Egnahemshus

Avfallsavgift för samtliga byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader för hushåll i en- och tvåbostadshus i andra myndigheters register såsom:

-egnahemshus
-byggnader där någon person finns folkbokförd (räknas alltid som stadigvarande bostad)

Avfallsavgiften betalas per bostad. Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Uppgifter nedan enligt avfallstaxan 2022.

Innehållsförteckning

Avfallstjänst Mises fyrfackssystem


Den fastighetsnära hämtningen kan endast ske på upphandlad väg (vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet).

Avfallstjänst MiseFyran

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall, kartong och plast i ett 370 liters kärl. Tömning sker antingen varje eller varannan vecka.

Avfallstjänst MiseÅttan

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Tömning sker antingen varje eller varannan vecka för A-kärlet. Tömning för B-kärlet sker var fjärde vecka.


Avgifter fyrfackssystemet


Utkörning och hämtning av kärl

Hämtning, fyrfack A- och B-kärl (370 liter) 35,00 €
vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.

Utkörning, fyrfack A- eller B-kärl (370 liter) 35,00 €
Pris per kärl


Avfallsavgift för bostad med MiseFyran
Tömning av A-kärl varannan vecka
Tömningar/år:
 A-kärl 26 stycken
Grundavgift: 128 €/år
Rörlig del: 309,14 €/år
Totalt: 437,14€

Avfallsavgift för bostad med MiseFyran
Tömning av A-kärl varje vecka
Tömningar/år:
 A-kärl 52 stycken
Grundavgift: 128 €/år
Rörlig del: 618,28 €/år
Totalt: 746,28€

Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan
Tömning av A-kärl varannan vecka, B kärl var fjärde vecka.
Tömningar/år:
 A-kärl 26 + B-kärl 13
Grundavgift: 112 €/år
Rörlig del: 472,29 €/år
Totalt: 584,29€

Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan
Tömning av A-kärl varje vecka, B kärl var fjärde vecka.
Tömningar/år:
 A-kärl 52 + B-kärl 13
Grundavgift: 112 €/år
Rörlig del: 781,43 €/år
Totalt: 893,43€

Tömning varje vecka på A-kärlet gäller enbart i vissa områden, kontakta Mises kundtjänst för mer information.

Särskild avfallshantering


Avfallsavgift för bostad med MiseFyran, enpersonhushåll*1
Tömning av A-kärl varannan vecka, var fjärde vecka vintertid.
Tömningar/år:
 A-kärl 21 stycken
Grundavgift: 128 €/år
Rörlig del: 249,69 €/år
Totalt: 377,69€

Avfallsavgift för bostad med MiseFyran, enpersonshushåll*2
Tömning av A-kärl var fjärde vecka med egen kompost
Tömningar/år:
 A-kärl 13 stycken
Grundavgift: 128 €/år
Rörlig del: 154,57 €/år
Totalt: 282,57€

*1)Förlängt tömningsintervall vintertid för enpersonshushåll.
Förlängt tömningsintervall gäller stadigvarande bostad med enpersonshushåll, som kan anmäla om förlängt tömningsintervall under perioden november-mars. Tömningsintervallen är under vintertid var 4:e vecka för tjänsten MiseFyran dvs. A-kärl.

*2) Förlängt tömningsintervall för 1 personshushåll med godkänd kompost.
Särskild avfallshantering med förlängt tömningsintervall med krav på egen kompost, gäller stadigvarande bostad med enpersonshushåll som kan ansöka om förlängt tömningsintervall till var 4:e vecka för tjänsten MiseFyran, det vill säga A-kärlet. Godkänd kompost enligt Mises föreskrifter. Särskild avfallshantering lämnas in skriftligen på avsedd blankett och prövas alltid av Mise. Handläggningsavgift på 50 € tillkommer.

Tilläggstjänster


Extra tömning, vid behov A- Kärl, pris per tömning 23,11€.
Extra tömning, vid behov B- Kärl, pris per tömning 23,11€.

Kompletteringskärl 240L brännbart, pris per tömning 11,89€.
Extra tömning kompletteringskärl, vid behov, pris per tömning 19,80€.

Uppehåll i tömningar


Särskild avfallshantering med uppehåll i avfallshämtning kan anmälas till Mise för stadigvarande bostäder med uppehåll om minst 4 veckor och max 4 månaders uppehåll. Beviljas för 1 år i taget.

Delning av avfallskärl


Anmälan görs skriftligen på avsedd anmälningsblankett till Mises kundtjänst.  Om avfallskärl delas betalar var och en hela sin fastighets grundavgift och den rörliga delen av avfallsavgiften delas. Delning godkänns för 2 till 3 bostäder om hushållen är små och består av 1–2 personers hushåll. Samt att fastigheter befinner sig högst två kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på två kilometer.

Om fler än 3 hushåll önskar dela avfallshantering så ska det behandlas av en handläggare. Riktlinjen är totalt 8 personer som delar.  Delningen ska göras i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna. Kärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst två kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på två kilometer. Lämnas in skriftligen på avsedd blankett och prövas alltid av Mise. Handläggningsavgift på 50 € per ärende tillkommer.

Avfallstjänst låst hus

(fasta Åland ej på upphandlad väg)


Avfallsavgift för bostad med brännbart avfall till låst hus                              

Bostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet på ej upphandlad väg för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

Grundavgift: 144 €/år
Rörlig del: 0–1 person i hushållet 168 €/år. Totalt: 312 €
2 personer i hushållet: 212 €/år. Totalt: 356 €
3 personer i hushållet: 256 €/år. Totalt: 400 €
4 eller fler i hushållet: 278 €/år. Totalt: 422 €

Exempel: Grunddel 144 € + rörlig del 168 €=312 €/år

 

Hushåll utanför Mise


Hushåll utanför Mise kan ansluta sig till Mises tjänst med brännbart avfall till låst hus. Dessa kunder får ett programmerat kort till det låsta huset som valts och betalar enligt Mises avgifter. Kunderna får även lämna avfall till ÅVC mot uppvisande av giltigt Misekort. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden.

Grundavgift: 144 €/år
Rörlig del: 0–1 person i hushållet 168 €/år. Totalt: 312 €
2 personer i hushållet: 212 €/år. Totalt: 356 €
3 personer i hushållet: 256 €/år. Totalt: 400 €
4 eller fler i hushållet: 278 €/år. Totalt: 422 €

Exempel: Grunddel 144 € + rörlig del 168 €=312 €/år