Sök

Anmälan för fritidsbostäder

Innehållsförteckning

Anmälningsblanketter


Anmälningsblankett fritidsbostäder på fasta Åland

Anmälan om delad tömning av avfallskärl

Delad tömning med ett egnahemshus är även möjligt. Dock kan inte % (procenten) av tömningsavgiften fördelas mellan byggnadsägarna i detta fall utan faktureras i sin helhet till byggnadsägare för egnahemshuset. 

Särskild avgift


Anmälan om att ta hem avfall till fasta boende. inom Mise

Ansökan om att ta hem avfall till fasta boende, lägenhet inom Mise

Ansökan om att ta hem avfall till fasta boende. utanför Mise

Ägarbyte


Anmälan om ägarbyte

Skip to content