Brännbart avfall

Brännbart avfall

Torrt brännbart avfall, som inte får innehålla matrester och andra återvinningsbara produkter, ska hämtas fastighetsnära, lämnas till tjänsten Låst hus eller lämnas med sopmärke till Mise ÅVC eller Misebilen.

Vid otillåten dumpning av avfall vid återvinningsstationerna debiteras en avgift.

Vad är brännbart avfall?

Hushållspapper,
Plastat papper,
Smutsigt papper,
och annat papper, som inte duger som returpapper
samt
Köksplast, plastkassar och -påsar,
Engångskärl av plast eller papper
Blöjor, bindor
Aska
Styrox från matförpackningar

Brännbart avfall är inte :

Bioavfall,

Återvinningsmaterial:
Returpapper,
Kartong,
Pappersförpackningar,
Glasflaskor och -burkar,
Metall,
Aluminiumburkar,
Fönsterglas

Farligt avfall:
Oljeprodukter,
Lösningsmedel,
Målfärg,
PVC-plast, 
Impregnerat trä,
Lågenergilampor och lysrör,
Batterier,
Elektronik,
Vitvaror

Mediciner (lämnas till apotek)

Explosiva varor såsom sprängämnen, sprängkapslar, krut, krutstubin, patroner eller andra explosiva varor kontaktar men polisen. Likaså när det gäller fyrverkeripjäser, nödraketer och dylikt som är i dålig kondition (Kontakta polisen)

Asbest (tas om hand av auktoriserad sanerare)