Återbruk

Ålands Miljöservices verksamhet grundar sig på avfallstrappan eller ”avfallshierarkin”, som anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Innehållsförteckning

Avfallstrappan

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

  1. Minimera mängden avfall. Genom styrmedel av olika slag skall mängden avfall minimeras. Styrmedlen skall utformas så att producenter använder så effektiva produceringsmetoder som möjligt. Dessutom skall konsumtionsmönster förändras.
  2. Återanvändning. Allt avfall skall i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är en hanteringsform som idag främst sköts av ideella verksamheter, som Emmaus, vilka samlar in brukbara objekt. Ålands Miljöservice har även Återvinningscentraler med återanvändningssystem.
  3. Återvinning. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. Exempelvis kan pappers- och ståltillverkning börja i pappersbruk eller stålverk istället för skogen eller gruvan. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in i bilden som också är ett styrmedel för att producenter själva får ansvara för sitt avfall. Idag är det lagstiftat för fyra avfallsslag: returpapper, däck, förpackningar och bilar.
  4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el.
  5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.


Alla människor kan bidra till en bättre miljö genom enkla åtgärder i sin vardag.

Har du saker du inte behöver, men som någon annan skulle kunna ha nytta av?
På Åland finns ett antal ställen där man kan lämna in saker för återanvändning.

Misereturen på mise

MiseReturen

Mise ÅVC på Svinryggen, Jomala finns en returhörna. I returhörnan kan du gratis hämta och lämna CD/DVD skivor, böcker, små husgeråd, små elektronik, småmöbler, cyklar och leksaker. Förutom prylar och böcker kan du lämna byggmaterial, trädgårdsredskap samt verktyg.

Idrottbanken

I MiseReturen samt i Misebilen finns ett kärl för avlämning av hela idrottsartiklar som överlämnas sedan till Boost. Du kan besöka ungdomshuset Boost eller titta på deras facebooksida där de även uppdaterar vad de har inne för tillfället.
Boost, Ålands Idrott och vi på Mise hoppas genom Idrottsbanken kunna ge fler möjlighet att kunna testa olika idrotter genom att låna helt gratis utrustning. Idrottsbanken startades på initiativ av Mise i samarbete med Ålands idrott 2015. Sedan sommaren 2019 drivs Idrottsbanken till största del av deltagarna i verksamheten på Ung resurs på ungdomshuset Boost.

Textilprojekt

I MiseReturen finns ett kärl för textil dit du kan lämna rent, helt och trasig textil (obs inga skor och väskor). Mise samlar in textil som sorteras av Emmaus som tar till vara hela kläder, övrig textil används till nya produkter som skapas av Fixtjänst. Produkterna kommer att finnas till försäljning hos Fixtjänst på Fabriksgatan 10 i Mariehamn. Det finns också särskilt kärl för textil i Misebilen.

Emmaus

Emmaus Åland är ålands största återanvändningsaktör och arbetar med klädinsamling, second-handbutik och förmedling av kläder till behövande i hela världen. Emmaus har också en möbelretur samt en byggretur. Läs mer www.emmaus.ax

Sälj själv

Du kan också sälja dina begagnade saker genom de lokala tidningarnas annonsplatser, via facebook eller sälja på loppis. Du kan också ha sak och klädbytardagar med dina vänner.