grovavfall

44,355

55,000

Övrigt skrymmande (över 100x50x 50cm)

44,355

55,000

Byggavfall

44,355

55,000

 

Övrigt avfall – Avlämning per kilogram


 

 

Exkl. moms €/kg

Inkl. moms €/kg

Brännbart avfall

0,192

0,238

Övrigt grovavfall/ möbler

0,298

0,370

Övrigt skrymmande (över 100x50x 50cm)

0,298

0,370

Byggavfall

0,298

0,370