Sök

Ekonomi

Mises verksamhet finansieras av avgifter. Det vill säga att kostnaderna täcks av avgifter och verksamheten är inte skattefinansierad.
Avgifterna godkänns i en Avfallstaxa av Mises förbundsstämma.

Skip to content