Om Mise

Verksamhetsledare på Mise är miljöingenjören Sofie Dahlsten.
Sofie 1 webb
- Avfallshantering är ett väldigt påtagligt miljöarbete som påverkar alla människor varje dag. Jag vill utveckla miljöarbetet och se till att skapa en kostnadseffektiv avfallshantering för alla samtidigt som vi kan ta vara på material till nya resurser. Jag önskar också att Mise kan arbeta för hela Åland i framtiden.

På Mise arbetar vi med många olika arbetsuppgifter för att ge hushållen en god service och en bra avfallshantering.

Förutom löpande arbetsuppgifter så arbetar vi på Mise med många olika projekt. Just nu arbetar vi med att ta över den fastighetsnära insamlingen från flerbostadshus och verksamheter. Mise deltar också i flertalet evenemang för att lyfta aktuella ämnen tillsammans med avfall- och miljöfrågor. Andra arbetsuppgifter som har ökat är nedskräpningsärenden där hanteringen av skrotfordon är den största.

Välkommen in på Misekontoret på Fabriksgatan 8 eller ring till kundtjänst 23844.

Det finns även personal ute på fältet från Mises samarbetspartners som kan hjälpa dig med dina frågor om avfallshantering!

Hur funkar Mise?

Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) är en kommunal avfallshanteringsmyndighet. Mise sköter avfallshanteringen i medlemskommunerna Hammarland, Jomala, Kökar, Lumparland, Mariehamn och Sottunga.

Stämman är dess  högsta beslutsorgan, det är genom stämman du har din chans att påverka. I stämman sitter representanter från alla Misekommuner och det är där de viktiga besluten tas. 

Du som medborgare gör din röst hörd till politikerna i din kommun.

Stämman. Kommunpolitikerna beslutar vilka synpunkter som kommunen skall föra fram på stämman. Stämman beslutar vad Mises styrelse skall göra  och fastställer avgifter.

Styrelsen ger uppdrag till kontoret och bestämmer hur stämmobesluten skall genomföras.

Kontoret verkställer beslut och ansvarar för att medlemskommunernas medborgare har en ordnad avfallshantering.

 

Mises högsta beslutande organ är förbundsstämman som vanligtvis sammanträder höst och vår. Stämman består av medlemskommunernas representanter som beslutar om kommande års avfallstaxa och övriga bestämmelser som gäller Mises verksamhetsområde såsom grundavgifter, mottagningsavgifter vid ÅVC samt övriga avgifter. Stämman belsutar vad som ska göras, medan Mises styrelse beslutar hur det ska göras.

Mise har tillkommit för att samordna och svara för det kommunala avfallshanteringsansvaret inom kommunalförbundets medlemskommuner. I praktiken har kommunalförbundet i uppgift att skapa förutsättningar för medlemskommunernas invånare att till en rimlig kostnad och till miljömässigt acceptabla former uppfylla avfallslagens bestämmelser.

Målet är att nedskräpning inte skall förekomma i medlemskommunerna och att kommunernas invånare har tillgång till ett avfallshanteringssystem, som av de flesta uppfattas som lätt att leva med och rättvist ifråga om avgifter.