Sök

Uthyrning av bostäder/ Stuguthyrare

Information till dig som hyr ut din bostad eller fritidsbostad. Gäller inte yrkesmässig stuguthyrning.
Företag som bedriver yrkesmässig stuguthyrning och har ett FO-nummer behöver inte betala någon grundavgift till Mise. Företaget har däremot skyldighet att ordna fullständig sortering för sina stugor. Företaget måste även ordna omhändertagandet av allt farligt avfall som uppstår i verksamheten.

Innehållsförteckning

Ordnad avfallshantering


Samtliga fastigheter, fastboende och fritidsfastigheter ska ha en ordnad avfallshantering. När det gäller avfallshanteringen för fastigheter som hyrs ut är det byggnadsägarens ansvar att det finns en ordnad avfallshantering. Ansvaret kan inte överföras på hyresgästerna.

Med ordnad avfallshantering menas att alla byggnader som Mise ansvarar för gällande avfallshantering i enlighet med 32§ i avfallsslagen ska ha någon av Mises avfallstjänster anpassat till byggnadens placering, upphandlad väg, antal bostäder samt antal personer.

Byggnadsägare är skyldiga att anmäla, betala och ordna avfallshantering för sina byggnader.

Tjänster


Egnahemshus

Beroende på om din bostad finns på upphandlad väg eller inte finns olika tjänster att välja. Läs mer under avgifter.

Fritidshus/Stugor

Faktureringen av uthyrningsstugor/fritidshus är inte beroende av var ägaren eller hyresgästen bor utan de faktureras på samma sätt oberoende var deras fasta boende är beläget. Byggnadsägaren får ett Misekort per stuga. Det finns olika alternativ för ägare till uthyrningsstugor;

  1. Byggnaden som ägaren hyr ut som ett fritidshus ansluts till Låst hus. Byggnadsägaren kan därefter låna ut Misekortet till hyresgästen. Observera dock att det är byggnadsägaren som är ansvarig för att avfallshanteringen fungerar.
  2. Byggnadsägaren ordnar hämtning i MiseFyran eller MiseÅttan om byggnaderna finns på en väg som är upphandlad för denna tjänst. Fastigheten där fritidsstugorna är belägna räknas som ett ”bostadsbolag”, därför är det möjligt att dela fler än 2 stugor på samma avfallskärl förutsatt att de ligger på samma fastighet alternativt har samma byggnadsägare.
  3. Byggnadsägaren ordnar fullständig sortering i flera kärl för sina stugor på/i ett gemensamt avfallsutrymme.

 

Stuguthyrningsverksamhet med FO-nummer och som vill använda sig av det kommunala avfallssystemet kan anmäla om att bli Mise verksamhetskund. Stuguthyrare med FO-nummer har ingen anmälningsplikt.

 

Uppehåll i tömning


Uppehåll i avfallshämtning kan anmälas av disponenten eller byggnadsägaren till Mise för stadigvarande bostäder med uppehåll om minst 4 veckor och max 4 månaders sammanhängande uppehåll per år. 

 

Misekort – nyckeln till avfallsavlämning


Misekortet är din nyckel till Mise ÅVC, Misebilen, till återvinningsstationerna i kommunen och vid Kantarellen och S-Market i Jomala. Byggnadsägaren eller disponenten ska förse hyresgästen med ett Misekort. Om ett Misekort har tappats bort kan byggnadsägaren/disponenten beställa ett nytt mot en avgift. Mises avfallshanteringssystem är till för dig, därför är det viktigt att du har Misekortet med dig till Misebilen och Mise ÅVC. Utan Misekort tillkommer extra avgifter.

Matavfallspåsar


Ett visst antal matavfallspåsar per hushåll ingår i insamlingen av bioavfall. Ytterligare matavfallspåsar kan köpas och hämtas från Misekontoret (enligt prislistan) eller i din närbutik. Utskick av matavfallspåsar sker i början av året. 

Ändring av tjänst vid flytt


Disponenten eller byggnadsägaren behöver meddela eventuella förändringar i pågående tjänst till Mise, i annat fall fortgår tjänsten som tidigare.

Ska du flytta?


Kom ihåg att returnera ditt Misekort till byggnadsägaren eller disponenten.

Skip to content