Verksamheter

Verksamheter såsom skolor, daghem, kommunhus och övriga kommunala verksamheter samt övriga likställda verksamheter enligt kap 5 i avfallslagen ska ha fullständig fastighetsnära sortering som ordnas via Mise.

Verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad och ska ha fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise för hela byggnaden.

Övriga verksamheter som står utanför Mises ansvar kan välja bland Mises avfallstjänster, MiseÅttan eller insamling av avfall i separata kärl (flerkärl). Vid val av flerkärl behöver dessa verksamheter inte ha alla avfallsslag fastighetsnära, men verksamheten ska då komplettera sin avfallshantering med ett Misekort för att uppfylla Landskapsförordning om Avfall, 11 §.

Table of Contents

VerksamhetskundSom Mise verksamhetskund får ni lämna återvinningsmaterial, farligt avfall, brännbart avfall och övrigt grovavfall till mobil ÅVC (Misebilen) eller till Mise ÅVC mot avgift. Misekortet ska visas för personalen innan avfall lämnas, har ni inte Misekortet med er debiteras en extra avgift enligt gällande avfallstaxa.

Kom ihåg att skilja på ert Misekort för det privata hushållet och för verksamheten då ni inte får använda ert privata för att lämna ert företagsavfall.

 

SopmärkenGenom att förköpa Mises sopmärken kan verksamheten snabbare lämna all brännbart avfall och övrigt grovavfall till Mise ÅVC och Misebilen. Sopmärken beställs på Mises hemsida, per telefon och e-post eller köps på Mises kontor. Sopmärken kan köpas vid Mise ÅVC eller Misebilen (endast kortbetalning).

 

Fastighetsnära hämtning i skärgårdenPå Sottunga har Mises verksamhetskund möjlighet till fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och återvinningsmaterial. Kontakta Mise om du har frågor om systemet eller vill beställa avfallskärl.

Hämtningen av avfallet sköts av en entreprenör. För mera information gällande tömningsdagar eller om ni är behov av extra tömningar, kontakta Stig Törnroos på telefon 0400785292 om det gäller i Sottunga. Kontakta Johan Engdahl på telefon 0400 529 603 om det gäller på Kökar.