Återvinningscentral ÅVC

Innehållsförteckning

Öppettider 2021Återvinningscentralen håller stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton.
Nyårsafton öppet 10-15.

Mise ÅVC (Hammarlandsvägen 817, Svinryggen, Jomala)
Måndag -fredag 12.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00

AVGIFTER FÖR AVFALLSLÄMNING:
För avgiftsfri avfallsmottagning se här. För avfall som lämnas mot avgift se här.

Lämna avfall snabbare med förköpta sopmärken
För närmare information om sopmärken klicka här.

 

MisekortetKom ihåg att visa ditt Misekort för personalen när du besöker ÅVC. Om du inte har fått ditt Misekort, kontakta Mises kundtjänst. Du som bor i lägenhet eller hyr ett hus, kontakta disoponenten/hyresvärden om du inte har fått eller har tappat bort ditt Misekort.

 

Det här kan du lämna avgiftsfritt på Mise ÅVC:

Plast, metall, tidningar/papper, pappersförpackningar, kartong/well, tetror, glasförpackningar, aluminiumburkar, elektronikavfall (t.ex. ljusslingor, leksaker med batteri, dator, musikspelare, kyl, frys, tvättmaskin), farligt avfall (t.ex. målfärg, oljor, sprayburkar, kemikalier). Du kan också lämna upp till 20 l porslin/keramik/planglas utan avgift samt upp till ett personbilssläp med trädgårdsavfall.Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och säck på anvisade platser. Hushåll med Misekort kan lämna upp till max 1 bilsläp (ca 8 säckar) på en och samma dag.

 

Det här kand du lämna mot avgift/sopmärken på ÅVC:

Säckar med brännbart och grovavfall.
Möbler och byggavfall.

 

Det här kan du inte lämna på ÅVC:

– Matavfall tas inte emot. Bioavfall skall tas om hand genom avfallshämtning från fastigheten eller tjänsten Låst hus eller i hemkompost.
– Byggavfall i större mängder än släpvagn. Detta kan avlämnas till entreprenörer (ex. Ålands Renhållnings Ab och Svinryggens Deponi Ab).
– Återvinningscentralerna tar EJ emot Asbest (ska hanteras av auktoriserad sanerare), sprängämnen (kontakta polisen), läkemedel (lämnas till apoteken).

 

Misereturen på Mise ÅVCDu hittar returhörnan precis till höger efter stora grinden. I returhörnan kan du gratis hämta och lämna CD/DVD skivor, böcker, små husgeråd, små elektronik och leksaker. Vi tar även emot verktyg, byggmaterial samt trädgårdsredskap. Det du lämnar ska vara helt, rent och fungerande.

Välkommen!

 

TrädgårdsavfallNästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas.

Vid Trädgårdsavfall finns skyltat:

Ris

Här får du lämna mindre träd, stora buskar, tjocka grenar, rötter, stubbar. Du får inte lämna plastsäckar, jord. Separera stenar från rötter.

Löv, gräs, jord

Här får du lämna gräs, mossa, löv, krukväxter, fallfrukt, liten mängd halm/hö, jord. Du får inte lämna ogräs som lätt sprider sig, de ska ner i säck och brännas.

Invasiva växter

De så kallade invasiva växter ska inte läggas i komposten eller som trädgårdsavfall. Då riskerar man istället att sprida dem så att de konkurrerar ut inhemska arter. Invasiva växter ska läggas i en tät försluten säck och lämnas till återvinningscentralens brännbara kärl för invasiva växter intill trädgårdsavfallet.

Listat nedan, invasiva växter:

1. sandlupin – Lupinus nootkatensis

2. hampstånds – Jacobaea cannabifolia

3. hybridslide – Reynoutria x bohemica

4. parkslide – Reynoutria japonica

5. jätteslide – Reynoutria sachaliensis

6. vattenpest- Elodea canadensis

7. blomsterlupin – Lupinus polyphyllus

8. vresros – Rosa rugosa ink. den vita varianten Rosa rugosa

9. sjögull – Nymphoides peltata

10. sydfyrling el. vattenkrassula – Crassula helmsii

11. malörtsambrosia – Ambrosia artemisiifolia

12. apelsinbalsamin – Impatiens capensis