Sök

Skärgården

Alla bostadshus och fritidbostäder ska anmälas till Mise och ha ordnad avfallshantering (det innebär att byggnaden har någon av Mises avfallstjänster). Även byggnader som står tomma ska anmälas till Mise. Om du inte bor i byggnaden eller om den annars står obebodd kan ansökning göras via avsedd blankett för särskild avgift för bostaden.

Avfallsavgift för samtliga byggnader som är registrerade som bostadsbyggnader för hushåll i en- och tvåbostadshus i andra myndigheters register såsom:
• egnahemshus
• byggnader där någon person finns folkbokförd (räknas alltid som stadigvarande bostad)
Avfallsavgiften betalas per bostad.

Kontakta alltid Mise vid nybyggnation, ägarbyte, flytt eller byte av avfallstjänst av säck eller låst hus.

Innehållsförteckning

Tjänster


Avfallstjänsterna är bara tillgängliga på Sottunga och Kökar.
Skärgården har andra avgifter på grund av begränsat serviceutbud.

Avgifter för samtliga tjänster finns i Mises avfallstaxa och på hemsidan under avgifter.

EgnahemshusDu kan välja:

 • Avfallsavgift för bostad med brännbart avfall till låst hus

Bostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

 • Avfallsavgift för bostad med säckhämtning

I avgiften ingår märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längsmed särskild säckhämtningsrunda.
Inga avgifter till avfallsentreprenör tillkommer.

FritidsbostadDu kan välja:

 • Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus

Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

 • Avfallsavgift för fritidsbostad med säckhämtning

I avgiften ingår 6 stycken märken för säckhämtning. Ett märke för säckhämtning klistras på varje säck med brännbart avfall. Säcken läggs längs särskild säckhämtningsrunda.
Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer

FlerbostadshusDu kan välja:

 • Avfallsavgift för flerbostadshus med brännbart avfall till låst hus

Varje lägenhet får ett Misekort som programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Avgiften beräknas på antal personer i bostaden. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

SäckhämtningsrundanSottunga

Varannan onsdag (jämna veckor).
Mellan 31 maj och 30 augusti körs
rundan varje onsdag.
Säcken ska placeras ut före kl.14 samma dag.

Rundan:
Skage – Centrum – Lindéns – Hamnen.

Frågor gällande säckhämtningsrundan,
kontakta Stig Törnroos +358(0)400 785 292.

Kökar

Körs på måndagar.
Mellan 13 juni och 12 augusti måndag och torsdag.
Start kl. 9:00 från sjöbevakningen eller Hamnö.

Rundan:
Harparnäs – Karlby via Johans och Kalvikars – via
Karlby Center – Brudhäll – grundskolan – Finnö via
Paul Sundbergs stugor – Österbygge, korsningen
vid Skinnars – Helsö till bryggan i Väster i sundet –
Ovasfjärd – avslutning vid Magnussons på Vålövägen.

Frågor gällande säckhämtningsrundan,
kontakta Johan Engdahl +358(0)400 529 603.

Information om säckhämtningen

Sopmärken kan inte användas istället för säckhämtningsmärken.
Säckhämtningsmärken kan inte användas när du lämnar avfall till Misebilen /Mise ÅVC.
Du kan köpa/beställa flera säckhämtningsmärken från Mises kontor.

 • Sortera ut återvinningsmaterial, farligt avfall och
  bioavfall (matavfall till egen kompost) från det
  brännbara avfallet innan du lägger det i säcken
  (max 12 kg, 120 l).
 • Klistra ett säckhämtningsmärke synligt på varje säck
  med brännbart avfall.

Tänk på att inte fylla säcken så den blir överfull och svårhanterlig.
Om du har säckhämtningsmärken kvar från 2022 så kan du använda dem under 2023.

Brännbart avfall till låst hus


När du är ansluten till tjänsten brännbart avfall till låst hus innebär det att du lämnar ditt brännbara avfall till det låsta hus som finns i din kommun. Ditt Misekort fungerar som nyckel till det låsta huset.

Låsta hus med brännbart avfall
Sottunga: Hamnen
Kökar: Karlby, Horsklint 1, Horsklint 2

Vad får lämnas i låsta hus för brännbart avfall?
I de låsta husen kan du endast lämna brännbart avfall, återvinningsmaterialet lämnar du till återvinningsstationen som finns i anslutning till det låsta huset eller till Misebilen.

Du behöver ha en egen kompost som ska vara godkänd för matavfall. Den ska vara sluten och isolerad för att inte dra till sig skadedjur eller lukta illa.

Återvinning, farligt avfall & elektronik


Återvinningsmaterial lämnar du till återvinningsstationen eller Misebilen.
Till Misebilen kan du också lämna farligt avfall, porslin och brännbart avfall i säck (enligt Mottagningsavgifter ÅVC och Misebilen).

Misebilen


Misebilen som är en mobil ÅVC besöker även skärgården. Turlistan hittar du här.

Ska du lämna större mängd avfall eller skrymmande avfall behöver detta meddelas på förhand till Mises kundtjänst. Avfall emottas i mån av plats. Ta kontakt med Mises kundtjänst senast dagen före Misebilen kommer.

Frågor


Har du problem med låsen eller Misekortet? Är avfallskärlen fulla i de låsta huset eller är det väldigt oredigt? Har du frågor gällande avfallshanteringen inom Mises medlemskommuner? Kontakta Mises kundtjänst.

Skip to content