Sök

Verksamheter

För att få tillgång till ett Misekort betalar verksamheter 55€/år per Misekort.
Avgifter för flerkärl eller fyrfackssystemet för verksamheter finns på hemsidan under avgifter eller i Mises avfallstaxa.

Innehållsförteckning

Verksamhetskund info


Som Mise verksamhetskund får ni lämna återvinningsmaterial, farligt avfall, brännbart avfall och övrigt grovavfall till mobil ÅVC (Misebilen) eller till Mise ÅVC mot avgift. Misekortet ska visas för personalen innan avfall lämnas, har ni inte Misekortet med er debiteras en extra avgift enligt gällande avfallstaxa.

Kom ihåg att skilja på ert Misekort för det privata hushållet och för verksamheten då ni inte får använda ert privata för att lämna ert företagsavfall.

Kommunala verksamheter


Verksamheter såsom skolor, daghem, kommunhus och övriga kommunala verksamheter och övriga likställda verksamheter enligt kap 5 i avfallslagen ska ha fullständig fastighetsnära sortering som ordnas via Mise.

Verksamhet med bostad


Avfallsavgift för verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad och ska ha minst tjänsten MiseFyran. Ska bostaden dela avfallshantering med verksamheten krävs fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise. Avfallsavgiften betalas per bostad.

Avfallstjänsterna ska vara i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter.

Fullständig fastighetsnära sortering


Menas i enlighet med Mises Avfallsföreskrifter insamling av brännbart avfall, bioavfall och minst fem fraktioner för återvinningsmaterial. Den fastighetsnära avfallshämtningen följer de rörliga avgifterna i Mises avfallstaxa.

Övriga verksamheter


som står utanför Mises ansvar kan välja bland Mises avfallstjänster, MiseÅttan eller insamling av avfall i separata kärl (flerkärl). Vid val av flerkärl behöver dessa verksamheter inte ha alla avfallsslag fastighetsnära, men verksamheten ska då komplettera sin avfallshantering med ett Misekort för att uppfylla Landskapsförordning om Avfall, 11 §.

-Den fastighetsnära avfallshämtningen följer de rörliga avgifterna i Mises Avfallstaxa.

Matavfallspåsar


Ett visst antal matavfallspåsar ingår i rörliga avgiften för insamlingen av bioavfall från verksamheter.

  1. 5 buntar 45 liters påsar (totalt 100 stycken)
  2. 1 bunt 22 liters påsar (totalt 100 stycken)
  3. 10 buntar 8 liters påsar (totalt 800 stycken)

    Verksamheter med tjänsten MiseÅttan ingår 2 buntar 8 liters påsar
    (totalt 160 stycken).

Ytterligare matavfallspåsar kan beställas mot avgift enligt prislista och hämtas från Misekontoret, för utkörning tillkommer en avgift enligt Mises prislista.

Verksamhetskund i skärgården


På Sottunga har Mises verksamhetskund möjlighet till fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och återvinningsmaterial. Kontakta Mise om du har frågor om systemet eller vill beställa avfallskärl.

Hämtningen av avfallet sköts av en entreprenör. För mera information gällande tömningsdagar eller om ni är behov av extra tömningar, kontakta Stig Törnroos på telefon 0400785292 om det gäller i Sottunga. Kontakta Johan Engdahl på telefon 0400 529 603 om det gäller på Kökar.

Skip to content