Rörliga avgifter

Den rörliga avgiften bestäms utifrån vilken typ av avfallstjänst bostaden har.

Rörliga avgifter för egnahemshus, samt fritidshus är kopplade till tjänsterna MiseFyran, MiseÅttan eller tjänsten Låst hus. Mindre flerbostadshus och mindre verksamheter kan välja fullständig sortering via MiseÅttan. Tjänsterna som går att välja för en bostad baserar sig på byggnadens placering (om byggnaden beffinner sig på en upphandlad väg eller inte). 

Rörliga avgifter för separata avfallskärl gäller för flerbostadshus, servicebostäder och verksamheter. Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till flerbostaden, serviceboendet eller verksamhetens behov. 

 

Innehållsförteckning

Rörliga avgifter fyrfackssystemAvfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämning i Fyrfackskärl, finns i två olika storlekar, samt ett kompletteringskärl. I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.

Avfallstjänst Tömningar/år

Kärlstorlek

(liter)

Pris €/tömning Exklusive moms Pris €/tömning Inklusive moms
Mise Fyran, A-kärl 263709,00011,160
Mise Fyran, A-kärl förlängt vinter (Enpersonshushåll) 213709,00011,160
Mise Fyran, A-kärl förlängt egen kompost (Enpersonshushåll) 133709,00011,160
Mise Åttan, A-kärl 523709,00011,160
Mise Åttan, A-kärl 263709,00011,160
Mise Åttan, B-kärl 133709,50011,780
Mise Åttan Plus, A-kärl 5266015,90019,716
Mise Åttan Plus, A-kärl 2666015,90019,716
Mise Åttan Plus, B-kärl 1366016,60020,584
Fyrfack, Extratömning A-kärl (vid behov)  37017,50021,700
Fyrfack, Extratömning B-kärl (vid behov)  37017,50021,700
Fyrfack, Extratömning A-kärl (vid behov)  66030,00037,200
Fyrfack, Extratömning B-kärl (vid behov)  66030,00037,200
Mise kompletteringskärl 522409,00011,160
Mise kompletteringskärl 262409,00011,160

Mise kompletteringskärl

Extratömning (beställning)

 24015,00018,600
Kärl ej vid tömningsplats 370  3709,00011,160
Kärl ej vid tömningsplats 660  66015,90019,716


Rörliga avgifter flerkärlAvfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämning i kärl, finns i olika storlekar.  I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader. Följande kärlstorlekar och intervaller för flerbostadshus och verksamheter gäller:

Avfallstjänst

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Exklusive moms

Pris €/tömning
Inklusive moms

Brännbart

360

1,2

14,381

17,833

Brännbart

660

1,2

21,572

26,749

Bioavfall

140

1,2

11,300

14,011

Plast

360

1,2,4

12,327

15,285

Plast

660

1,2,4

15,408

19,107

Kartong/tetra

360

1,2,4

10,272

12,738

Kartong/tetra

660

1,2,4

11,300

14,011

Papper

240

1,2,4,8

8,218

10,190

Papper

360

1,2,4,8

9,245

11,464

Glas

240

1,2,4,8

12,327

15,285

Glas

360

1,2,4,8

15,408

19,107

Metall/ Aluminium

240

1,2,4,8

9,245

11,464

Metall/ Aluminium

360

1,2,4,8

10,272

12,738

Metall/ Aluminium

660

1,2,4,8

12,327

15,285


Tillägstjänster flerkärlDet finns möjlighet att välja tilläggstjänster för flerbostadshus och verksamheter.

Tilläggstjänster

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Exklusive moms

Pris €/tömning

Inklusive moms

Aluminium

240

1,2,4,8

7,021

8,706

Aluminium

360

1,2,4,8

8,024

9,950

Aluminium

660

1,2,4,8

12,036

14,925

Elektronik

240

*4,8

31,546

39,117

Batterier & ljuskällor 2*25

25

*4,8

20,060

24,874

Extra tömning i samband
med ordinarie hämtning, ej elektronik/batterier/ljuskällor

140 – 660

 

21,572

26,749

Extra tömning utanför ordinarie hämtning

140 – 660

 

48,140

59,699

Överfullt kärl/extra sopsäck
vid ordinarie hämtning

  

11,324

14,040

*Fyra veckors intervall är inte möjligt att välja innan tillräckligt många väljer detta alternativ.