Sök

Producentansvar

Producentansvar Åland Ab (Proans) har per den 31.12.2023 avslutat sin verksamhet. Bolaget kommer att läggas ner i och med bolagsstämman våren 2024. Verksamheten för 2023 är i fokus just nu och alla Proans’ medlemmar under 2023 skall rapportera sina avfallsmängder för alla fraktioner snarast. Utbetalning till kommuner och kommunalförbund sker under första kvartalet 2024.

Upprättandet av en ny producentansvarsorganisation utreds för tillfället.

Läs mer om producentansvar på Landskapsregeringens hemsida.

 

 

Skip to content