Sociala medier

Sociala medier

Närvaro och aktivitet på sociala medier ska skapa förtroende och intresse för Mise bland allmänheten. Genom att direkt förmedla aktuell information till berörda kunder och att snabbt och direkt nå ut med aktuell information kring avfallshanteringsfrågor ger Mise ett modernt och lättillgängligt intryck. Att finnas och synas i sociala medier där kunderna också finns bidrar till bilden av Mise som en pålitlig myndighet och stärker bilden av Mise som myndigheten man vänder sig till gällande frågor kring avfallshantering. I Mises kommunikationsstrategi betonas vikten av att förmedla ut positiva budskap. Sociala medier fungerar utmärkt som en arena för detta. Att skapa innehåll på sociala medier som delas och diskuteras bidrar till att Mise blir något som gemene ålänning har en positiv bild av. Målet är att Mises räckvidd på social medier ska öka.