Om webbplatsen

Det här är tillgänglighetsutlåtande av Avfallsmyndigheten Ålands Miljöservice KF.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.mise.ax och har upprättats / uppdaterats 19.07.2021. Tjänsten omfattas av landskapslagen (2019:7) om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet:

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med kriterium, beskrivning och nivå (A eller AA):

2.1.2. Ingen tangentbordsfälla (A) – gäller navigeringen av huvudmenyn

1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden (A, AA) – gäller sökrutan bredvid logotypen

(Vi arbetar med att åtgärda felen inom kort)

 

Alternativa sätt att få information:

Om du har svårt att ta till dig innehållet på www.mise.ax erbjuder vi möjlighet att få denna info via:

 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Ålands landskapsregering om du är missnöjd med tillgängligheten på mise.ax. Kontaktuppgifter till landskapsregeringen är www.regeringen.ax eller telefon 018-25 000.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.
Per e-post info@mise.ax

*Översättningstjänsten förses av Google, därav kan Mise inte garantera dess noggranhet.