Sök

Flerbostadshus

Byggnadsägaren (bostadsbolaget) är ansvarig för att det finns en fungerande avfallshantering vid byggnaden. Ett Misekort per lägenhet ska delas ut till innehavaren vid inflytt.

Innehållsförteckning

Information till disponentenFullständig sortering


Större flerbostadshus där antal bostäder överstiger fem ska avfallsinsamlingen ske
i separata kärl (brännbart avfall, bioavfall och minst fem återvinningsfraktioner så som plast, kartong/tetra, glas, papper, metall).
Mindre flerbostadshus kan välja fullständig sortering via MiseÅttan.
Avfallstjänsterna ska vara i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter.

Ändringar av antalet lägenheter


Kom ihåg att meddela Mise om ni gör ändringar i avfallshanteringen eller antal lägenheter då detta påverkar avfallsavgiften.

Misekort till hushållen


Byggnadsägare/disponenter får ett Misekort för varje bostad i byggnaden. Med Misekortet kan hushållen lämna återvinningsmaterial, farligt avfall, upp till 20 liter med porslin, planglas, keramik utan avgift till Mise ÅVC/Misebilen. Hushållen har också rätt att med Misekortet lämna återvinningsmaterial till stationerna vid S-market och Kantarellen.

Kom ihåg att dela ut ett Misekort till varje lägenhet.

Tappat bort sitt Misekort


Om hyresgästen tappat bort sitt Misekort så är det ni som byggnadsägare/disponent som måste beställa ett nytt. Misekort beställs från Mises kundtjänst som fakturerar enligt gällande taxa en avgift för nytt Misekort. De nuvarande Misekorten gäller tills annat meddelas.

Vi rekommenderar att skriva ner kortnumret som står på Misekortet som ges ut till lägenhetsinnehavaren för att sedan kunna uppge kortnumret till Mises kundtjänst vid beställning.

Lägenhetsinnehavare lämnar avfall till Mise ÅVC


Till Mise ÅVC kan de boende lämna återvinningsmaterial och farligt avfall utan kostnad och brännbart avfall och möbler mot avgift (sopmärken).

Bostadsbolaget lämnar avfall till Mise ÅVC


Bostadsbolaget kan också lämna avfall till Mise ÅVC, förutsatt att bolaget har ett Misekort. För att få ett Misekort blir bostadsbolaget verksamhetskund, betalar en årsavgift enligt gällande taxa, per Misekort. Avlämning av avfall fungerar som vanliga hushåll där betalning sker efter antal sopmärken. Skillnaden är att verksamhetskunder betalar för farligt avfall (måleriavfall, oljor, kemikalier, lösningsmedel etc.). Mer information på hemsidan under Mottagningsavgifter eller i Mises avfallstaxa.

Papperspåsar för matavfall


Som disponent eller fastighetsägare av större bostadsbolag med separata kärl är det ni som beställer matavfallspåsar till de boende eller verksamheter i er byggnad. För beställning av matavfallspåsar och tillbehör vänder ni er till Mise. Utkörning sker sedan av Budbil.

Som disponent eller fastighetsägare av mindre bostadsbolag med MiseÅttan körs matavfallspåsar ut enligt den årliga utkörning som sker kommunvis av Budbil. Detta sker automatiskt och behöver inte förbeställas.

En uppsättning av matavfallspåsar som ingår i er avfallstjänst är 2 x 80 stycken 8 liters papperspåsar per hushåll (lägenhet) och år.

För upphämtning av matavfallspåsar som ingår i er tjänst görs på Mises kontor. Upphämtning görs för hela flerbostadshuset på en och samma gång, ni ska meddela Mise senast 2 arbetsdagar innan planerad upphämtning. Upphämtning av matavfallspåsar kan ske när som under året 2022, under kontorets öppettider.

Vi erbjuder en utkörning av matavfallspåsar per år.
Om ni önskar få era matavfallspåsar utkörda måste disponenten/fastighetsägaren kontakta Mises kundtjänst och meddela kontaktperson samt telefonnummer.  Leverans sker inom 2 veckor efter beställning.

Matavfallspåsarna avlämnas med fördel på en torr plats för att de inte ska ta skada. 

Tilläggsbeställning av matavfallspåsar


Om ni önskar fler matavfallspåsar utöver den årliga andelen, kan ni meddela Mise senast 2 arbetsdagar innan och avhämta dessa från kontoret mot en kostnad för matavfallspåsarna enligt Mises prislista.

Bättre sortering


För att få bättre sortering och lägre kostnader för avfallshanteringen i bostadsbolaget sätt upp information om avfallshantering till de boende i trapphusen eller distribuera på annat sätt. Mise har t.ex sorteringsguiden som kan hämtas från kontoret och delas ut.

Nycklar eller koden till avfallsutrymmet


Om avfallsutrymmet är låst så behöver ni delge koden eller komma in med nycklar till Mises kontor om ni inte redan gjort det. Mise behöver tillgång till ert avfallsutrymme för leveransen av matavfallspåsar samt för att tömningar och underhåll av kärl ska fungera.

Avfallsutrymmet


Byggnadsägaren är ansvarig för avfallsutrymmet. Om kärlen är smutsiga kan Mise erbjuda kärltvätt enligt gällande avfallstaxa. Beställning görs av byggnadsägaren eller disponenten till Mises kundtjänst.

Se även till att det är lättframkomligt och fritt från hinder. Det är också viktigt att vägen fram till avfallsutrymmet är skottad och sandad under vintern.

Information till hyresgästernaVad gör jag med avfallet?

Finns det inte utrymme i flerbostadshusets kärl/sophus eller har du skrymmande avfall som ska lämnas till återvinningscentralen (ÅVC). Då ska du använda Mises avfallstjänster som består av återvinningsstationer, återvinningscentralen Mise ÅVC och Misebilen.
Mottagningavgifterna hittar du på vår hemsida under Mottagningsavgifter eller i Mises avfallstaxa.

Misekort


Misekortet är din nyckel till Mise ÅVC, Misebilen, till återvinningsstationerna i din kommun och vid Kantarellen och S-Market i Jomala. Varje lägenhet ska ha ett eget Misekort. Ditt Misekort får du från disponenten eller byggnadsägaren. Har du tappat bort eller inte fått ditt Misekort? Kontakta byggnadsägaren/disponenten.

Mises avfallshanteringssystem är till för dig, därför är det viktigt att du har Misekortet med dig till Misebilen och Mise ÅVC. Utan Misekort tillkommer en extra avgift.

Ska du flytta?

Kom ihåg att returnera ditt Misekort till disponenten.

 

Skip to content