Servicebostad

Servicebostäder med boende ska ha fullständig sortering. Serviceboenden i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise och betalar en grunddel per vårdplats. 

Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms, inom parentes exklusive moms.

Innehållsförteckning

Servicebostad i lägenhetServiceboende såsom pensionärslägenheter, seniorboende, gruppboende eller liknande.


AVFALLSAVGIFT FÖR SERVICEBOSTAD MED FULLSTÄNDIG SORTERING I FLERKÄRL
Pris: 107 €/år (86,290 €)
Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se 9.1).

AVFALLSAVGIFT FÖR SERVICEBOSTAD MED MISEÅTTAN 370 LITER
Pris: 107 €/år till Mise (86,290 €)
Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se 8.4).

AVFALLSAVGIFT FÖR SERVICEBOSTAD MED MISEÅTTAN PLUS 660 LITER
Pris: 107 €/år till Mise (86,290 €)
Grundavgiften betalas per bostad/lägenhet. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se 8.4).


ESB effektiverat serviceboendeESB boende där boende hyr lägenhet/rum där vårdpersonal finns stationerad dygnet runt. De boende ska ha fullständig sortering. ESB boende i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise.

AVFALLSAVGIFT FÖR ESB MED FULLSTÄNDIG SORTERING
Pris: 35 €/år till Mise (28,226 €)
Effektiverat Serviceboende betalar 35 € för varje serviceboendeplats. I denna tjänst ingår inget Misekort. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se 8.4).


InstitutionLång och kortvarig institutionsboende. Inkluderar också korttidsboende. Boendeplats med vård som inte kan utföras i servicebostad eller ESB. Institutionsboende i Mises medlemskommuner ska ha avfallshanteringen ordnad genom Mise men är undantagna från avfallsavgiftens grunddel. I denna tjänst ingår inget Misekort.

UNDANTAG FRÅN AVFALLSAVGIFTENS GRUNDDEL
Pris:
0 €/år till Mise
Korttidsboenden så som avlastningshem och vårdanstaltsplatser. Ingår inget Misekort. Rörliga avgifter betalas till Mise enligt de rörliga avgifterna (se 8.4).

 

Avfallstjänst Mises fyrfackssystemMiseÅttan 370 liter Tömningar/år: A-kärl 26 + B-kärl 13
Pris: rörlig del till Mise 443,30€ (357,50€)
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 26 stycken, för B-kärl 13 stycken. Grunddel per bostad plus rörlig del på minst 443,30€/år betalas till Mise. För mer information gällande rörliga avgifter se kap. 9.2. MiseÅttan i Mises regi kommer att införas under 2020–2021.

MiseÅttan 370 liter Tömningar/år: A-kärl 52 + B-kärl 13
Pris: rörlig del till Mise 733,40€ (591,50€)
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 52 stycken, för B-kärl 13 stycken. Grunddel per bostad plus rörlig del på minst 733,40€/år betalas till Mise. För mer information gällande rörliga avgifter se kap. 9.2. MiseÅttan i Mises regi kommer att införas under 2020–2021.

MiseÅttan Plus 660 liter
Tömningar/år: A-kärl 26 + B-kärl 13
Pris: rörlig del till Mise 780,208€ (629,20€)
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 26 stycken, för B-kärl 13 stycken. Grunddel per bostad plus rörlig del på minst 780,208€/år betalas till Mise. För mer information gällande rörliga avgifter se kap. 9.2. MiseÅttan Plus i Mises regi kommer att införas under 2020–2021.

MiseÅttan Plus 660 liter
Tömningar/år: A-kärl 52 + B-kärl 13
Pris: rörlig del till Mise 1292,824€ (1042,60€)
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 52 stycken, för B-kärl 13 stycken. Grunddel per bostad plus rörlig del på minst 1292,824€/år betalas till Mise. För mer information gällande rörliga avgifter se kap. 9.2. MiseÅttan Plus i Mises regi kommer att införas under 2020–2021.

Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymme
Pris: 12 €/år till Mise (9,677 €)
Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.