Egnahemshus

Avfallsavgift för samtliga byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader för hushåll i en- och tvåbostadshus i andra myndigheters register såsom:

-egnahemshus
-byggnader där någon person finns folkbokförd (räknas alltid som stadigvarande bostad)

Avfallsavgiften betalas per bostad. Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Innehållsförteckning

Avfallstjänst Mises fyrfackssystemDen fastighetsnära hämtningen kan endast ske på upphandlad väg (vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet).


Avfallsavgift för bostad med MiseFyran


Tömningar/år: A-kärl 26 stycken
Grundavgift: 122 €/år
Rörlig del: 290,16 €/år
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och två återvinningsfraktioner i ett 370 liters kärl. Antal tömningar per år för A-kärl är 26 stycken.

Avfallsavgift för bostad med MiseFyran


Tömningar/år: A-kärl 52 stycken
Grundavgift: 122 €/år
Rörlig del: 580,32 €/år
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och två återvinningsfraktioner i ett 370 liters kärl. Antal tömningar per år för A-kärl är 52 stycken. Tömning varje vecka på A-kärlet gäller enbart i vissa områden, kontakta Mises kundtjänst för mer information.

 

 

Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan


Tömningar/år: A-kärl 26 + B-kärl 13
Grundavgift: 107 €/år
Rörlig del: 443,30 €/år
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 26 stycken, för B-kärl 13 stycken.

Avfallsavgift för bostad me MiseÅttan


Tömningar/år: A-kärl 52 + B-kärl 13
Grundavgift: 107 €/år
Rörlig del: 733,46 €/år
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 52 stycken, för B-kärl 13 stycken. Tömning varje vecka på A-kärlet gäller enbart i vissa områden, kontakta Mises kundtjänst för mer information.

 

 

Avfallstjänst låst hus

(fasta Åland ej på upphandlad väg)Avfallsavgift för bostad med brännbart avfall till låst hus
Bostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden.

Grundavgift: 137 €/år
Rörlig del: 0–1 person i hushållet 153 €/år
2 personer i hushållet: 193 €/år
3 personer i hushållet: 233 €/år
4 eller fler i hushållet: 253 €/år

Exempel: Grunddel 137 € + rörlig del 153 €=290 €/år

 

Avfallsavgift för hushåll utanför Mise med brännbart avfall till låst hus
Hushåll utanför Mise kan ansluta sig till Mises tjänst med brännbart avfall till låst hus. Dessa kunder får ett programmerat kort till det låsta huset som valts och betalar enligt Mises avgifter. Kunderna får även lämna avfall till ÅVC mot uppvisande av giltigt Misekort. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden.

Grundavgift: 137 €/år
Rörlig del: 0–1 person i hushållet 153 €/år
2 personer i hushållet: 193 €/år
3 personer i hushållet:233 €/år
4 eller fler i hushållet: 253 €/år

Exempel: Grunddel 137 € + rörlig del 153 €=290 €/år