Sök

Anmälan för egnahemshus

Innehållsförteckning

Anmälningsblanketter


Anmälningsblankett för din avfallshantering.

Anmälningsblankett stadigvarande bostad på fasta Åland

Anmälan om delad tömning av avfallskärlSärskild avfallshantering


Förlängd tömningsintervall under hela året. Gäller enpersonshushåll med egen kompostering.
Ansökan om förlängd tömningsintervall 


Där hushåll fler än 3 önskar delat kärl

Ansökan delad avfallshantering fler än 3


Särskild avgift


Ansökan om obebodd stadigvarande bostad

Ansökan om flytt till servicebostad

Ägarbyte


Anmälan om ägarbyte

Skip to content