Din faktura

Nedan följer information gällande din faktura

Din faktura


Vi skickar din faktura via post. Om du vill byta din pappersfaktura mot en miljövänlig e-faktura, så kan du enkelt ansluta dig direkt via din internetbank. Du söker upp oss på din internetbank via alternativen:

  • Kommunalförbundet Ålands Miljöservice
  • FO-nummer: 1752847-7.


Vi kan i dagsläget inte erbjuda faktura via direktbetalning eller via e-post.

Fakturan består av en avfallsavgift (grundavgift) samt en tömningsavgift (rörlig avgift). 
Fakturan skickas till byggnadsägaren, disponent eller bokföraren.

 

Retroaktiv fakturering


Byggnadsägare som inte tidigare betalt avgift är skyldiga att betala avfallsavgiften retroaktivt för de år
de ägt byggnaden, i enlighet med 20§ i Lag om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 2007/706).
Dock max fem kalenderår i enlighet med den då gällande grundavgiften av avfallsavgiften. Detta
utöver den aktuella årsfakturan.

 

Felaktig fakturering och överklagande


Felaktig faktura anmäls till Mises kundtjänst.
Mises beslut kan överklagas till Ålands förvaltningsdomstol genom besvär.
Avfallsavgiften ska ändå enligt 83 § betalas inom angiven betalningstid.