Kategorier

Skyltar

Skyltar ( 9 Filer )

Materialskyltar som kan skrivas ut och användas som tilläggsinformation för en bättre sortering.

Upphandlingar

Upphandlingar ( 16 Filer )

Mise presenterar sina upphandlingar på e-Avrop. För att få tillgång till alla funktioner i e-Avrop måste du vara registrerad och inloggad. Som inloggad kan du prenumerera på olika bevakningar, till exempel förändringar i avtal. Om du inte har ett konto på e-Avrop kan du kostnadsfritt skapa ett konto direkt.

Här finns avslutade upphandlingar i e-Avrop.

T.ex. Upphandling av avfallshämtning vid flerbostadshus, verksamheter och återvinningsstationer i Mises kommuner Hammarland, Jomala, Lumparland och Mariehamn.

Nedan finns Mises tidgare och pågående upphandlingar. Observera att anbud ska ges i E-avrop! Övriga anbud antas inte.

Kungörelser

Kungörelser ( 4 Filer )

Här finns kundgörelser för t.ex. offentlig delgivning.

Sopmärken

Sopmärken ( 1 Filer )

Här finns information om Mise sopmärken.

Blanketter

Blanketter ( 16 Filer )

Här finns anmälningsblanketter för stadigvarande boende, fritidshus och verksamhetskunder. Det finns också blanketter för olika slags ärenden. Slamtömning samt anmälningsblanketter för nedskräpning (skrotfordon, övrig nedskräpning).

Information

Information ( 18 Filer )

Här hittar du information till hushåll, till fritidshus, till bostadsbolag, till dig som hyr ut stugor, till Mise Verksamhetskunder och Sorteringsguiden.

Avfallshanteringstjänster och avgifter

Avfallshanteringstjänster och avgifter ( 17 Filer )

Här hittar du uppgifter om avfallsstjänster och avgifter för hushåll, fritidshus, mottagningsavgifter på ÅVC samt rörliga avgifter för avfallskärl vid flerbostadshus och verksamheter.

Utredningar

Utredningar ( 8 Filer )

Här hittar du utredningar som genomförts på uppdrag av Mise eller i olika samarbeten som Mise deltar i.

Misebladet

Misebladet ( 15 Filer )

Misebladet är Mises informationsutskick som innehåller öppettider ÅVC och turlista Misebilen samt aktuell infromation om avfallshanteringen i Mises medlemskommuner.

Regelverk

Regelverk ( 7 Filer )

Här hittar du Mises styrande dokument såsom Avfallsplan 2020-2030, Avfallshanteringsföreskrifter, grundavtal och stadgor.

Ekonomi

Ekonomi ( 29 Filer )

Här hittar du Mises budgeter och bokslut.

Kallelser Stämma

Kallelser Stämma ( 0 Filer )

Kallelse till stämma inklusive bilagor.

Protokoll

Protokoll ( 125 Filer )

Om du vill ha ut en bilaga till protokoll, vänligen kontakta Mises kundtjänst.