Återvinningsstationer

Karta till närmsta återvinningsstationen på Åland kan du hitta på google maps.

Antalet låsta obemannade återvinningsstationer är anpassade till kommunerna. Alla hushåll med Misekort kommer in i stationerna vid Kantarellen och S-market Möckelö samt i stationer i hemkommunen. Vid de flesta återvinningsstationerna finns också Låsta hus som fritidshus samt hushåll på icke upphandlade vägar är anslutna till för insamling av brännbart avfall och bioavfall.

I ÅTERVINNINGSTATIONERNA KAN MAN LÄMNA:

 • returpapper som tidningar och reklam
 • kartong, wellpapp, pappersförpackningar och tetror
 • metall (metallförpackningar) och aluminiumburkar
 • glasflaskor och glasburkar
 • hård och mjukplastförpackningar


MAN FÅR INTE LÄMNA I ÅTERVINNINGSTATIONERNA:

 • farligt avfall (Bilbatterier, färgrester m.m.)
 • grovavfall ( Möbler, gräsklippare, båtmotorer m.m.)


Farligt avfall lämnas till ÅVC eller MiseBilen utan avgift.

Avlämning av brännbart och bio till tjänsten Låst hus, kontakta Mise för anslutning till denna tjänst.

OBS!
– ifall sorteringen är bristfällig eller om otillåtet avfall lämnas in kan stationen dras in.
– obemannade återvinningsstationer är inte till för företag. Företag skall ha ordnad avfallshantering genom entreprenör eller genom Mise Verksamhetskund.

 

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA I MISEKOMMUNER

HAMMARLAND

 • Skarpnåtö (Även tjänsten Låst hus)
 • Kattby (Även tjänsten Låst hus)

JOMALA

 • Kantarellen
 • Överby (Även tjänsten Låst hus)
 • S-market Möckelö (Även tjänsten Låst hus)

KÖKAR

 • Helsö
 • Karlby brandstation (Även tjänsten Låst hus)
 • Kyrkogårdsö (endast kärl)

LUMPARLAND

 • Klemetsby (Även tjänsten Låst hus)

MARIEHAMN

 • Mathishallen (Endast papper,glas, alu-burk)
 • Lervik (Även tjänsten låst hus, främst till fritidshusägare)

SOTTUNGA

 • Affären
 • Hamnen (Även tjänsten Låst hus)
 • Husö (Endast glas, alu-burk)