Sök

Mottagningsavgifter ÅVC samt Misebilen

För avlämning till återvinningscentral (Mise ÅVC) och mobil ÅVC (Misebilen).
Avgifter från gällande avfallstaxa.

För avlämning av avfall är avgiften 6 € per säck.   
Besökare utan Misekort debiteras en avgift om 6 €.
Sopmärken kan kan inte längre köpas, men gröna sopmärken kommer vara giltiga året (2024) ut. 

Misebilen är en lastbil (mobil ÅVC) dit du kan lämna samma typ av avfall som till ÅVC. Till Misebilen lämnar du det som får rum i din bil, större mängder och skrymmande avfall ska lämnas till Mise ÅVC.

Innehållsförteckning

Mottagningsavgifter, hushåll 2024

Hushåll med Misekort (för verksamheter och icke Misekunder se längre ner) kan lämna avfall till Mise återvinningscentral och mobil ÅVC (Misebilen).

Hushållen får lämna följande typer av avfall och mängder utan avgift per besök:

Avgiftsfri avfallsmottagning

Maxstorlek per säck är 120 liter, maximalt vikt per säck är 12 kg. Överstigande mängd debiteras enligt mottagningsavgifter för verksamheter (se längre ner).

AvfallsslagMängd
Plastförpackningar8 säckar
Kartong/tetra/wellpapp8 säckar
Metall/aluminium8 säckar
Papper/tidningar8 säckar
Glasförpackningar8 säckar
Rent trä8 säckar
Impregnerat trä1 m³
Tv-apparater, vitvaror, kylmöbler3 st
Elektronik40 kg
Måleriavfall20 l
Sprayflaskor (aerosoler)20 l
Fast oljeavfall, oljefilter40 l
Bil- och traktorbatterier (ackumulatorer)3 st
Småbatterier (tungmetall- brunstens- och NiCd-batterier)5 kg
Spillolja20 l
Kemikalier5 l
Lösningsmedel20 l
Lysrör, lågenergilampor15 kg
Glödlampor15 kg
Bil- och MC-däck utan fälg8 st
Planglas, dricksglas20 l
Porslin, keramik, gips20 l
MetallskrotFri mängd
Textil1 säck

Mottagning återbruk

Hela och rena saker kan lämnas till MiseReturen för åretbruk. Mer information om MiseReturen hittar du här. Idrottsartiklar kan lämnas i avsett kärl i MiseReturen (kan även föras till Misebilen). Textil samt väskor och skor kan avlämnas i avsedda kärl på ÅVC rampen. Mer information om MiseReturen hittar du här. Läs mer om återbruk här.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och ur säck på anvisade platser på Mise ÅVC. Hushåll med Misekort kan lämna upp till max 1 bilsläp (8 säckar) på en och samma dag. För överstigande mängd är priset 6 €/säck. Mer information om trädgårdsavfall hittar du här.

Mottagningsavgifter per släp och säck

För avlämning av avfall i släp eller säck. Gäller för hushåll.

MottagningsavgifterSäckPris
1 släp = 8 säckar8 st48 €
½ släp = 4 säckar4 st24 €
¼ släp = 2 säckar2 st12 €
1 säck1 st6 €

Avgiften gäller för brännbart, grovavfall (möbler), målat trä. Även inert avfall och trädgårdsavfall (över frimängd).

Övrigt avfall 

Avfallsslag

Säck

Tryckkärl (brandsläckare, gasflaskor), per styck

6 € st (eller grönt sopmärke styck, gäller enbart 2024)

Mobil ÅVC

Misebilen, som är en mobil ÅVC och som kör runt i Mariehamn, Jomala och Hammarland tar inte emot möbler. Stora mängder och/eller skrymmande avfall. Dessa ska i första hand lämnas till återvinningscentralen, Mise ÅVC.

Misekort

Med Misekort kan hushåll öppna bommen och avlämna avfall på ÅVC. Om hushållet inte har ett Misekort debiteras 6 € inkl. moms. Särskilda Misekort finns för hushåll, verksamheter och en kundgrupp från Lemland.

Säck 

Benämningen ”sopmärken” har bytts ut till ”Säck” vid betalning.
En säck kostar 6€ styck. Det går inte längre att köpa sopmärken, men för de kunder som fortfarande har gröna sopmärken kvar, är dessa giltiga som betalning per säck 2024 ut. 

