Ekonomi

Mise finansieras huvudsakligen av avgifter. Avgifterna godkänns i en Avfallstaxa av Mises förbundsstämma.

För Mises budget och bokslut klicka här.