Fritidshus

Byggnadsägare är skyldig att anmäla, betala och se till att det finns ordnad avfallshantering för sina byggnader. Med ordnad avfallshantering menas att alla byggnader inom Mise ska ha någon av Mises avfallstjänster anpassad till byggnadens placering, upphandlad väg, antal bostäder samt antal personer.

Innehållsförteckning

Tjänster


Tjänsterna är beroende på om din bostad finns på en upphandlad väg eller inte. En upphandlad väg är vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet.

Avgifter för samtliga tjänster finns i Mises avfallstaxa och på hemsidan under avgifter.

Fritidshus på en icke upphandlad vägDu kan välja:

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus 


Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

 

Fritidshus på en upphandlad vägDu kan välja:

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus 


Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseFyran


Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och två återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken. Tömningar startar automatiskt varje år enligt intervall i området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises kundtjänst. Tömningarna debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.

  • Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseÅttan


Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken och B-kärl minst 3 stycken. Tömningar startar automatiskt varje år enligt intervall i området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises kundtjänst. Tömningarna debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.

Fritidshus utanför MiseFritidshushåll utanför Mises kommuner kan ansluta sig till Mises tjänst med brännbart avfall till låst hus. Dessa kunder får ett programmerat Misekort till det låsta huset som valts och betalar enligt Mises avgifter. Kunderna får även lämna avfall till Mise ÅVC samt Misebilen mot uppvisande av giltigt Misekort.

Misekortet


Misekortet är din nyckel till Mises återvinningscentral
(Mise ÅVC), till Misebilen och till återvinningsstationerna i kommunen där byggnaden finns, samt vid Kantarellen och S-market i Jomala. Kontakta Mises kundtjänst om du tappat bort eller inte fått ditt Misekort.

Återvinningscentral (ÅVC)


Alla byggnader som har ett Misekort kan lämna sitt avfall till ÅVC. Till Mise ÅVC kan du lämna allt slags avfall. Misebilen som är en mobil ÅVC tar emot mindre mängder (som får rum i en personbil) som motsvarar avlämning vid Mise ÅVC.

Återvinningsstation


Med Misekortet kan du lämna återvinningsmaterial året runt till den återvinningsstation som du valt.