Sök

Återvinningscentralen - Mise ÅVC

Innehållsförteckning

Ingång till rampen på Mises Återvinningsstation

Öppettider 


Måndag -fredag 12.00-18.00
Lördagar 10.00-15.00

Återvinningscentralen håller stängt röda dagar, midsommarafton och julafton.
Nyårsafton öppet 10-15.

Mise ÅVC stängt 9 juni 2023.

Adress: Hammarlandsvägen 817, Svinryggen, Jomala


Mottagningsavgifter


Mottagningsavgifter kan du läsa om i avfallstaxan eller här.

Det här kan du lämna avgiftsfritt som privatperson, med Misekortet på Mise ÅVC:

Plast, metall, tidningar/papper, pappersförpackningar, kartong/well, tetror, glasförpackningar, aluminiumburkar, elektronikavfall (t.ex. ljusslingor, leksaker med batteri, dator, musikspelare, kyl, frys, tvättmaskin), farligt avfall (t.ex. målfärg, oljor, sprayburkar, kemikalier). Du kan också lämna upp till 20 l porslin/keramik/planglas utan avgift samt upp till ett personbilssläp med trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall max 1 bilsläp (ca 8 säckar) på en och samma dag.

Det här kan du lämna mot avgift/sopmärken på ÅVC:

  • Säckar med brännbart (ej hushållsavfall)
  • Grovavfall
  • Möbler
  • Textilier
  • Byggavfall


Det här kan du inte lämna på ÅVC:

  • Matavfall. Bioavfall skall tas om hand genom avfallshämtning från fastigheten eller tjänsten Låst hus eller i hemkompost
  • Byggavfall i större mängder än släpvagn. Detta kan avlämnas till entreprenörer (ex. Ålands Renhållnings Ab och Svinryggens Deponi Ab)
  • Asbest, ska hanteras av auktoriserad sanerare
  • Sprängämnen, kontakta polisen
  • Läkemedel, lämnas till apotek


Misekortet


Kom ihåg att visa ditt Misekort för personalen när du besöker ÅVC. Om du inte har fått ditt Misekort, kontakta Mises kundtjänst. Du som bor i lägenhet eller hyr ett hus, kontakta disoponenten/hyresvärden om du inte har fått eller har tappat bort ditt Misekort.

Besökare utan Misekort debiteras en avgift om 5€.
Verksamheter samt besökare från en icke Misekommun utan Misekort betalar enligt verksamhetspriser.


Trädgårdsavfall


Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas.

Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och säck på anvisade platser. För uppsamling av trädgårdsavfall vid din bostad, kontakta privat entreprenör.

Hushåll med Misekort kan lämna upp till max 1 bilsläp (ca 8 säckar) på en och samma dag. Kom ihåg att sortera plastsäcken skilt från trädgårdsavfallet.

Vid Trädgårdsavfall på Mise ÅVC finns skyltat:

Ris
Här får du lämna mindre träd, stora buskar, tjocka grenar, rötter, stubbar.
Du får inte lämna plastsäckar, jord. Separera stenar från rötter.

Löv, gräs, jord
Här får du lämna gräs, mossa, löv, krukväxter, fallfrukt, liten mängd halm/hö, jord.
Du får inte lämna ogräs som lätt sprider sig, de ska ner i säck och brännas.

Invasiva växter
De så kallade invasiva växter ska inte läggas i komposten eller som trädgårdsavfall. Då riskerar man istället att sprida dem så att de konkurrerar ut inhemska arter. Invasiva växter ska läggas i en tät försluten säck och lämnas till återvinningscentralens brännbara kärl för invasiva växter intill trädgårdsavfallet.

Listat nedan, invasiva växter:

Sandlupin – Lupinus nootkatensis
Hampstånds – Jacobaea cannabifolia
Hybridslide – Reynoutria x bohemica
Parkslide – Reynoutria japonica
Jätteslide – Reynoutria sachaliensis
Vattenpest- Elodea canadensis
Blomsterlupin – Lupinus polyphyllus
Vresros – Rosa rugosa ink. den vita varianten Rosa rugosa
Sjögull – Nymphoides peltata
Sydfyrling el. vattenkrassula – Crassula helmsii
Malörtsambrosia – Ambrosia artemisiifolia
Apelsinbalsamin – Impatiens capensis

Mer information om invasiva arter på Ålands landskapsregeringens hemsida.

MiseReturen på Mise ÅVC


MiseReturen finns på Svinryggens område. Hit får alla besöka, dig som Misekund eller icke Misekund. Du hittar returhörnan precis till höger efter stora grinden, inne på Svinryggens område. I returhörnan kan du gratis hämta och lämna CD/DVD skivor, böcker, små husgeråd, små elektronik och leksaker. Vi tar även emot verktyg, byggmaterial samt trädgårdsredskap. Det du lämnar ska vara helt, rent och fungerande.

Välkommen!

Misereturen en returhörna
Skip to content