Egnahemshus

Alla bostadshus och fritidshus ska anmälas till Mise och ha ordnad avfallshantering (det innebär att byggnaden har någon av Mises avfallstjänster). Även bostadsbyggnader som står tomma ska anmälas till Mise. Om du till exempel renoverar och inte bor i byggnaden eller om den annars står obebodd kan ansökning göras via avsedd blankett för särskild avgift för bostaden.

Innehållsförteckning

TjänsterTjänsterna är beroende på om din bostad finns på en upphandlad väg eller inte. En upphandlad väg är vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i upphandlingen för fyrfackssystemet.


Boende på icke upphandlad vägAVFALLSTJÄNST LÅST HUS

Ansluten till tjänsten brännbart avfall till låst hus innebär att du lämnar ditt brännbara avfall till någon av de låsta hus som finns i Mises medlemskommuner istället för att ha fastighetsnära hämtning. Ditt Misekort fungerar som nyckel till det låsta huset och på fakturan framgår vilket låst hus du är ansluten till. Vill du ansluta dig till ett annat låst hus är du välkommen in till Mises kontor så programmerar vi om ditt Misekort.

I de låsta husen kan du endast lämna brännbart avfall och bioavfall. Återvinningsmaterialet lämnar du till återvinningsstationen som finns i anslutning till det låsta huset.

 

Boende på upphandlad vägTJÄNST MED A-KÄRL, MISEFYRAN

TJÄNST MED A+B-KÄRL, MISEÅTTAN

Avgifter för samtliga tjänster finns i Mises avfallstaxa och på hemsidan.

I A-kärlet finns det fack för bioavfall och brännbart avfall samt en insats med plastförpackningar och små kartongförpackningar.
I B-kärlet finns det fack för papper och kartongförpackningar samt en insats med metall och glas.

Om ditt kärl:
Kärlstorlek: 370 liter varav de bakre facken är 140 liter vardera och de främre facken 45 liter vardera.

Bredd: 81 cm
Djup: 90 cm
Höjd: 110 cm

Vi rekommenderar att en yta på 1×1 meter görs i ordning för MiseFyran och 1×2 meter för MiseÅttan.

Som bostadsägare har du ansvar för att se till att ditt kärl enkelt kan hämtas och tömmas. Kärlet ska stå på en hårdgjord yta så nära huvudvägen som möjligt så att sopbilen snabbt och lätt kan tömma. Vänd kärlet med handtaget utåt så att det blir enkelt för personalen att tömma.

Någon gång per år är det bra att skölja ur fyrfackskärlen så att det inte lagras för mycket gammalt avfall i botten. Du kan också beställa tvättning av kärl mot en tilläggskostnad. Om något har gått sönder på kärlet, kontakta Mises kundtjänst.

Sophämtning sommartid 

Under de varma sommarmånaderna är risken större att det uppkommer fluglarver i ditt kärl/facket för matavfall. Fluglarverna är inte farliga men kan upplevas som obehagliga.

 • Lägg inte matavfall löst i kärlet, använd alltid matavfallspåse.
 • Håll ditt avfall så torrt som möjligt.
 • Byt matavfallspåse oftare och förslut påsen genom att rulla ihop den ordentligt. Om det behövs använd en extra papperspåse.
 • Mat som luktar mycket, till exempel räkskal och fisk går bra att frysa in i påsen och lägga i kärlet dagen innan tömning.
 • Placera kärlet i skuggan. Det minimerar lukt och fördröjer komposteringsprocessen innan kärlet töms. Flugor trivs i värme.
 • Rengör ditt kärl med jämna mellanrum. Blanda gärna en flaska med hälften ättika/vatten och spraya i dittkärl. Spraya gärna runt kanten på kärlet också.

Sophämtning vintertid 

Halka och snö kan försvåra hämtningen på vintern och avfall kan frysa fast i kärlen. För att underlätta och för att säkra att ditt kärl blir tömt som det ska finns nedan några tips.

 • Se till att det är halkfritt fram till ditt sopkärl.
 • Sopa bort snö från locket.
 • Skotta rent från snö när det behövs och ta bort snövallarna då det annars blir svårt att rulla kärlet över vallarna.
 • Placera en tidning i botten på ditt kärl för matavfall för att förhindra att matavfallspåsarna fastnar i kärlet.
 • Inför tömning kan du ruska eller dunka försiktigt på kärlet för att se att avfallet är löst. Om det skulle vara fastfruset kommer det att lämnas kvar. Då behöver du försiktigt lossa matavfallspåsarna från kärlet med en spade eller grep. Har du ett garage är ett tips att låta kärlet få tina där inne.

Egen kompost
Du kan fortsätta ha egen kompost, men får ändå insamling av bioavfall på köpet. För att få den finaste jorden ur din egen kompost kan det vara en bra idé att lämna svårnedbrytbart material så som ben, apelsinskal, skaldjursrens och liknande i biokärlet. Om du har egen kompost för matavfall ska du se till att den är sluten och isolerad så att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa.
Enpersonshushåll kan ansöka om förlängd tömningsintervall på grund av egen kompostering via avsedd blankett.

Återvinningsmaterial
Återvinningsmaterial kan du enkelt lämna till en återvinningsstation.
Till Misebilen kan du även lämna återvinningsmaterial, farligt avfall, porslin och brännbart avfall i säck (med sopmärke), dock inte större mängder än vad som ryms in i en personbil.
På Mise ÅVC på Svinryggen kan du dessutom lämna trädgårdsavfall, möbler och skrymmande avfall samt återbruksartiklar som textilier.

Misekortet
Fungerar som din nyckel till återvinningsstationen, Mise ÅVC (återvinningscentralen) samt Misebilen (mobil ÅVC).

Sopmärken
Brännbart avfall, grovavfall och möbler lämnas mot avgift, se Mises avfallstaxa. Med förköpta sopmärken går det snabbare att lämna ditt avfall.
Du kan beställa sopmärken via hemsidan, köpa från Mises kontor eller beställa från kundtjänst. Du kan också köpa sopmärken på Mises återvinningsstation eller vid Misebilen (kortbetalning endast).

Ägarbyte
Anmäl ägarbyte via blankett. Du kan även kontakta kundtjänst så hjälper vi dig eller skicka in blanketten med post.