Sök

Fritidshus

Byggnadsägare är skyldig att anmäla, betala och se till att det finns ordnad avfallshantering för sina byggnader. Med ordnad avfallshantering menas att alla byggnader inom Mise ska ha någon av Mises avfallstjänster anpassad till byggnadens placering, upphandlad väg, antal bostäder samt antal personer.

Innehållsförteckning

Tjänster


Tjänsterna är beroende på om din bostad finns på en upphandlad väg eller inte. En upphandlad väg är vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet.

Avgifter för samtliga tjänster finns i Mises avfallstaxa och på hemsidan under avgifter.

Fritidshus på en icke upphandlad vägDu kan välja:

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus 

Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

Fritidshus på en upphandlad vägDu kan välja:

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus 

Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseFyran

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och två återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken. Tömningar startar automatiskt varje år enligt intervall i området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises kundtjänst. Tömningarna debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseÅttan

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken och B-kärl minst 3 stycken. Tömningar startar automatiskt varje år enligt intervall i området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises kundtjänst. Tömningarna debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.

Delning av kärl


Anmälan görs på avsedd anmälningsblankett till Mises kundtjänst.  Om avfallskärl delas betalar var och en hela sin grundavgift och den rörliga delen av avfallsavgiften delas (tömningsavgiften). Delning godkänns för 2 till 3 bostäder om hushållen är små och består av 1–2 personers hushåll. Samt att fastigheter befinner sig högst två kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på två kilometer.

Om fler än 3 hushåll önskar dela avfallshantering så ska det behandlas av en handläggare. Riktlinjen är totalt 8 personer som delar.  Delningen ska göras i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna

Kärlet kan användas av fastigheter som befinner sig högst två kilometer från det gemensamma kärlet. Ifall fastigheterna är belägna längs med samma privata väg kan avståndet till avfallskärlet överskrida avståndsbegränsningen på två kilometer. Lämnas in skriftligen på avsedd blankett och prövas alltid av Mise. Handläggningsavgift på 50 € per ärende tillkommer.

Fritidshus utanför Mise


Fritidshushåll utanför Mises kommuner kan ansluta sig till Mises tjänst med brännbart avfall till låst hus. Dessa kunder får ett programmerat Misekort till det låsta huset som valts och betalar enligt Mises avgifter. Kunderna får även lämna avfall till Mise ÅVC samt Misebilen mot uppvisande av giltigt Misekort.

Misekortet


Misekortet fungerar som nyckel vid återvinningscentral,
återvinningsstationer, låsta hus och ska uppvisas vid Mise ÅVC och Misebilen.

Återvinningsstationer som ditt Misekort är kopplat till är beroende på vilken kommun du bor i. Vid de flesta återvinningsstationerna finns Låsta hus, låsta hus är en separat tjänst som fritidshus samt hushåll på icke upphandlade vägar är anslutna till för insamling av brännbart avfall och bioavfall. Samtliga Misekort är även anslutna till Mise ÅVC, Misebilen, Kantarellen och S-Market i Jomala. Läs mer vilken station du kan bli kopplad till.

Med Misekortet kan du lämna avfall till:

  • bemannad Mise ÅVC inklusive Misebilen
  • obemannade återvinningsstationer för att avlämna återvinningsmaterial
  • obemannat låst hus för avlämning av brännbart avfall
    (gäller enbart de som har avfallstjänsten Brännbart avfall till låst hus)


Med Misekortet kan även återvinningsmaterial, rent trä, metallskrot, trädgårdsavfall och farligt avfall avlämnas till ÅVC utan avgift.

Kom ihåg att visa ditt Misekort för personalen när du besöker ÅVC. Om du inte har fått ditt Misekort, kontakta Mises kundtjänst. Du som hyr ett hus, kontakta hyresvärden om du inte har fått eller har tappat bort ditt Misekort.

Besökare utan Misekort debiteras en avgift om 5€.

Återvinningscentral (ÅVC)


Alla byggnader som har ett Misekort kan lämna sitt avfall till ÅVC. Till Mise ÅVC kan du lämna allt slags avfall. Misebilen som är en mobil ÅVC tar emot mindre mängder (som får rum i en personbil) som motsvarar avlämning vid Mise ÅVC.

Återvinningsstation


Med Misekortet kan du lämna återvinningsmaterial året runt till den återvinningsstation som ditt Misekort är kopplat till.

Skip to content