Sök

Återvinningsstationer

Karta till närmsta återvinningsstationen på Åland kan du hitta på google maps.

Antalet låsta obemannade återvinningsstationer är anpassade till kommunerna. Alla hushåll med Misekort kommer in i stationerna vid Kantarellen och S-market Möckelö samt i stationer i hemkommunen. Vid de flesta återvinningsstationerna finns också Låsta hus som fritidshus samt hushåll på icke upphandlade vägar är anslutna till för insamling av brännbart avfall och bioavfall.

I ÅTERVINNINGSTATIONERNA KAN MAN LÄMNA:

 • returpapper som tidningar och reklam
 • kartong, wellpapp, pappersförpackningar och tetror
 • metall (metallförpackningar) och aluminiumburkar
 • glasflaskor och glasburkar
 • hård och mjukplastförpackningar

MAN FÅR INTE LÄMNA I ÅTERVINNINGSTATIONERNA:

 • farligt avfall (Bilbatterier, färgrester m.m.)
 • grovavfall ( Möbler, gräsklippare, båtmotorer m.m.)

Farligt avfall lämnas till ÅVC eller Misebilen utan avgift.
Avlämning av brännbart och bio till tjänsten Låst hus, kontakta Mise för anslutning till denna tjänst.

OBS!
Ifall sorteringen är bristfällig eller om otillåtet avfall lämnas in kan stationen dras in.
Obemannade återvinningsstationer är inte till för företag. Företag skall ha ordnad avfallshantering genom entreprenör eller genom Mise Verksamhetskund.

DIN ÅTERVINNINGSSTATION

Nedan finns återvinningsstationer som ditt Misekort är kopplat till beroende på vilken kommun du bor i. Vid de flesta återvinningsstationerna finns också Låsta hus, låsta hus är en separat tjänst som fritidshus samt hushåll på icke upphandlade vägar är anslutna till för insamling av brännbart avfall och bioavfall. Samtliga Misekort är även anslutna till Mise ÅVC, Misebilen, Kantarellen och S-Market i Jomala.

HAMMARLAND

 • Kattby återvinningsstation (låst hus)
  eller,
 • Skarpnåtö återvinningsstation (låst hus)

JOMALA

 • Kantarellen återvinningsstation
 • S-market Möckelö återvinningsstation (låst hus)
  eller,
 • Överby återvinningsstation (låst hus)

LUMPARLAND

 • Klemetsby återvinningsstation (låst hus)

MARIEHAMN

 • Kantarellen återvinningsstation
 • S-market Möckelö återvinningsstation (låst hus)
 • Mathishallens återvinningspunkt, endast papper, glas, metall/aluminium

 • Lervik låsta hus, främst till fritidshusägare och boende på ej upphandlad väg.

KÖKAR

 • Helsö 
 • Karlby brandstation återvinningsstation (låst hus)
 • Kyrkogårdsö

SOTTUNGA

 • Hamnen återvinningsstation (låst hus)
 • Vid butiken
 • Husö återvinningspunkt, endast glas, metall/aluminium)
Skip to content