Servicebostad

Servicebostäder med boende ska ha fullständig sortering. Serviceboenden i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise och betalar en grunddel per vårdplats. 

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.
Avgifter enligt avfallstaxan 2022.

Innehållsförteckning

Serviceboende i lägenhet


Serviceboende såsom pensionärslägenheter, seniorboende, gruppboende eller liknande.


Avfallsavgift för servicebostad med fullständig sortering i flerkärl

Pris: 112 €/år
Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se längre ner eller i avfallstaxan 8.4).

Avfallsavgift för servicebostad med MiseÅttan

Pris: 112 €/år
Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se längre ner eller i avfallstaxan 8.4).

ESB effektiverat serviceboende


ESB boende där boende hyr lägenhet/rum där vårdpersonal finns stationerad dygnet runt. De boende ska ha fullständig sortering. ESB boende i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise.

Avfallsavgift för ESB med fullständig sortering

Pris: 37 €/år
Effektiverat Serviceboende betalar 37 € för varje serviceboendeplats. I denna tjänst ingår inget Misekort. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se längre ner eller i avfallstaxan 8.4).

Institution


Lång och kortvarig institutionsboende. Inkluderar också korttidsboende. Boendeplats med vård som inte kan utföras i servicebostad eller ESB. Institutionsboende i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise men är undantagna från avfallsavgiftens grundavgift.

I denna tjänst ingår inget Misekort.

Undantag från avfallsavgiftens grundavgift
Pris: 0 €/år

Korttidsboenden så som avlastningshem och vårdanstaltsplatser. Ingår inget Misekort.

 

8.4 Avfallstjänst fullständig fastighetsnära sorteringMenas i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter insamling av brännbart avfall, bioavfall och minst fem fraktioner för återvinningsmaterial. Den fastighetsnära avfallshämtningen följer de rörliga avgifterna i denna taxa.

Rörliga avgifter för servicebostäder med separata avfallskärl.

Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till serviceboendet behov.

AvfallstjänstKärlstorlek
(liter)
VeckointervallPris €/tömning
Inklusive moms
Brännbart3601,218,55 €
Brännbart6601,227,82 €
Bioavfall1401,214,57 €
Plast3601,2,415,90 €
Plast6601,2,419,88 €
Kartong/tetra3601,2,413,25 €
Kartong/tetra6601,2,414,57 €
Papper2401,2,4,810,60 €
Papper3601,2,4,811,92 €
Glas2401,2,4,815,90 €
Glas3601,2,4,819,87 €
Metall/ Aluminium2401,2,4,811,92 €
Metall/ Aluminium3601,2,4,813,25 €
Metall/ Aluminium6601,2,4,815,90 €

Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymme
Pris: 30 €/år

Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

 

Avfallstjänst Mises Fyrfackssystem


Avfallstjänst MiseÅttan

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Tömning sker antingen varje eller varannan vecka för A-kärlet. Tömning för B-kärlet sker var fjärde vecka. Samtliga kärl är i storleken 370L.

Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan
Tömning av A-kärl varannan vecka, B kärl var fjärde vecka.
Tömningar/år:
 A-kärl 26 + B-kärl 13
Rörlig del: 472,29 €/år

Avfallsavgift för bostad med MiseÅttan
Tömning av A-kärl varje vecka, B kärl var fjärde vecka.
Tömningar/år:
 A-kärl 52 + B-kärl 13
Rörlig del: 781,43 €/år

Rörliga avgifter fyrfacksystem


AvfallstjänstKärlstorlekTömn.pris per gång
MiseÅttan A-Kärl37011,89 €
MiseÅttan B-Kärl37012,55 €
Fyrfack, Extratömning A-kärl (vid behov)37023,11 €
Fyrfack, Extratömning B-kärl (vid behov)37023,11 €
Mise kompletteringskärl brännbart24011,89 €
Mise kompletteringskärl brännbart (vid behov)24019,80 €

 

Utkörning och hämtning av kärl

Hämtning, fyrfack A- och B-kärl (370 liter) 35,00 €
vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.

Utkörning, fyrfack A- eller B-kärl (370 liter) 35,00 €
Pris per kärl

Utkörning av avfallskärl 35,00 €

Gäller flerkärl, vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.

Hämtning av avfallskärl 35,00 €

Gäller flerkärl, vid beställning av byte av avfallskärl, avgift per tömningsplats och tillfälle.