Sök

Övriga anmälningar

Innehållsförteckning

Avgiftsbefrielse


För en byggnad som inte används som bostad.
Anhållan om avgiftsbefrielse

Nedskräpning/ skrotfordon


Anmälan om nedskräpning

Anmälan om skrotfordon

Slaminsamling


Till registret för slaminsamling. Detta är inte en anmälan. Beställning av tömning sker som tidigare direkt till din entreprenör. Detta är enbart för registerunderhåll. 
Mise ansvarar över avfallshanteringen och där inkluderas slamtömningen. Därför begär vi in uppgifter från hushållen.
Blankett till registret för slaminsamling

Ändring i byggnaden


Har det skett ändring i byggnaden, t.ex ändrad aktuell användning eller antal lägenheter i bostaden
Anhållan om ändringar i byggnaden

Skip to content