Avfallshanteringsverksamheter

Verksamheter såsom skolor, daghem, kommunhus och övriga kommunala verksamheter samt övriga likställda verksamheter enligt kap 5 i avfallslagen ska ha fullständig fastighetsnära sortering som ordnas via Mise.

Verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande bostad och ska ha fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise för hela byggnaden.

Övriga verksamheter som står utanför Mises ansvar kan välja bland Mises avfallstjänster, MiseÅttan eller insamling av avfall i separata kärl (flerkärl). Vid val av flerkärl behöver dessa verksamheter inte ha alla avfallsslag fastighetsnära, men verksamheten ska då komplettera sin avfallshantering med ett Misekort för att uppfylla Landskapsförordning om Avfall, 11 §.

-Den fastighetsnära avfallshämtningen följer de rörliga avgifterna i Mises Avfallstaxa.
-För att få tillgång till ett Misekort betalar verksamheter 50€/år och per Misekort. Med ett Misekort kan verksamheter lämna avfall till Mise ÅVC enligt mottagningsavgifter verksamheter ÅVC, se längre ned på sidan.
-Ett visst antal matavfallspåsar ingår i rörliga avgiften för insamlingen av bioavfall från verksamheter.

Det som ingår per år för verksamheter med flerkärl är ett av följande alternativ:

  1. 5 buntar 45 liters påsar (totalt 100 stycken)
  2. 1 bunt 22 liters påsar (totalt 100 stycken)
  3. 10 buntar 8 liters påsar (totalt 800 stycken)

För MiseÅttan ingår 2 buntar 8 liters påsar (totalt 160 stycken)

Ytterligare matavfallspåsar kan beställas mot avgift enligt prislista och hämtas från Misekontoret, för utkörning tillkommer en avgift enligt Mises prislista.

Innehållsförteckning

Avfallstjänst Mises fyrfackssystemMiseÅttan:
370 liter
Tömningar/år: A-kärl 26 + B-kärl 13
Rörlig del: 443,30 € (357,50€)
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 26 stycken, för B-kärl 13 stycken. Rörlig del 443,30€/år.

MiseÅttan: 370 liter
Tömningar/år: A-kärl 52 + B-kärl 13
Rörlig del: 733,46 (591,50€)
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal tömningar per år för A-kärl är 52 stycken, för B-kärl 13 stycken. Rörlig del 733,46€/år.

AVGIFT FÖR NYCKELHANTERING PER AVFALLSUTRYMME
Pris: 12 €/år (9,677 €)
Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

 

Avfallstjänst flerkärlRörliga avgifter för verksamheter med separata avfallskärl (flerkärl). Antalet kärl och tömningsintervaller ska vara anpassade till verksamhetens behov och i enlighet med Mises tjänster. Avfallstjänster i form av fastighetsnära avfallshämtning i flerkärl, finns i olika storlekar.

I tömningspriset ingår kärl, transport och avfallshanteringskostnader.

 

Rörliga avgifter flerkärlFöljande kärlstorlekar och intervaller för verksamheter gäller.

Avfallstjänst

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Exklusive moms

Pris €/tömning
Inklusive moms

Brännbart

360

1,2

14,381

17,833

Brännbart

660

1,2

21,572

26,749

Bioavfall

140

1,2

11,300

14,011

Plast

360

1,2,4

12,327

15,285

Plast

660

1,2,4

15,408

19,107

Kartong/tetra

360

1,2,4

10,272

12,738

Kartong/tetra

660

1,2,4

11,300

14,011

Papper

240

1,2,4,8

8,218

10,190

Papper

360

1,2,4,8

9,245

11,464

Glas

240

1,2,4,8

12,327

15,285

Glas

360

1,2,4,8

15,408

19,107

Metall/ Aluminium

240

1,2,4,8

9,245

11,464

Metall/ Aluminium

360

1,2,4,8

10,272

12,738

Metall/ Aluminium

660

1,2,4,8

12,327

15,285

 

Tillägstjänster flerkärlDet finns möjlighet att välja tilläggstjänster för flerbostadshus och verksamheter.

