Verksamheter

För att få tillgång till ett Misekort betalar verksamheter 55€/år per Misekort.

Mer information om verksamheter finns under Kundinfo.

Innehållsförteckning

Avfallstjänst flerkärl


Rörliga avgifter för verksamheter med separata avfallskärl (flerkärl). Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till verksamhetens behov och i enlighet med Mises tjänster. Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämtning i flerkärl, finns i olika storlekar.

I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.

Följande kärlstorlekar och intervaller för verksamheter gäller.

Avfallstjänst

Kärlstorlek (L)

Intervall

Brännbart

360, 660

1, 2

Bioavfall

140

1, 2

Plast

360, 660

1, 2, 4

Kartong/Tetra

360, 660

1, 2, 4

Papper

240, 360

1, 2, 4, 8

Glas

240, 360

1, 2, 4, 8

Metall/Aluminium

240, 360, 660

1, 2, 4, 8

Aluminium

240, 360, 660

1, 2, 4, 8

Elektronik

240

*4, 8

Lyskällor & batterier

2×25

*4, 8

* Fyra veckors intervall är inte möjligt att välja innan tillräckligt många väljer detta alternativ.

Rörliga avgifter, flerkärl

I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.

Avfallstjänst

Kärlstorlek (L)

Pris €/tömning

Brännbart

360

18,55€

Brännbart

660

27,82€

Bioavfall

140

14,57€

Plast

360

15,90€

Plast

660

19,88€

Kartong/Tetra

360

13,25€

Kartong/Tetra

660

14,57€

Papper

240

10,60€

Papper

360

11,92€

Glas

240

15,90€

Glas

360

19,87€

Metall/Aluminium

240

11,92€

Metall/Aluminium

360

13,25€

Metall/Aluminium

660

15,90€

 

Tilläggstjänster

Det finns möjlighet att välja tilläggstjänster för verksamheter.

Tilläggstjänst

Kärlstorlek (L)

Pris €/tömning

Aluminium

240

9,05€

Aluminium

360

10,35€

Aluminium

660

15,52€

Elektronik

240

40,68€

Batterier & ljuskällor 2*25

25

25,87€

Extra tömning i samband med ordinarie hämtning, ej elektronik/batterier/ljuskällor

140-660

27,82€

Extra tömning utanför ordinarie hämtning

140-660

62,09€

Överfullt kärl/extra sopsäck vid ordinarie hämtning

 

14,60€

Avfallstjänst fyrfacksystem

Mindre kommunala verksamheter kan välja MiseÅttan för att uppfylla fullständig fastighetsnära sortering. I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.

Tjänst

Intervall

Grundavgift

Tömningar/år

Totalt/år

A-kärl
B-kärl
MiseÅttan

14:dag
28:dag

112€

472,12€

584,12€

A-kärl
B-kärl
MiseÅttan

7:dag
28:dag

112€

781,14€

893,14€

Rörliga avgifter, fyrfackssystem

Avfallstjänst

Kärlstorlek (L)

Tömningspris per gång

MiseÅttan, A-kärl

370

11,89€

MiseÅttan, B-kärl

370

12,55€

Extratömning A-kärl (vid behov)

370

23,11€

Extratömning B-kärl (vid behov)

370

23,11€

Mise kompletteringskärl brännbart

240

11,89€

Mise kompletteringskärl brännbart (vid behov)

240

19,80€


Övriga lösningar

Containers, flak och övriga specialhämtningar upptas i prislista. Speciallösningarna och avgifterna utreds efter behov på problematiska platser.

Nyckelhantering


AVGIFT FÖR NYCKELHANTERING PER AVFALLSUTRYMME
Pris: 30 €/år 
Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

Mise ÅVC samt Misebilen


Mindre verksamheter kan välja att avlämna avfall till Mise ÅVC och Misebilen mot avgifter. Läs mer om mottagningsavgifter för verksamheter på vår hemsida eller i vår avfallstaxa.
• Sopmärken kan förbeställas eller köpas på plats vid Mise ÅVC och Misebilen.
• För icke uppvisande av Misekort betalas en avgift om 5 € på grund av avsaknad av Misekort.