Sök

Entreprenörer

Mise ansvarar för kommunalt anordnad avfallshantering i medlemskommunerna enligt 32§ i avfallslagen. Alla frågor om avfallstjänster och hämtningsintervall görs till Mises kundtjänst med undantag för säck- och kärl hämtning i skärgården då du kan vända dig direkt till våra kontaktpersoner.

Innehållsförteckning

Entreprenörer som utför avfallstjänster på uppdrag av Mise


Flerbostadshus, kommunala verksamheter och återvinningsstationer (1.1.2019-31.12.2024)

Transmar Ab/Renhållningen utför tjänster på uppdrag av Mise i medlemskommunerna: Mariehamn, Jomala, Hammarland, Lumparland.
Information om företaget: www.renhallningen.ax

Egnahemshus, små flerbostadshus, små verksamheter med fyrfackskärl (2.11.2020-31.10.2025 med option till 31.10.2027)

Miro Transport Ab utför tjänster på uppdrag av Mise i medlemskommunerna: Mariehamn, Jomala, Hammarland, Lumparland.
Information om företaget: www.miro.ax

Utkörning av matavfallspåsar (2.9.2020-2.9.2024)

Ålands Budbilsservice Ab utför tjänster på uppdrag av Mise i medlemskommunerna: Mariehamn, Jomala, Hammarland, Lumparland.
Information om företaget: www.budbil.ax

Kontaktpersoner för avfallshantering i skärgården

Johan Engdahl Kökar, mobitel. 0400 529 603 Hämtningsservice på Kökar
Stig Törnroos Sottunga, mobitel. 0400 785 292 Hämtningsservice på Sottunga

Mise ÅVC, MiseReturen, Misebilen, städrundor

Svinryggens deponi Ab utför tjänster på uppdrag av Mise i medlemskommunerna: Mariehamn, Jomala, Hammarland, Lumparland, Kökar, Sottunga.
Information om företaget: www.svinryggen.ax

Skip to content