Mottagningsavgifter ÅVC samt Misebilen

För avlämning till återvinningscentral (Mise ÅVC) och mobil ÅVC (Misebilen).
Avgifter från gällande avfallstaxa.

Besökare utan Misekort debiteras en avgift om 5 €.
Sopmärken kan förköpas på Misekontoret eller via hemsidan.
Misebilen är en lastbil (mobil ÅVC) dit du kan lämna samma typ av avfall som till ÅVC. Till Misebilen lämnar du det som får rum i din bil, större mängder och skrymmande avfall ska lämnas till Mise ÅVC.

Innehållsförteckning

Mottagningsavgifter, hushåll 2022

Gäller för hushåll med Misekort (för verksamheter och icke Mise kommuner se längre ner)

Avgiftsfri avfallsmottagning

Återvinningsmaterial
Hushåll får utan avgift lämna åtta (8) säckar à 120 liter återvinningsmaterial per besök. Gäller metall, aluminium, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, tetror, vätskekartonger, papper, glas, plast och rent trä. Maxstorlek per säck är 120 liter, maximalt vikt per säck är 12 kg.

Hushållen får även lämna följande mängd utan avgift per besök:

AvfallsslagMängd
Impregnerat trä1 m³
Tv-apparater, vitvaror, kylmöbler3 st
Elektronik40 kg
Måleriavfall20 l
Sprayflaskor (aerosoler)20 l
Fast oljeavfall, oljefilter40 l
Bil- och traktorbatterier (ackumulatorer)3 st
Småbatterier (tungmetall- brunstens- och NiCd-batterier)5 kg
Spillolja20 l
Kemikalier5 l
Lösningsmedel20 l
Lysrör, lågenergilampor15 kg
Glödlampor15 kg
Bil- och MC-däck utan fälg (med fälg se prislistan)8 st
Planglas, dricksglas20 l
Porslin, keramik, gips20 l
MetallskrotFri mängd

 Överstigande mängd debiteras enligt mottagningsavgifter för verksamheter, se längre ner.

Besökare från en icke Misekommun utan Misekort betalar enligt verksamhetspriser, se längre ner.

MiseReturen

Hela och rena saker kan lämnas till MiseReturen för åretbruk. Mer information om MiseReturen hittar du här. Läs mer om återbruk här.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och ur säck på anvisade platser på Mise ÅVC. Hushåll med Misekort kan lämna upp till max 1 bilsläp (8 säckar) på en och samma dag. För överstigande mängd är priset 8 sopmärken (8*5 €), per bilsläp (8 säckar). Mer information om trädgårdsavfall hittar du här.

Mottagningsavgifter per släp och säck

För avlämning av avfall i släp eller säck mot sopmärken. Ett sopmärke kostar 5 €.

MottagningsavgifterSopmärkenPris
1 släp = 8 säckar8 st40 €
½ släp = 4 säckar4 st20 €
¼ släp = 2 säckar2 st10 €
1 säck1 st5 €

Avgiften gäller för brännbart, grovavfall (möbler), målat trä och inert avfall.

Övrigt avfall – avlämning med sopmärken

AvfallsslagSopmärken
Tryckkärl (brandsläckare, gasflaskor)1 st
Mindre Plastbåt, max 5 meter8 st

Textil

Textil lämnas till Mise ÅVC och Misebilen, priset per säck med textil 1 sopmärke 5 €.

 

Mottagningsavgifter, verksamheter 2022

Mindre verksamheter som inte har möjlighet att anlita privata avfallsentreprenörer för hanteringen av det avfall som uppstår i företagsverksamheten kan bli Mise verksamhetskund. För att kunna använda tjänsterna måste företaget/verksamheten betala en årsavgift om 55 €. Verksamhetskunder erhåller ett Misekort per betald årsavgift. Mindre verksamheter kan välja att avlämna avfall till Mise ÅVC och Misebilen mot avgifter. Mer information hittas under verksamheter.

För icke uppvisande av Misekort betalas en avgift om 5 € på grund av avsaknad av Misekort.

Mottagningsavgifter för verksamhetskunder/Icke Misekund

Avlämning med släp och säck

MottagningsavgifterSopmärkenPris
1 släp = 8 säckar8 st40 €
½ släp = 4 säckar4 st20 €
¼ släp = 2 säckar2 st10 €
1 säck1 st5 €

Avgiften gäller per besök för brännbart, grov avfall (möbler), målat trä, inert och återvinningsmaterial så som metall, aluminium, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, tetror, papper, glas, plast och rent trä.

AvfallsslagEnhetSopmärke
TV-apparater1st1
Låga vitvaror t ex kylskåp, tvättmaskin1st2
Skrymmande vitvaror/kylmöbler1st3
Bildäck och MC-däck utan fälg1st1
Bildäck och MC-däck med fälg1st8
Trädgårdsavfall släp/ 8 säckar1st8
 

Farligt avfall verksamheter/Icke Misekund

AvfallsslagEnhetSopmärke
Bil-, MC och mopedbatterier (ackumulatorer)1 st1
Fast oljeavfall, oljefilter10 liter2
Fettavfall/ matolja10 liter2
Blandat farligt avfall som kräver sortering20 liter3
Bekämpningsmedel20 liter3
Glödlampor10 liter1
Elektronik, ex brödrost, elvisp, dator3 st1
Elektronik hanteringsavgift10 liter1
Impregnerat trä (överstigande 1 m3)m31
Kemikalieavfall10 liter3
Lysrör/lågenergilampor10 liter2
Lösningsmedel10 liter2
Måleriavfall5 burkar2
Inert avfall (krukor, porslin, planglas, dricksglas), 1 hink20 liter1
Rengöringsmedel10 liter2
Småbatterier1 liter1
Spillolja10 liter1
Sprayflaskor (aerosoler)10 liter2
Sanitetsporslin (WC, handfat)1 st1
Traktorbatterier (ackumulatorer)1 st1


Mottagningsavgifter, verksamheter skärgården

Avgifter som används i specialfall, i huvudsak gällande avfallshanteringen i skärgården (Kökar och Sottunga).

 Inkl. moms €/m3
Brännbart avfall48,40€
Övrigt grovavfall60,50€
Övrigt skrymmande (över 100x50x 50cm)60,50€
Byggavfall60,50€

Övrigt avfall – avlämning per kg

 Inkl. moms €/kg
Brännbart avfall0,29€
Övrigt grovavfall/ möbler0,45€
Övrigt skrymmande (över 100x50x 50cm)0,45€
Byggavfall0,45€