Producentansvar

Producentansvar Åland Ab (Proans) är en åländsk lösning för producentansvar för förpackningar och tidningar. Läs mer på Proans hemsida.

MBO är en åländsk lösning för producentansvar för fordon. Läs mer om MBO .

Läs mer om producentansvar på Landskapsregeringens hemsida och vilka  producentorganisationer som finns i Finland på miljöcentralens hemsida.

 

 

Skip to content