Ekonomi och fakturering

Mise finansieras huvudsakligen av avgifter. Avgifterna godkänns i en Avfallstaxa av Mises förbundsstämma.

För Mises budget och bokslut klicka här

Din fakturaOm du vill byta din pappersfaktura mot en miljövänlig e-faktura, så kan du enkelt ansluta dig direkt via din internetbank. Du söker upp oss på din internetbank – Kommunalförbundet Ålands Miljöservice. På grund av införandet av Mises fyrfacksystem kommer fakturaperioden att variera/avvika under 2021. Fakturan består av en avfallsavgift (grundavgift) samt en tömningsavgift (rörlig avgift). Felaktig faktura anmäls till Mises kundtjänst. Den avgiftsskyldige har rätt att framställa anmärkning till Mise inom 14 dagar från det att fakturan skickats. Mise fattar ett beslut med anledning av anmärkningen och sänder en ny avfallsfaktura om avgiften ändras. Om ändring av faktura söks ska ändå avfallsavgiften betalas inom angiven betalningstid enligt § 83 avfallslagen.