VÄLKOMMEN TILL MISE, DIN KOMMUNALA AVFALLSSERVICE

Mariehamn- Jomala- Hammarland- Lumparland- Kökar- Sottunga

TURLISTA MISEBILEN

Nästa körning listas per ställe/kommun

SORTERINGSGUIDE (PDF)

Mises guide för sopsortering

TRAFIKINFORMATION

Extra insatta turer, avvikelser osv.

ÖPPETTIDER ÅVC

Återvinningscentralen på Svinryggen

Mise söker en kundtjänstmedarbetare

Mises kundtjänst hjälper till med alla frågor gällande avfallshantering. Det kan gälla fakturor, ärenden eller praktisk hjälp med att utforma ett sophus/tömningsplats. Kundtjänst arbetar också

Läs mer »

Nya sorteringssystemet tas i bruk 2020/2021

Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) har upphandlat fastighetsnära hämtning för bostäder i Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn.  För att fler ska kunna sortera sitt avfall närmare

Läs mer »