Din faktura

Nedan följer information gällande din faktura

Använd referensnummer vid betalning


För att din betalning ska registreras på din faktura är det viktigt att du använder referensnumret i fältet för referensnumret (ej i meddelande fältet).

Din faktura


Vi skickar din faktura via post. Ett annat alternativ är E-faktura. E-faktura är ett säkert och populärt sätt att betala räkningarna på. Skillnaden mellan en vanlig pappersfaktura och en e-faktura är att vi skickar din faktura direkt till din internetbank istället. Med e-faktura kan du ta emot och betala din faktura när som helst och var som helst. Det är även mer miljövänligt med e-faktura eftersom inga papper behöver skrivas ut och postas. Om du vill byta din pappersfaktura mot en miljövänlig e-faktura, så kan du enkelt ansluta dig direkt via din internetbank. Du söker upp oss på din internetbank via alternativen:

  • Kommunalförbundet Ålands Miljöservice
  • FO-nummer: 1752847-7.

Vi kan i dagsläget inte erbjuda faktura via direktbetalning eller via e-post.

Fakturan består av en grundavgift samt en tömningsavgift (rörlig avgift). 
Fakturan skickas till byggnadsägaren, disponent eller bokföraren.

När kommer fakturan?


Mise fakturerar;
Egnahemshus, varannan månad.
Fritidshus, en gång i året.
Flerbostadshus, varje månad.
Verksamheter, grundavgift årsvis. Tömningar sker månadsvis.

Retroaktiv fakturering


Byggnadsägare som inte tidigare betalt avgift är skyldiga att betala avfallsavgiften retroaktivt för de år
de ägt byggnaden, i enlighet med 20§ i Lag om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 2007/706).
Dock max fem kalenderår i enlighet med den då gällande grundavgiften av avfallsavgiften. Detta utöver den aktuella årsfakturan.

Obetald faktura


Om du inte betalat fakturan i tid skickas en påminnelse ut. Då tillkommer en påminnelseavgift samt dröjmålsränta på kommande faktura. Om fakturan efter påminnelse inte betalats, övergår den till Utsökningsverket.

Betalat för mycket


Om du betalat in för mycket pengar, sker återbetalning till dig. 

Felaktig fakturering och överklagande


Felaktig faktura anmäls till Mises kundtjänst.
Mises beslut kan överklagas till Ålands förvaltningsdomstol genom besvär.
Avfallsavgiften ska ändå enligt 83 § betalas inom angiven betalningstid.