Sök

Servicebostad

Servicebostäder med boende ska ha fullständig sortering. Serviceboenden i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise och betalar en grunddel per vårdplats. 

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.
Avgifter enligt avfallstaxan 2024.

Innehållsförteckning

Serviceboende i lägenhet


Serviceboende såsom pensionärslägenheter, seniorboende, gruppboende eller liknande.


Grundavgift för servicebostad med fullständig sortering i flerkärl

Pris: 124 €/år
Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se längre ner).

Grundavgift för servicebostad med MiseÅttan

Pris: 124 €/år
Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se längre ner).

ESB effektiverat serviceboende


ESB boende där boende hyr lägenhet/rum där vårdpersonal finns stationerad dygnet runt. De boende ska ha fullständig sortering. ESB boende i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise.

Grundavgift för ESB med fullständig sortering

Pris: 41 €/år
Effektiverat Serviceboende betalar för varje serviceboendeplats. I denna tjänst ingår inget Misekort. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se längre ner).

Institution


Lång och kortvarig institutionsboende. Inkluderar också korttidsboende. Boendeplats med vård som inte kan utföras i servicebostad eller ESB. Institutionsboende i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise men är undantagna från avfallsavgiftens grundavgift.

I denna tjänst ingår inget Misekort.

Undantag från avfallsavgiftens grundavgift
Pris: 0 €/år

Korttidsboenden så som avlastningshem och vårdanstaltsplatser. Ingår inget Misekort. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se längre ner).

Rörliga avgifter flerkärl


Fullständig fastighetsnära sortering menas i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter insamling av brännbart avfall, bioavfall och minst fem fraktioner för återvinningsmaterial.

Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till serviceboendet behov.

Avfallstjänst

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning
Inklusive moms

Brännbart

360

1,2

20,94 €

Brännbart

660

1,2

31,40 €

Bioavfall

140

1,2

16,44 €

Plast

360

1,2,4

17,95 €

Plast

660

1,2,4

22,44 €

Kartong/tetra

360

1,2,4

14,95 €

Kartong/tetra

660

1,2,4

12,44 €

Papper

240

1,2,4,8

11,96 €

Papper

360

1,2,4,8

13,45 €

Glas

240

1,2,4,8

17,95 €

Glas

360

1,2,4,8

22,43 €

Metall/ Aluminium

240

1,2,4,8

13,45 €

Metall/ Aluminium

360

1,2,4,8

14,31 €

Metall/ Aluminium

660

1,2,4,8

17,95 €

Tilläggstjänster

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Inklusive moms

Aluminium

240

1,2,4,8

10,21 €

Aluminium

360

1,2,4,8

11,68 €

Aluminium

660

1,2,4,8

17,52 €

Elektronik

240

8

45,91 €

Batterier & ljuskällor 2*25

2 x 25

8

29,20 €

Extra tömning i samband
med ordinarie hämtning, *elektronik/batterier/ljuskällor

140 – 660

*240

 

31,40 €

Extra tömning utanför ordinarie hämtning

140 – 660

 

70,07 €

Hämtning av avfallskärl 140-660 L 39,50 €
Utkörning av avfallskärl 140-660 L 39,50 €

Kärltvätt per kärl 140-660 L 39,50 €

Avgifter fyrfackssystemet


Mindre boenden kan välja MiseÅttan för att uppfylla fullständig fastighetsnära sortering.

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Samtliga kärl är i storleken 370L.

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år: A kärl 52 + B kärl 26
Rörlig del: 1022 €/år

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 28:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år: A kärl 52 + B kärl 13
Rörlig del: 910 €/år

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 56:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år: A kärl 52 + B kärl 7
Rörlig del: 826 €/år

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år: A kärl 26 st + B kärl 26 st
Rörlig del: 728 €/år

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 28:e dag.
Tömningar/år: A kärl 26 st + B kärl 13 st
Rörlig del: 546 €/år

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 56:e dag.
Tömningar/år: A kärl 26 st + B kärl 7 st
Rörlig del: 462 €/år

Hämtning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Utkörning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Kompletteringskärl 240 L brännbart 14€ per tömning
Kärltvätt A kärl 77 €
Kärltvätt B kärl 77 €
Kärltvätt Kompletteringskärl 77 €

Överfullt kärl vid ordinarie hämtning 14 €
Extra sopsäck vid ordinarie hämtning 14 €

Extra tömning (370 L, 240 L) utanför ordinarie rutt 27 €
Extra tömning (370 L, 240 L) i samband med ordinarie rutt 19 €

Nyckelavgift


Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymme
Pris: 34 €/år

Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.
Påminnelseavgift för inlämning av nycklar till avfallsutrymmet 34 €

Övriga lösningar


Containers, flak och övriga specialhämtningar upptas i prislista. Speciallösningarna och avgifterna utreds efter behov på problematiska platser.

Skip to content