Återvinningsstationer

Karta till närmsta återvinningsstationen på Åland kan du hitta på google maps.

Antalet låsta obemannade återvinningsstationer är anpassade till kommunerna. Alla hushåll med Misekort kommer in i stationerna vid Kantarellen och S-market Möckelö samt i stationer i hemkommunen. Vid de flesta återvinningsstationerna finns också Låsta hus som fritidshus samt hushåll på icke upphandlade vägar är anslutna till för insamling av brännbart avfall och bioavfall.

I ÅTERVINNINGSTATIONERNA KAN MAN LÄMNA:

 • returpapper som tidningar och reklam
 • kartong, wellpapp, pappersförpackningar och tetror
 • metall (metallförpackningar) och aluminiumburkar
 • glasflaskor och glasburkar
 • hård och mjukplastförpackningar

MAN FÅR INTE LÄMNA I ÅTERVINNINGSTATIONERNA:

 • farligt avfall (Bilbatterier, färgrester m.m.)
 • grovavfall ( Möbler, gräsklippare, båtmotorer m.m.)

Farligt avfall lämnas till ÅVC eller MiseBilen utan avgift.
Avlämning av brännbart och bio till tjänsten Låst hus, kontakta Mise för anslutning till denna tjänst.

OBS!
Ifall sorteringen är bristfällig eller om otillåtet avfall lämnas in kan stationen dras in.
Obemannade återvinningsstationer är inte till för företag. Företag skall ha ordnad avfallshantering genom entreprenör eller genom Mise Verksamhetskund.

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA I MISEKOMMUNER

HAMMARLAND

 • Skarpnåtö (Även tjänsten Låst hus)
 • Kattby (Även tjänsten Låst hus)

JOMALA

 • Kantarellen
 • Överby (Även tjänsten Låst hus)
 • S-market Möckelö (Även tjänsten Låst hus)

KÖKAR

 • Helsö
 • Karlby brandstation (Även tjänsten Låst hus)
 • Kyrkogårdsö (endast kärl)

LUMPARLAND

 • Klemetsby (Även tjänsten Låst hus)

MARIEHAMN

 • Mathishallen (Endast papper,glas, alu-burk)
 • Lervik (Även tjänsten låst hus, främst till fritidshusägare)

SOTTUNGA

 • Affären
 • Hamnen (Även tjänsten Låst hus)
 • Husö (Endast glas, alu-burk)