Skärgården (Kökar, Sottunga)

Skärgården har andra avgifter på grund av begränsat serviceutbud.
Samtliga avgifter är inklusive 24 %.
Avgifter enligt avfallstaxan 2022.

Mer information utöver avgifter hittar du under kundinfo.

Innehållsförteckning

Egnahemshus (Kökar, Sottunga)Avfallsavgift för bostad med brännbart avfall till låst hus

Bostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

Grundavgift: 144 €/år
Rörlig del:
0–1 person i hushållet: 110 €/år. Totalt: 254 €
2 personer i hushållet: 132 €/år. Totalt: 276 €
3 personer i hushållet: 154 €/år. Totalt: 298 €
4 eller fler i hushållet: 176 €/år. Totalt: 320 €

Exempel: Grunddel 144 € + rörlig del 110 €=254 €/år

Avfallsavgift för bostad med säckhämtning

I avgiften ingår märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längsmed särskild säckhämtningsrunda. Inga avgifter till avfallsentreprenör tillkommer.

(Denna avfallstjänst är bara tillgänglig på Sottunga och Kökar)

Grundavgift: 144 €/år
0–1 person i hushållet: 7 säckhämtningsmärken= 91 €/år. Totalt: 235 €
2 personer i hushållet: 10 säckhämtningsmärken= 130 €/år. Totalt: 274 €
3 personer i hushållet: 12 säckhämtningsmärken= 156 €/år. Totalt: 300 €
4 eller fler i hushållet: 15 säckhämtningsmärken= 195 €/år. Totalt: 339 €

Exempel: Grundavgift 144 € + 13 €*7 säckhämtningsmärken =235 €/år

Extra säckhämtningsmärken kan köpas för 13 €/st.

FlerbostadshusAvfallsavgift för flerbostadshus med brännbart avfall till låst hus

Varje lägenhet får ett Misekort som programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

(Denna avfallstjänst är bara tillgänglig på Sottunga och Kökar)

Grundavgift: 144 €/år
Rörlig del:
0–1 person i hushållet: 110 €/år. Totalt: 254 €
2 personer i hushållet: 132 €/år. Totalt: 276 €
3 personer i hushållet: 154 €/år. Totalt: 298 €
4 eller fler i hushållet: 176 €/år. Totalt: 320 €

Exempel: Grunddel 144 € + rörlig del 110 €=254 €/år

 

Fritidsbostad (Kökar, Sottunga)Avfallsavgift för fritidsbostad med säckhämtning

I avgiften ingår 6 stycken märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längs särskild säckhämtningsrunda. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

Grundavgift: 76 €/år
6 säckhämtningsmärken= 78 €/år. Totalt: 154 €

(76 € grundavgift + 13€*6 säckhämtningsmärken=154 €)

Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus

Avgift: 177 €
Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

76 € grundavgift + 101 € rörlig del= 177 €

Rörliga avgifter (Kökar, Sottunga)


I skärgården finns särskilda rörliga avgifter.

 KärlstorlekBrännbart avfall €/st Återvinningsmaterial €/st
Säckhämtning (max 12 kg)13 €8,20 €
140 l kärl13 €8,20 €
240 l kärl14,42 €14,03 €
360 l kärl19,32 €15,41 €
660 l kärl28,98 €17,06 €
Tömningsavgift brännbart avfall  per kubik33,29 € 

Mottagningsavgifter finns i avfallstaxan eller på hemsidan.