Anmälan för fritidsbostäder

Innehållsförteckning

AnmälningsblanketterAnmälan om fritidsbostad på fasta Åland PDF

Anmälan om delad tömning PDF
Delad tömning med ett egnahemshus är även möjligt. Dock kan inte % (procenten) av tömningsavgiften fördelas mellan byggnadsägarna i detta fall utan faktureras i sin helhet till byggnadsägare för egnahemshuset. 

Särskild avgift


 

Ansökan om att ta hem avfall till fasta boende inom Mise PDF

Ansökan om att ta hem avfall till fasta boende utanför Mise samt boende i lgh PDF

Ägarbyte


Anmälan om ägarbyte PDF

Skip to content