Sök

Verksamheter

I verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad och ska ha minst tjänsten MiseFyran. Ska bostaden dela avfallshantering med verksamheten krävs fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise. Verksamheter såsom skolor, daghem, kommunhus och övriga kommunala verksamheter och övriga likställda verksamheter enligt kap 5 i avfallslagen ska ha fullständig fastighetsnära sortering som ordnas via Mise. Mindre verksamheter som inte har möjlighet att anlita privata avfallsentreprenörer för hanteringen av det avfall som uppstår i företagsverksamheten kan bli Mise verksamhetskund.

Mer information om verksamheter finns under Kundinfo.
Avgifter enligt avfallstaxan 2024.

Innehållsförteckning

Misekort


Verksamheter som betalat en årsavgift får ett Misekort som kan användas vid avlämning av avfall på ÅVC. Årsavgiften är 63 €, per år. En verksamhet kan betala fler årsavgifter om det finns behov av flera Misekort för t.ex. olika verksamhetsställen. 

Mise ÅVC samt Misebilen

Mindre verksamheter kan välja att avlämna avfall till Mise ÅVC och Misebilen mot avgifter. Läs mer om mottagningsavgifter för verksamheter på vår hemsida eller i vår avfallstaxa.
• Sopmärken kan förbeställas eller köpas på plats vid Mise ÅVC och Misebilen.
• För icke uppvisande av Misekort betalas en avgift om 6 € på grund av avsaknad av Misekort.

Avfallstjänst flerkärl


Rörliga avgifter för verksamheter med separata avfallskärl (flerkärl). Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till verksamhetens behov och i enlighet med Mises tjänster. Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämtning i flerkärl, finns i olika storlekar.

I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.

Avfallstjänst

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning
Inklusive moms

Brännbart

360

1,2

20,94 €

Brännbart

660

1,2

31,40 €

Bioavfall

140

1,2

16,44 €

Plast

360

1,2,4

17,95 €

Plast

660

1,2,4

22,44 €

Kartong/tetra

360

1,2,4

14,95 €

Kartong/tetra

660

1,2,4

16,44 €

Papper

240

1,2,4,8

11,96 €

Papper

360

1,2,4,8

13,45 €

Glas

240

1,2,4,8

17,95 €

Glas

360

1,2,4,8

22,43 €

Metall/ Aluminium

240

1,2,4,8

13,45 €

Metall/ Aluminium

360

1,2,4,8

14,95 €

Metall/ Aluminium

660

1,2,4,8

17,95 €

Tilläggstjänster

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Inklusive moms

Aluminium

240

1,2,4,8

10,21 €

Aluminium

360

1,2,4,8

11,68 €

Aluminium

660

1,2,4,8

17,52 €

Elektronik

240

8

45,91 €

Batterier & ljuskällor 2 x 25

2 x 25

8

29,20 €

Extra tömning i samband
med ordinarie hämtning,  *elektronik/batterier/ljuskällor

140 – 660

*240

 

31,40 €

Extra tömning utanför ordinarie hämtning

140 – 660

 

70,07 €

Hämtning av avfallskärl 140-660 L 39,50 €
Utkörning av avfallskärl 140-660 L 39,50 €

Kärltvätt per kärl 140-660 L 39,50 €

Avgifter fyrfackssystemet


Mindre kommunala verksamheter kan välja MiseÅttan för att uppfylla fullständig fastighetsnära sortering. Andra verksamheter kan också välja MiseÅttan, och betalar då enbart den rörliga delen (tömningsavgiften). I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Samtliga kärl är i storleken 370L.

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 26
Rörlig del: 1092 €/år

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 28:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 13
Rörlig del: 910 €/år

Tömning av A kärl var 7:e dag, B kärl var 56:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 52 + B kärl 7
Rörlig del: 826 €/år

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 14:e dag.
Gäller enbart tätort.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 26 st
Rörlig del: 728 €/år

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 28:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 13 st
Rörlig del: 546 €/år

Tömning av A kärl var 14:e dag, B kärl var 56:e dag.
Tömningar/år:
A kärl 26 st + B kärl 7 st
Rörlig del: 462 €/år

Hämtning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Utkörning A- och B kärl, kompletteringskärl 42 €

Kompletteringskärl 240 L brännbart 14 € per tömning
Kärltvätt A kärl 77 €
Kärltvätt B kärl 77 €
Kärltvätt Kompletteringskärl 77 €

Överfullt kärl vid ordinarie hämtning 14 €
Extra sopsäck vid ordinarie hämtning 14 €

Extra tömning (370 L, 240 L) utanför ordinarie rutt 27 €
Extra tömning (370 L, 240 L) i samband med ordinarie rutt 19 €

Övriga lösningar


Containers, flak och övriga specialhämtningar upptas i prislista. Speciallösningarna och avgifterna utreds efter behov på problematiska platser.

Nyckelavgift


Avgift för nyckelhantering per avfallsutrymme
Pris: 34 €/år

Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.
Påminnelseavgift för inlämning av nycklar till avfallsutrymmet 34 €

Skip to content