Grovavfall

Grovavfall är sådant som inte hör hemma i kärlet för brännbart restavfall eller inte går ner i kärlet. Men mycket av detta kan man återvinna!

Om du bor i flerfamiljsfastighet kan du kontakta fastighetsägare, disponent eller fastighetsskötaren för anvisningar hur grovavfall skall hanteras i fastigheten. Grovavfall får inte lämnas i fastighetens återvinningsstation, utan kan lämnas till återvinningscentral (ÅVC).

Om du bor i egnahemshus kan grovavfall lämnas till återvinningscentral (ÅVC). 

Det finns ett stort behov av återanvändning både lokalt och sådant som kan skickas som bistånd. Har du saker som fungerar och tänker slänga dem? Lämna dem istället till Second hand, sälj eller skänk på Facebook, annonsmarknader, loppis. OBS! Det ska vara hela och fungerande saker.

Exempel på grovavfall:

Metall: ................................................Barnvagnar, cykelar, serveringsbrickor och hushållssaker av metall.
Kyl och frys: ........................................Kylskåp, frysar och frysboxar.
Möbler: ...............................................Trämöbler, stålmöbler, garderober, hatthyllor, etc.
Sanitetsporslin: ....................................Toalettstolar, bidéer och handfat.
El-avfall: ..............................................Små, medelstora och stora apparater.
Övrigt – stort avfall: .............................Mattor, madrasser, täcken, byggavfall, isolering, gipsskivor, etc.