Sök

Frågor & svar

Här har vi sammanställt några av dem vanligaste frågorna gällande Mise och avfallshanteringen.

Innehållsförteckning

Avgifter


Vad är det man betalar för?

I avfallsavgiften (grundavgiften) ingår kostnader för upprättande av infrastruktur, administration, myndighetsutövning, drift och underhåll av bemannande återvinningscentraler, obemannade återvinningsstationer samt insamling och hantering av farligt avfall. Rörlig avgift ska täcka kostnader för kärl, transport och avfall.

Vilka är Mises avgifter?

Du kan läsa mer om vår avgifter här: Grundavgifter – Mise eller Prislista – Mise

Bioavfall


Vad är Bioavfall?

Bioavfall är huvudsakligen matavfall. Om bioavfall blandas med annat avfall kan det bidra till skadedjur (råttor) samt ge upphov till luktproblem. Bioavfallet måste därför separeras från övrigt avfall och hanteras skilt för sig. Du kan ha hämtning av bioavfall, avlämning av bioavfall till låst hus eller egen kompost.

Läs mer om sopsortering inför kommande högtider här: Sortera efter jul och nyår – Mise

 

Delad avfallshantering


Kan jag dela kärl med min granne?

Du som inte har så mycket avfall kan ansöka om att dela kärl med din granne, upp till 3 hushåll kan dela. Det innebär att ni delar på tömningskostnaden för kärlet. Avfallsavgiftens grunddel betalas var för sig.

Kan jag dela kärl med någon från en annan kommun?

Nej, du kan enbart dela kärl med din granne i närområdet.

Kan vårt hushåll dela kärl med en verksamhet?

Ja, om verksamheten har fullständig sortering från Mise i samma fastighet läs mer på vår hemsida information om verksamheter. Verksamheter – Mise

Farligt avfall


Var lämnar jag mina färgburkar, lysrör, sprayburkar m.m.?

Farligt avfall såsom färgburkar, oljor, lysrör etc. lämnas till de återvinningscentral (ÅVC) eller Misebilen.

Mer information om Mise bilen:  Misebilen – Mise

 

Fritidshus


Måste jag ha en tjänst till vårt fritidshus?

Om du tar hem ditt avfall till ditt fasta boende eller om du håller på att renovera din stuga kan du göra en ansökan för särskild avfallshantering. I annat fall ska du ha någon av våra tjänster.

Mer information om fritidshus: Fritidsbostad – Mise

 

Kompost


Jag hemkomposterar, får jag fortsätta med det?

Du som idag hemkomposterar kan fortsätta göra det. Även om man har kompostering så måste man ha facket för matavfall i sitt kärl. Det går inte att plocka bort eller ”plombera” eftersom hela kärlet med fyra fack töms i en sopbil med fyra stora fack så att man verkligen håller avfallet separerat.

 

Matavfallspåsar


Kan jag använda plastpåsar till matavfall istället för papperspåsar?

Nej. Matavfallet ska samlas in i papperspåsar anpassade för komposteringsanläggningen.

Hur får jag nya papperspåsar till matavfallet?

Varje år körs matavfallspåsar ut till dig med tjänsten MiseFyran eller MiseÅttan (gäller ej förlängd tömningsintervall helår). Efter att dessa tagit slut kan du köpa i butiken eller på Mises kontor.

Här hittar du mer information om matavfallspåsar: Årlig utkörning av matavfallspåsar för hushåll – Mise 

Tömningar och kärl


Vem ska jag kontakta om min soptömning?

Vid felanmälningar eller andra frågor om din tömning kontaktar du Mises kundtjänst.

Hur ofta töms mitt kärl?

Kärl A som du sorterar restavfall, matavfall, plastförpackningar och kartong/tetra i töms varannan vecka. I Mariehamn och Jomala finns möjlighet att få varje veckas tömning.

Kärl B som du sorterar tidningar, glas, kartong/tetra och metall/aluminium i töms var fjärde vecka.

Kan jag ta ur eller montera bort insatsen i kärlen?

Nej, det är inte tillåtet. Då är inte fyrfackskärlet komplett. Det skulle i så fall bli ett annat kärl och en annan avfallstjänst, något vi i dagsläget inte erbjuder. Har du mycket brännbart avfall kan du beställa ett extra kärl på 240 liter

Får jag byta plats på facken i kärlet?

Nej, det är inte tillåtet. Detta beror på att avfallet då kommer att hamna i fel fack och blandas i bilen.

Blandas allt mitt avfall i sopbilen?

Nej, insidan av sopbilen är också fördelad i fyra fack. En arm lyfter upp de två insatsfacken i kärlet och en annan lyfter upp kärlet. Sedan töms dem i separata delar.

Hur får jag plats med mer i mina fack?

Du kan till exempel trycka ihop plastburkarna, rulla ihop plastpåsen, stapla äggkartonger och vik ihop tetror och kartongförpackningar.

Kan jag få förlängd tömningsintervall?

Förlängt tömningsintervall kan beviljas hushåll med mindre avfallsproduktion. Förlängt intervall gäller under vintertid mellan perioden november till mars och kan anmälas till Mises kundtjänst genom ett samtal eller via e-post.

Enpersonshushåll kan ansöka om förlängd tömningsintervall under hela året med krav på godkänd isolerad utekompost vid fastigheten. Ansökan på avsedd blankett lämnas in till Mise och därefter behandlas ansökan av handläggare. En handläggningsavgift enligt avfallstaxa tillkommer. Bostaden ska inte ha delad tömning eller tjänsten Låst hus.

Läs mer om tömning av kärl: Kärlplacering och info – Mise

Skip to content