Sök

Din faktura

Nedan följer information gällande din faktura

Använd referensnummer vid betalning


För att din betalning ska registreras på din faktura är det viktigt att du använder referensnumret i fältet för referensnumret (ej i meddelande fältet).

Din faktura


Vi skickar din faktura via post. Ett annat alternativ är E-faktura. E-faktura är ett säkert och populärt sätt att betala räkningarna på. Skillnaden mellan en vanlig pappersfaktura och en e-faktura är att vi skickar din faktura direkt till din internetbank istället. Med e-faktura kan du ta emot och betala din faktura när som helst och var som helst. Det är även mer miljövänligt med e-faktura eftersom inga papper behöver skrivas ut och postas. Om du vill byta din pappersfaktura mot en miljövänlig e-faktura, så kan du enkelt ansluta dig direkt via din internetbank. Du söker upp oss på din internetbank via alternativen:

  • Mise eller Kommunalförbundet Ålands Miljöservice
  • FO-nummer: 1752847-7.

Vi kan i dagsläget inte erbjuda faktura via direktbetalning eller via epost.

Fakturan består av en grundavgift samt en rörlig avgift (tömningsavgift för dig med kärl). 
Fakturan skickas till byggnadsägaren, disponent eller bokföraren.

När kommer fakturan?


Mise fakturerar;
Egnahemshus, varannan månad.
Fritidshus, en gång i året.
Flerbostadshus, varje månad.
Verksamheter, grundavgift årsvis. Tömningar sker månadsvis.

Fakturering vid årsskiftet kan skilja sig mot tidigare fakturor, för vissa kunder.
På grund av redovisningstekniska krav måste vi skicka ut två fakturor för perioden december-januari.

Retroaktiv fakturering


Byggnadsägare som inte tidigare betalt avfallsavgift för sina bostäder är skyldiga att betala grundavgift retroaktivt för de år de ägt byggnaden, i enlighet med 20§ i Lag om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 2007/706). Dock max fem kalenderår i enlighet med den då gällande avgiften. Detta utöver den aktuella årsfakturan som också inkluderar rörlig avgift för vald tjänst.

Observera att samtliga bostäder i byggnaden ska anmälas.

illustration fastighet

Obetald faktura


Om du inte betalat fakturan i tid skickas en påminnelse ut. Då tillkommer en påminnelseavgift samt dröjmålsränta på kommande faktura. Om fakturan efter påminnelse inte betalats, övergår den till Utsökningsverket.

Betalat för mycket


Om du betalat in mer  än vad din faktura avser, dras överstigande summa av från din näst kommande faktura. Önskar du istället en återbetalning, måste du meddela fakturanummer samt din IBAN till Mises kundtjänst innan kommande faktura skickas ut. 

Felaktig fakturering och överklagande


Felaktig faktura anmäls till Mises kundtjänst. Den avgiftsskyldige har rätt att framställa anmärkning till Mise inom 14 dagar från det att fakturan skickats. Mise fattar ett beslut med anledning av anmärkningen och sänder en ny avfallsfaktura om avgiften ändras. Om ändring av faktura söks ska ändå avfallsavgiften betalas inom angiven betalningstid enligt § 83 avfallsslagen. Vid anmärkning av avgift för rörlig del (tömningar) behöver den avgiftsskyldige inkomma till Mise inom 5 arbetsdagar efter utförd tömning. Vid inkommen anmärkning gällande tömning fattar Mise ett beslut om korrigering alternativt reklamationstömning.

Mises beslut kan överklagas till Ålands förvaltningsdomstol genom besvär.

Skip to content