Sök

Om Mise

På Mise arbetar vi med många olika arbetsuppgifter för att ge hushållen en god service och en bra avfallshantering.

Innehållsförteckning

Kundtjänst


Mises kundtjänst hjälper till med alla frågor gällande avfallshantering. Det kan gälla fakturor, ärenden eller praktisk hjälp med att utforma ett sophus/tömningsplats. Kundtjänst arbetar också med att uppdatera kundregistret så att alla uppgifter är korrekta och att alla byggnader finns med.

Fakturering


Mise fakturerar alla avfallsavgifter och driver in avgifter som inte betalas.

Ärendehantering


Mise hanterar alla ärenden som gäller t.ex. särskilda avgifter om att byggnad är under renovering, fritidshus tar hem sitt avfall, boende flyttar till servicebostad m.m.


Avfallsrådgivning


Mise hanterar avfallsrådgivning via kundtjänst, personal på fältet, informationsmaterial, evenemang och olika samarbeten. Mise tillhandahåller också utbildning för daghem, skola eller kommunens verksamheter.  Informationsspridning sker också genom direktutskick, kommunblad, tidningsannonser, hemsida, sociala medier och evenemang.

Nedskräpning


Minskad nedskräpning har fått större fokus i den nya avfallslagen. Mise hanterar ärenden som skrotbilar, skrotbåtar, nedskräpning i skog/mark/vatten eller hushåll och verksamheter som inte har ordnad avfallshantering.

Utveckling och projekt


För att uppnå de mål som satts i lagstiftning och Mises avfallsplan genomförs utredningar och projekt för att utveckla avfallshanteringssystemet.

Nätverk


Mise ingår i flertalet nätverk med kommuner, avfallsbolag och andra organisationer för att utbyte erfarenheter och hitta bästa möjliga lösningar som fungerar i Mises verksamhet. Nätverket bidrar också till att Mise får kunskap om senaste teknik och förslag till lösningar inom avfallshantering. Lokalt på Åland är Mise medaktör i nätverket Bärkraft som arbetar för att uppfylla Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

  • Avfallshantering är en viktig del i det framtida cirkulära samhället. Det är något som påverkar var och en av oss varje dag. Att få vara med och hitta lösningar för att av det som idag kallas avfall men i morgon kallas resurs är fantastiskt. Vägen fram är inte lätt och kräver stora förändringar av oss som medborgare och totalt i samhället. Men möjligheterna är oändliga!

 

Hur fungerar Mise?


Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) är en kommunal avfallshanteringsmyndighet. Mise sköter avfallshanteringen i medlemskommunerna Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn och Sottunga.

Mises högsta beslutande organ är förbundsstämman som sammanträder höst och vår. Stämman består av medlemskommunernas representanter som beslutar om avfallstaxa, avfallsplan, budget & bokslut, avfallshanteringsföreskrifter och stadgor.

Stämman beslutar vad som ska göras, medan Mises styrelse beslutar hur det ska göras.

Mise har tillkommit för att samordna och svara för det kommunala avfallshanteringsansvaret inom kommunalförbundets medlemskommuner. I praktiken har kommunalförbundet i uppgift att skapa förutsättningar för medlemskommunernas invånare att till en rimlig kostnad och till miljömässigt acceptabla former uppfylla avfallslagens bestämmelser.

Målet är att nedskräpning inte skall förekomma i medlemskommunerna och att kommunernas invånare har tillgång till ett avfallshanteringssystem, som av de flesta uppfattas som lätt att leva med och rättvist ifråga om avgifter.

Du som medborgare gör din röst hörd till politikerna i din kommun.

Mises förbundsstämma. Kommunpolitikerna beslutar vilka synpunkter som kommunen ska föra fram på stämman. Stämman beslutar vad Mises styrelse ska göra.

Misestyrelsen ger uppdrag till Misekontoret (förvaltningen) och bestämmer hur stämmobesluten ska genomföras.

Misekontoret verkställer beslut och ansvarar för att medlemskommunernas medborgare har en ordnad avfallshantering

Skip to content