Om Mise

Verksamhetsledare på Mise är miljöingenjören Sofie Dahlsten.

- Avfallshantering är ett väldigt påtagligt miljöarbete som påverkar alla människor varje dag. Jag vill utveckla miljöarbetet och se till att skapa en kostnadseffektiv avfallshantering för alla samtidigt som vi kan ta vara på material till nya resurser. Jag önskar också att Mise kan arbeta för hela Åland i framtiden.

På Mise arbetar vi med många olika arbetsuppgifter för att ge hushållen en god service och en bra avfallshantering.

Sofie 1 webb

Kundtjänst
Mises kundtjänst hjälper till med alla frågor gällande avfallshantering. Det kan gälla fakturor, ärenden eller praktisk hjälp med att utforma ett sophus/tömningsplats. Kundtjänst arbetar också med att uppdatera kundregistret så att alla uppgifter är korrekta och att alla byggnader finns med.

Fakturering
Mise fakturerar alla avfallsavgifter och driver in avgifter som inte betalas.

Ärendehantering
Mise hanterar alla ärenden som gäller t.ex. särskilda avgifter om att byggnad är under renovering, fritidshus tar hem sitt avfall, boende flyttar till servicebostad m.m.

Avfallsrådgivning
Mise hanterar avfallsrådgivning via kundtjänst, personal på fältet, informationsmaterial, evenemang och olika samarbeten. Mise tillhandahåller också utbildning för daghem, skola eller kommunens verksamheter. För de yngre barnen kan man anlita Mise Stina, Mises maskot, för besök till daghem och skolor. Informationsspridning sker också genom direktutskick, kommunblad, tidningsannonser, hemsida, sociala medier och evenemang.

Nedskräpning
Minskad nedskräpning har fått större fokus i den nya avfallslagen. Mise hanterar ärenden som skrotbilar, skrotbåtar, nedskräpning i skog/mark/vatten eller hushåll och verksamheter som inte har ordnad avfallshantering.

Nätverk
Mise ingår i flertalet nätverk med kommuner, avfallsbolag och andra organisationer för att utbyte erfarenheter och hitta bästa möjliga lösningar som fungerar i Mises verksamhet. Nätverket bidrar också till att Mise får kunskap om senaste teknik och förslag till lösningar inom avfallshantering. Lokalt på Åland är Mise medaktör i nätverket bärkraft som arbetar för att uppfylla Ålands hållbarhetsagenda.