Sök

Egnahemshus

Avfallsavgift för samtliga byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader för hushåll i en- och tvåbostadshus i andra myndigheters register såsom:

  • Egnahemshus.
  • Byggnader där någon person finns folkbokförd (räknas alltid som stadigvarande bostad).

 

Avfallsavgiften betalas per bostad. Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Uppgifter nedan enligt avfallstaxan 2024.

Innehållsförteckning

Avfallstjänst Mises fyrfackssystem


Den fastighetsnära hämtningen kan endast ske på upphandlad väg (vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet).

Avfallstjänst MiseFyran

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall, kartong och plast i ett 370 liters kärl.

Avfallstjänst MiseÅttan

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall, kartong, plast, papper, metall och glas i två 370 liters kärl.

Avgifter fyrfackssystemet


Hämtning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Utkörning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Kärltvätt A kärl 77 €
Kärltvätt B kärl 77 €
Kärltvätt Kompletteringskärl 77 €

Överfullt kärl vid ordinarie hämtning 14 €
Extra sopsäck vid ordinarie hämtning 14 €

Extra tömning (370 L, 240 L) utanför ordinarie rutt 27 €
Extra tömning (370 L, 240 L) i samband med ordinarie rutt 19 €

Extra dragväg (om dragväg överskrider 5 meter) kan beställas och är beroende på dragavstånd:
6-10 m 14,26€ /tömning.
11-15 m 21,42€ /tömning.
För längre dragvägar se gällande avfallstaxa.

Tjänster och avgifter


Avfallsavgift för bostad med MiseFyran

Tömning av A kärl var 7:e dag. Gäller enbart tätområden.
Tömningar/år:
52 st
Grundavgift: 141 €/år
Rörlig del: 728 €/år
Totalt: 869,00€

Tömning av A kärl var 14:e dag.
Tömningar/år:
26 st
Grundavgift: 141 €/år
Rörlig del: 364 €/år
Totalt: 505 €

Förlängt tömningsintervall, Vinter.
Gäller för alla mellan perioden november-mars.
Tömningar/år:
21 st
Grundavgift: 141 €/år
Rörlig del: 294 €/år
Totalt: 435 €

Förlängt tömningsintervall, egen kompost.
Gäller för hushåll med 1 person folkbokförd. Krävs en ansökan.
Tömningar/år:
13 st
Grundavgift: 141 €/år
Rörlig del: 182 €/år
Totalt: 323 €

 


Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 26
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 1092 €/år
Totalt: 1216 €

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 28:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 13
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 910 €/år
Totalt: 1034 €

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 56:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 7
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 826 €/år
Totalt: 950 €

Förlängd tömningsintervall vintertid är möjligt för A kärlet under perioden november-mars.

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 26 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 728 €/år
Totalt: 852 €

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 28:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 13 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 546 €/år
Totalt: 670 €

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 56:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 7 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 462 €/år
Totalt: 586 €

Förlängt tömningsintervall, Vinter.
Gäller för alla mellan perioden november-mars.

Var 14:e dag, B kärl var 28:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 13 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 476 €/år
Totalt: 600 €

Förlängt tömningsintervall, Vinter.
Gäller för alla mellan perioden november-mars.

Var 14:e dag, B kärl var 56:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 7 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 492 €/år
Totalt: 516 €

Förlängt tömningsintervall, egen kompost.
Gäller för 1 personshushåll. Krävs en ansökan.

Var 28:e dag, B kärl var 28:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 13 st + B kärl 13 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 364 €/år
Totalt: 488 €

Förlängt tömningsintervall, egen kompost.
Gäller för 1 personshushåll. Krävs en ansökan.

Var 28:e dag, B kärl var 56:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 13 st + B kärl 7 st
Grundavgift: 124 €/år
Rörlig del: 280 €/år
Totalt: 404 €

Uppehåll i tömningar


Uppehåll i avfallshämtning kan anmälas till Mise för stadigvarande bostäder med uppehåll om minst 4 veckor och max 6 månaders sammanhängande uppehåll per 12 månaders period.

Delning av avfallskärl


Delning 2-3 bostäder
Anmälan görs skriftligen på avsedd anmälningsblankett till Mises kundtjänst.  Om avfallskärl delas betalar var och en hela sin fastighets grundavgift och den rörliga delen av avfallsavgiften delas. Delning godkänns för 2 till 3 bostäder om hushållen är små och består av 1–2 personers hushåll. Samt att fastigheter befinner sig högst två kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på två kilometer.

Delning fler än 3 bostäder
Om fler än 3 hushåll önskar dela avfallshantering så ska det behandlas av en handläggare. Riktlinjen är totalt 8 personer som delar.  Delningen ska göras i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna

Kärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst två kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på två kilometer. Lämnas in skriftligen på avsedd blankett och prövas alltid av Mise. Handläggningsavgift per ärende tillkommer.

Särskild avfallshantering


Förlängt tömningsintervall för 1 personshushåll med godkänd kompost
Särskild avfallshantering med förlängt tömningsintervall med krav på egen kompost, gäller stadigvarande bostad med enpersonshushåll som kan ansöka om förlängt tömningsintervall till var 4:e vecka för tjänsten MiseFyran/MiseÅttan, ansökan gäller för A-kärlet. Godkänd kompost enligt Mises avfallshanteringsföreskrifter.

Avfallstjänst låst hus

(fasta Åland ej på upphandlad väg)


Avfallsavgift för bostad med brännbart avfall till låst hus                              

Bostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet på ej upphandlad väg för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

Grundavgift: 158 €/år
Rörlig del: 0–1 person i hushållet 191 €/år. Totalt: 349 €
2 personer i hushållet: 240 €/år. Totalt: 398 €
3 personer i hushållet: 289 €/år. Totalt: 447 €
4 eller fler i hushållet: 314 €/år. Totalt: 472 €

Hushåll utanför Mise


Hushåll utanför Mise kan ansluta sig till Mises tjänst med brännbart avfall till låst hus. Dessa kunder får ett programmerat kort till det låsta huset som valts och betalar enligt Mises avgifter. Kunderna får även lämna avfall till ÅVC mot uppvisande av giltigt Misekort. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden.

Grundavgift: 158 €/år
Rörlig del: 0–1 person i hushållet 191 €/år. Totalt: 349 €
2 personer i hushållet: 240 €/år. Totalt: 398 €
3 personer i hushållet: 289 €/år. Totalt: 447 €
4 eller fler i hushållet: 314 €/år. Totalt: 472 €

Beräkningsgrunder

Avfallsavgiftens tre grunddelar:

Den första grunddelen har beräknats utifrån kostnaderna för myndigheten vad gäller personal, kontor, data, kundtjänst, administration, ekonomi, information m.m. samt avfallssystemets infrastruktur och projekt som sedan har delats på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom stadigvarande obebodda.

Den andra grunddelen har beräknats utifrån Mises kostnader för avfallshantering och bemanning på ÅVC delat på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom stadigvarande obebodda.

Den tredje grunddelen har beräknats utifrån Mises kostnader för avfallshantering, städning, underhåll, hyra och projekt för återvinningsstationer på alla bostäder inom Mises verksamhetsområde förutom större bostadsbolag och stadigvarande obebodda. Fullständig sortering ger justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med cirka 100 procents avdrag. För MiseFyran ger en justering av avfallsavgiftens tredje grunddel med cirka 50 procents avdrag.

Skip to content