Mottagningsavgifter

För avlämning till återvinningscentral (Mise ÅVC) och mobil ÅVC (Misebilen).

Besökare utan Misekort debiteras en avgift om 5 €.
Sopmärken kan förköpas på Misekontoret eller via hemsidan.
Misebilen är en lastbil dit du kan lämna samma typ av avfall som till ÅVC. Till Misebilen lämnar du det som får rum i din bil, större mängder och skrymmande avfall ska lämnas till ÅVC.

Innehållsförteckning

Mottagningsavgifter ÅVC, hushållGäller för hushåll med Misekort (för verksamheter och icke Mise kommuner se längre ner)

 

Avgiftsfri avfallsmottagning


 

Avfallsslag

Mängd

Impregnerat trä

1 m³

Tv-apparater, vitvaror, kylmöbler

3 st

Elektronik

40 kg

Måleriavfall

20 l

Sprayflaskor (aerosoler)

20 l

Fast oljeavfall, oljefilter

40 l

Bil- och traktorbatterier (ackumulatorer)

3 st

Småbatterier (tungmetall- brunstens- och NiCd-batterier)

5 kg

Spillolja

20 l

Kemikalier

5 l

Lösningsmedel

20 l

Lysrör, lågenergilampor

15 kg

Glödlampor

15 kg

Bil- och MC-däck utan fälg (med fälg se prislistan)

8 st

Planglas, dricksglas

20 l

Porslin, keramik, gips

20 l

Metallskrot

Fri mängd

Överstigande mängd debiteras enligt mottagningsavgifter för verksamheter, se längre ner).

 

Återvinningsmaterial

Hushåll får utan avgift lämna åtta (8) säckar à 120 liter återvinningsmaterial per besök.

Gäller metall, aluminium, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, tetror, vätskekartonger, papper, glas, plast och rent trä. Maxstorlek per säck är 120 liter, maximalt vikt per säck är 12 kg.

För överstigande mängd med återvinningsmaterial är priset 1st sopmärke per säck.

 

MiseReturen

Återbruk kan du föra till MiseReturen, som är ett returhus dit du kan lämna hela och rena saker, byggmaterial och verktyg.

 

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och ur säck på anvisade platser på Mise ÅVC. Hushåll med Misekort kan lämna upp till max 1 bilsläp (8 säckar) på en och samma dag. För överstigande mängd är priset 8 sopmärken (8*5 €), per bilsläp (8 säckar).

Till trädgårdsavfall får lämnas;

  • Ris så som mindre träd, stora buskar, tjocka grenar, rötter och stubbar
  • Löv gräs och jord så som mossa, löv, krukväxter, fallfrukt, liten mängd halm/hö och jord

Det som inte får lämnas till trädgårdsavfall är;

  • ogräs som lätt sprider sig som t.ex Parkslide, Björnloka, Jätteloka (de ska ner i sluten säck och lämnas i brännbart)
  • Stenar, se till att separera stenar från rötter
  • Inga plastsäckar eller plastpåsar får lämnas i trädgårdsavfall

 

Mottagningsavgifter per släp och säckFör avlämning av avfall i släp eller säck mot sopmärken.

Ett sopmärke kostar 5 €.

 

Mottagningsavgifter

Sopmärken

1 släp = 8 säckar

8 st

½ släp = 4 säckar

4 st

¼ släp = 2 säckar

2 st

1 säck

1 st

Avgiften gäller för brännbart, grovavfall (möbler), målat trä och inert avfall

 

Övrigt avfall – avlämning med sopmärken

 

Avfallsslag

Sopmärken

Tryckkärl (brandsläckare, gasflaskor)

1 st

Mindre Plastbåt, max 5 meter

8 st