Fritidshus

Byggnadsägare är skyldig att anmäla, betala och se till att det finns ordnad avfallshantering för sina byggnader. Med ordnad avfallshantering menas att alla byggnader inom Mise ska ha någon av Mises avfallstjänster anpassad till byggnadens placering, upphandlad väg, antal bostäder samt antal personer.

Innehållsförteckning

Lämna brännbart avfall till låst husVill du lämna brännbart avfall och återvinningsmaterial i den kommun du har fritidshuset i kan du beställa avfallstjänsten som ger dig tillgång till ett låst hus. Där kan du lämna återvinningsmaterial, brännbart avfall (och bioavfall på fasta Åland) året runt. Du får ett Misekort programmerat för den tjänsten.

 

Fastighetsnära hämtning, fasta ÅlandÄr ditt fritidshus placerad längst med en upphandlad väg på fasta Åland kan byggnadsägaren välja Mises fastighetsnära tjänster MiseFyran eller MiseÅttan.

 

MisekortetMisekortet är din nyckel till Mises återvinningscentral
(Mise ÅVC), till Misebilen och till återvinningsstationerna i kommunen där byggnaden finns, samt vid Kantarellen och S-market i Jomala. Kontakta Mises kundtjänst om du tappat bort eller inte fått ditt Misekort.

 

Återvinningscentral (ÅVC)


Alla byggnader som har ett Misekort kan lämna sitt avfall till ÅVC. Till Mise ÅVC kan du lämna allt slags avfall. Misebilen som är en mobil ÅVC tar emot mindre mängder som motsvarar avlämning vid Mise ÅVC.

 

ÅtervinningsstationMed Misekortet kan du lämna återvinningsmaterial
året runt till den återvinningsstation som du valt