Tilläggstjänster

Kärlstorlek
(liter)

Veckointervall

Pris €/tömning

Exklusive moms

Pris €/tömning

Inklusive moms

Aluminium

240

1,2,4,8

7,021

8,706

Aluminium

360

1,2,4,8

8,024

9,950

Aluminium

660

1,2,4,8

12,036

14,925

Elektronik

240

*4,8

31,546

39,117

Batterier & ljuskällor 2*25

25

*4,8

20,060

24,874

Extra tömning i samband
med ordinarie hämtning, ej elektronik/batterier/ljuskällor

140 – 660

 

21,572

26,749

Extra tömning utanför ordinarie hämtning

140 – 660

 

48,140

59,699

Överfullt kärl/extra sopsäck
vid ordinarie hämtning

  

11,324

14,040

* Fyra veckors intervall är inte möjligt att välja innan tillräckligt många väljer detta alternativ.

 

AVGIFT FÖR NYCKELHANTERING PER AVFALLSUTRYMME
Pris: 12 €/år (9,677 €)
Gäller för avfallsutrymmen som behöver låsas upp med nyckel eller nyckelbricka (elektronisk nyckel). Avgiften gäller inte för elektroniskt kodlås.

 

ÖVRIGA LÖSNINGAR
Containers, flak och övriga specialhämtningar upptas i prislista. Speciallösningarna och avgifterna utreds efter behov på problematiska platser.

 

Mottagningsavgifter, verksamheter ÅVC 2021Mottagningsavgifter för verksamhetskuder

Mindre verksamheter som inte har möjlighet att anlita privata avfallsentreprenörer för hanteringen av det avfall som uppstår i företagsverksamheten kan bli Mise verksamhetskund. För att kunna använda tjänsterna måste företaget/verksamheten betala en årsavgift om 50 €. Verksamhetskunder erhåller ett Misekort per betald årsavgift. Mindre verksamheter kan välja att avlämna avfall till Mise ÅVC och Misebilen mot avgifter.

  • Sopmärken kan köpas på Mise ÅVC och Misebilen samt förköpas på Mises kontor för 5 € styck
  • För icke uppvisande av Misekort betalas en avgift om 5 € på grund av avsaknad av Misekort.

 

Avfallsslag

Enhet

Sopmärke

TV-apparater

1styck

1

Låga vitvaror t ex kylskåp, tvättmaskin

1styck 

2

Skrymmande vitvaror/kylmöbler

1styck 

3

Bildäck och MC-däck utan fälg 

1styck 

1

Bildäck och MC-däck med fälg

1styck

8

Trädgårdsavfall släp/ 8 säckar

1styck

8

Verksamheter med Misekort får utan avgift lämna åtta (8) säckar à 120 l liter återvinningsmaterial per besök. Gäller metall, aluminium, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, tetror, vätskekartonger, papper, glas, plast och rent trä.  

 

Farligt avfall verksamheter


 

Avfallsslag

Enhet

Sopmärke

Bil-, MC och mopedbatterier (ackumulatorer)

1 styck

1

Fast oljeavfall, oljefilter

10 liter

1

Fettavfall/ matolja

10 liter

1

Blandat farligt avfall som kräver sortering

20 liter

2

Bekämpningsmedel

20 liter

2

Glödlampor

10 liter

1

Elektronik, ex brödrost, elvisp, dator

3 styck

1

Elektronik hanteringsavgift

10 liter

1

Impregnerat trä (överstigande 1 m3)

m3

1

Kemikalieavfall

10 liter

2

Lysrör/lågenergilampor

10 liter

2

Lösningsmedel

10 liter

1

Måleriavfall

5 burkar

1

Inert avfall (krukor, porslin, planglas, dricksglas), 1 hink

20 liter

1

Rengöringsmedel

10 liter

1

Småbatterier

1 liter

1

Spillolja

10 liter

1

Sprayflaskor (aerosoler)

10 liter

1

Sanitetsporslin (WC, handfat)

1 styck

1

Traktorbatterier (ackumulatorer)

1 styck

1


Avlämnings med släp och säck – verksamheter


 

Mottagningsavgifter

Sopmärken

1 släp = 8 säckar

8 styck

½ släp = 4 säckar

4 styck

¼ släp = 2 säckar

2 styck

1 säck

1 styck

*Avgiften gäller för brännbart, grovavfall (möbler), målat trä och inert