Sortera rätt

  • Farligt avfall är elavfall, allt med sladd eller batteri samt flaskor och förpackningar med farligt eller okänt innehåll.
  • Brännbart restavfall är hushållssopor som inte går att sortera i någon annan fraktion
  • Bioavfall är sådant avfall som bryts ned biologiskt genom rötning eller kompostering, så som matrester, frukt och grönsaker, hushållspapper och kaffesump.
  • Grovavfall är t.ex. möbler och annat som inte hör hemma i det brännbara restavfallet.

 

Flerfacksinsamling

Istället för att ha en vanlig soptunna där allt avfall blandas, kan man ha en eller två avfallskärl med fyra fack. I det första kärlet finns brännbart, bio, plast och tetra och i det andra  kartong&well, papper, glas och metall/aluminium.

I november 2020 kommer alla misehushåll i Mariehamn som idag har 1 och 2 facks kärl byta till minst 4 fack. De som idag har 8 fack kommer få fortsätta som vanligt. Mer information kommer under året.