Sök

Anmälan för egnahemshus

Innehållsförteckning

Anmälningsblanketter


Anmälningsblankett för din avfallshantering.

Anmälningsblankett stadigvarande bostad på fasta Åland

Anmälan om delad tömning av avfallskärl

Kompost anmälning


Komposterings anmälan

Särskild avfallshantering


Förlängd tömningsintervall under hela året.
Komposterings anmälan för förlängt tömmningsintervall

För mer information om kompostering: 
Kompost informationsbilaga 
Lilla handboken om kompostering


Där hushåll fler än 3 önskar delat kärl:

Ansökan delad avfallshantering fler än 3


Särskild avgift


Ansökan om obebodd stadigvarande bostad

Ansökan om flytt till servicebostad

Ägarbyte


Anmälan om ägarbyte

Skip to content