Stuguthyrare/ Uthyrning av bostäder

Information till dig som hyr ut din bostad eller fritidsbostad. Gäller inte yrkesmässig stuguthyrning.
Företag som bedriver yrkesmässig stuguthyrning och har ett FO-nummer behöver inte betala någon grundavgift till Mise. Företaget har däremot skyldighet att ordna fullständig sortering för sina stugor. Företaget måste även ordna omhändertagandet av allt farliga avfall som uppstår i verksamten.

Innehållsförteckning

Ordnad avfallshanteringSamtliga fastigheter, fastboende och fritidsfastigheter ska ha en ordnad avfallshantering. När det gäller avfallshanteringen för fastigheter som hyrs ut är det byggnadsägarens ansvar att det finns en ordnad avfallshantering. Ansvaret kan alltså inte överföras på hyresgästerna.

 

TjänsterBeroende på om din bostad finns på upphandlad väg eller inte finns olika tjänster att välja. Läs mer under avgifter.

 

Misekort – nyckeln till avfallsavlämningMisekortet är din nyckel till Mise ÅVC, Misebilen, till återvinningsstationerna i kommunen och vid Kantarellen och S-Market i Jomala. Byggnadsägaren eller disponenten ska förse hyresgästen med ett Misekort. Om ett Misekort har tappats bort kan byggnadsägaren/disponenten beställa ett nytt mot en avgift. Mises avfallshanteringssystem är till för dig, därför är det viktigt att du har Misekortet med dig till Misebilen och Mise ÅVC. Utan Misekort tillkommer extra avgifter.

 

MatavfallspåsarMatavfallspåsar hämtar ni där er disponent eller byggnadsägaren meddelat att de finns. Bostaden blir tilldelad 2 buntar (160 st) matavfallspåsar per år. Utskick sker i början av året. Behövs fler matavfallspåsar eller hållare kan dessa köpas mot en avgift från Misekontoret eller från butik.

 

Papperspåsar för matavfallMatavfallspåsar av papper används i Mises avfallshanteringssystem. Det gör vi av tre anledningar. För det första har vi idag problem med för mycket plast i kompostmaterialet som kommer ut från komposteringsanläggningen. För det andra så är det enklare att få ut en certifierad biogödselprodukt då vi använder papperspåsar. Och för det tredje så har papperpåsar, enligt en livscykelanalys, en mindre inverkan på miljön än biostärkelsepåsar. I dagsläget lämnas det insamlade bioavfallet till en komposteringsanläggning här på Åland för att bli fyllnadsjord. Ett politiskt beslut om att anlägga en biogasanläggning har tagits på Åland, där matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.

 

Ska du flytta?Kom ihåg att returnera ditt Misekort till byggnadsägaren eller disponenten.