Avgiftsbelagd avfall som lämnas till Mise ÅVC samt Misebilen kan betalas på plats, endast kortbetalning. Betalning kan även ske via ett avlämningskvitto som generar en faktura.

Mottagningsavgifter, verksamheter 2024

Mindre verksamheter som inte har möjlighet att anlita privata avfallsentreprenörer för hanteringen av det avfall som uppstår i företagsverksamheten kan bli Mise verksamhetskund. För att kunna använda tjänsterna måste företaget/verksamheten betala en årsavgift enligt avfallstaxan på 63 € (inkl. moms). Verksamhetskunder erhåller ett Misekort per betald årsavgift. Mindre verksamheter kan avlämna avfall till Mise ÅVC och Misebilen mot avgifter. Mer information hittas under verksamheter.

För icke uppvisande av Misekort betalas en avgift om 6 € på grund av avsaknad av Misekort. Icke Misekunder utan Misekort betalar en avgift om 6 € för att få lämna sitt avfall.

Mottagningsavgifter för verksamhetskunder/Icke Misekund

Avlämning med släp och säck

MottagningsavgifterSopmärkenPris
1 släp = 8 säckar8 st48 €
½ släp = 4 säckar4 st24 €
¼ släp = 2 säckar2 st12 €
1 säck1 st6€

Avgiften gäller per besök för brännbart, grovavfall (möbler), målat trä, inert och återvinningsmaterial så som metall, aluminium, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, tetror, papper, glas, plast, textil och rent trä.

Avfallsslag

Enhet

Säck (Totalt pris)

TV-apparater

1st

1 st  (6 €)

Låga vitvaror t ex kylskåp, tvättmaskin

1st 

2 st  (12 €)

Skrymmande vitvaror/kylmöbler

1st 

3 st  (18 €)

Bildäck och MC-däck utan fälg 

1st 

1 st   (6 €)

Bildäck och MC-däck med fälg

1st

8 st  (48 €)

Trädgårdsavfall släp/ 8 säckar

1st

8 st (48 € )

 

Farligt avfall verksamheter/Icke Misekund

AvfallsslagEnhetSäck (Totalt pris)
Bil-, MC och mopedbatterier (ackumulatorer)1 st1 st   (6 €)
Fast oljeavfall, oljefilter10 liter2 st   (12 €)
Fettavfall/ matolja10 liter2 st   (12 €)
Blandat farligt avfall som kräver sortering20 liter3 st   (18 €)
Bekämpningsmedel20 liter3 st   (18 €)
Glödlampor10 liter1 st   (6 €)
Elektronik, ex brödrost, elvisp, dator3 st1 st   (6 €)
Elektronik hanteringsavgift10 liter1 st   (6 €)
Impregnerat trä (överstigande 1 m3)m31 st   (6 €)
Kemikalieavfall10 liter3 st   (18 €)
Lysrör/lågenergilampor10 liter2 st   (12 €)
Lösningsmedel10 liter2 st   (12 €)
Måleriavfall5 burkar2 st   (12 €)
Inert avfall (krukor, porslin, planglas, dricksglas), 1 hink20 liter1 st   (6 €)
Rengöringsmedel10 liter2 st   (12 €)
Småbatterier1 liter1 st   (6 €)
Spillolja10 liter1 st   (6 €)
Sprayflaskor (aerosoler)10 liter2 st   (12 €)
Sanitetsporslin (WC, handfat)1 st1 st   (6 €)
Traktorbatterier (ackumulatorer)1 st1 st   (6 €)


Mottagningsavgifter per kg, special verksamheter

Avgifter som används i specialfall, i huvudsak gällande avfallshanteringen i skärgården (Kökar och Sottunga).

Avfall per kg special verksamhet

€ (exkl.)

€ (inkl.)

Brännbart

0,249 €

0,31 €

Bioavfall

0,266 €

0,33 €

Kartong

0,152 €

0,19 €

Papper

0,076 €

0,09 €

Plastförpackningar

0,284 €

0,35 €

Glasförpackningar

0,110 €

0,14 €

Metall

0,000 €

0,00 €

Trädgårdsavfall

0,128 €

0,16 €

Grovavfall/byggavfall

0,353 €

0,44 €

Målat träavfall

0,202 €

0,25 €

Inert avfall

0,194 €

0,24 €

Rent trä

0,128 €

0,16 €

Tryckkärl (brandsläckare, gasflaskor)

6,910 €

8,57 €

Skip to content