Sök

Kom ihåg att anmäla din byggnad

Har du köpt eller sålt hus? Kom ihåg att meddela Mise så att din faktura blir rätt. Tänk på att också alla fritidshus ska anmälas, även de som står tomma. Ta kontakt med vår kundtjänst för mer information om möjlighet till sänkt avgift.

Samtliga byggnader inom en fastighet med en eller flera bostäder ska i enlighet med Mises föreskrifter anmälas till Mise. Byggnadsägaren är även skyldig att vidarebefodra information från Mise till dem som bor och arbetar i byggnaden och ordna avfallshantering för sina byggnader.

Undantag från anmälningsplikten:

  • Stuguthyrare med FO-nummer
  • Fristående kafé- och restaurangverksamheter i byggnader utan boenden
  • Företag med FO-nummer i byggnader utan boenden
  • Ekonomibyggnader i byggnaden utan boenden
illustration fastighet
Skip to content