Anmälan för egnahemshus

Innehållsförteckning

Anmälningsblanketter


Anmälningsblankett för din avfallshantering.
Stadigvarande bostad PDFSärskild avfallshantering


Förlängd tömningsintervall under hela året. Gäller enpersonshushåll med egen kompostering.
Ansökan om förlängd tömningsintervall PDF


Där hushåll fler än 3 önskar delat kärl
Ansökan om delad avfallshantering, fler än 3 hushåll PDF


Särskild avgift


Ansökning obebodd stadigvarande PDF

Flytt till servicebostad PDF

Ägarbyte


Anmälan om ägarbyte PDF

Skip to content