Kommunrepresentanter

Mises högsta beslutande organ är förbundsstämman som vanligtvis sammanträder höst och vår. Stämman består av medlemskommunernas representanter som beslutar om kommande års avfallstaxa och övriga bestämmelser som gäller Mises verksamhetsområde såsom grundavgifter, mottagningsavgifter vid ÅVC samt övriga avgifter. Stämman belsutar vad som ska göras, medan Mises styrelse beslutar hur det ska göras.

Mise har tillkommit för att samordna och svara för det kommunala avfallshanteringsansvaret inom kommunalförbundets medlemskommuner. I praktiken har kommunalförbundet i uppgift att skapa förutsättningar för medlemskommunernas invånare att till en rimlig kostnad och till miljömässigt acceptabla former uppfylla avfallslagens bestämmelser.

Målet är att nedskräpning inte skall förekomma i medlemskommunerna och att kommunernas invånare har tillgång till ett avfallshanteringssystem, som av de flesta uppfattas som lätt att leva med och rättvist ifråga om avgifter.

Hur funkar Mise?
Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) är en kommunal avfallshanteringsmyndighet. Mise sköter avfallshanteringen i medlemskommunerna Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn och Sottunga. Stämman är dess  högsta beslutsorgan, det är genom stämman du har din chans att påverka. I stämman sitter representanter från alla Misekommuner och det är där de viktiga besluten tas.

Du som medborgare gör din röst hörd till politikerna i din kommun.

Stämman. Kommunpolitikerna beslutar vilka synpunkter som kommunen skall föra fram på stämman. Stämman beslutar vad Mises styrelse skall göra  och fastställer avgifter.

Styrelsen ger uppdrag till kontoret och bestämmer hur stämmobesluten skall genomföras.

Kontoret verkställer beslut och ansvarar för att medlemskommunernas medborgare har en ordnad avfallshantering.

Ålands Miljöservice (Mise) styrelserepresentanter (2018- 2019) 

Ordinarie Ersättare
Stig Mattsson (ordförande) Håkan Jansson
Elias Lindström (vice ordförande) Ralf Karlsson
Clas Öfverström Annelie Karlberg
Barbro Sundback Kristin Mattsson
Tomas Boedeker Suzanne Milestad-Styrström
Ann-Sofi Joelsson Pia Eriksson
Märtha Österberg Ralf Johansson

 Ny styrelse väljs vid vårstämman 2020

Ålands Miljöservice (Mise) stämmorepresentanter (2020-2023)

Kommun Representant Ersättare
Hammarlands kommun Stig Mattsson
Anna Häger
Thomas Ahlqvist
Johnny Ahlström
Jomala kommun

Jörgen Strand
Carina Aaltonen

Dennis Jansson
Linda Valve
Kökar kommun Ralf Johansson
Madelene Ahlgren-Fagerström
Kent Finneman
Åsa Gottberg-Jansson
Lumparlands kommun Pia Eriksson
Brage Wilhelms

Ann-Sofi Perjus
Johan Malén

Mariehamns stad Sara Kemetter
Anders Holmberg

Julia Birney
Jonny Andersen

Sottunga kommun Göran Stenros Stig Törnroos