Sök

Kärlplacering och kärlinfo

Du som har Mises fyrfackssystem kan ha kärlet på din gård som det passar dig fram till tömningsdagen. Men på tömningsdagen ska kärlet/kärlen vara placerade enligt nedan för att de ska bli tömda.

Innehållsförteckning

Kärlplacering

På tömningsdagen ska kärlet vara placerat enligt följande för att bli tömt:

 • På en plan, hårdgjord yta utan nivåskillnader (så som trösklar och kanter).
  Om kärlet står på en platå behövs en ramp
 • Kärlet ska vara utdraget till vägen, max 5 meter från tömningsfordonet
 • Fullt synligt
 • Vänt med handtaget mot tömningsfordonet
 • Se till att inget står i vägen
 • Skottat och sandat efter behov


Tömning sker mellan klockan 06:00-22:00.
I tömningspriset ingår tömning av kärlet med dragväg på max 5 meter.
Med vår SMS-tjänst får du påminnelse om din tömning.

Har du inte fått tömt?

Ibland händer det saker som gör att sophämtningen blir försenad eller uteblir. Det aktuella väderläget kan påverka våra körturer. Ibland tar det längre tid än vanligt för våra chaufförer att komma fram. Det innebär att vi kanske kommer lite senare än vanligt till just din adress. Skulle kärlet ändå inte vara tömt nästa dag, eller dina grannar har fått tömt men inte du, är du välkommen att kontakta kundtjänst.
Anmärkning på utebliven tömning ska ske inom 5 arbetsdagar.

Tänk på att

 • Inte fylla kärlet så att locket inte går att stänga
 • Avfallet ska vara rätt sorterat
 • Inte pressa ner plast i insatsen då det lätt kan kilas fast
 • Inte pressa ner skrymmande kartong i insatsen då det lätt kilas fast. Skrymmande kartong förs till Mise ÅVC
 • Om matavfallspåsarna fryser fast, se till att de lossnar. Till exempel kan du skaka på kärlet innan tömningsbilen kommer, för att undvika att någon påse blir kvar i kärlet.


Tyvärr blir det ibland någon påse kvar efter tömning och då kan du tro att vi inte tömt kärlet. Men oftast beror det alltså på att påsen frusit fast eller att plast/kartong har kilat fast.

Av arbetsmiljöskäl töms inte kärlet om anvisningarna om kärlplacering och plats för tömning, inte uppfylls.

Tips

Kanske kan du och grannen skapa en gemensam plats för placering av era kärl? Det går bra att t.ex. märka kärlen med en tejp med era adresser.

För den som vill skärma av kärlen genom att bygga en kärlfålla bör du tänka på det rekommenderade utrymmet för MiseFyran (A kärl) är 1 x 1 meter och för MiseÅttan (A+B kärl) 2 x 1 meter. Observera att kärlet ska stå med handtaget utåt och dragavståndet vid tömning som ingår är max fem meter. Om du väljer att placera kärlen med mer än fem meters avstånd till tömningsstället så behöver du dra fram kärlen dagen innan tömning. Innan du bygger din kärlfålla kom ihåg att kontrollera med din kommun vad som gäller för din fastighet.

Mycket plast? Använd med fördel en ”minimizer” eller laga en egen med hjälp av en brödpåse där du pressar ner all mjukplast, så tar de mindre plats i kärlet och flyger inte lika lätt iväg eller blandas med ditt övriga avfall.

Skip to content