Info om  Mise Avfallsföreskrifter

EgenskapVärde
Namn:Mise Avfallsföreskrifter
Beskrivning:

I enlighet med § 91 i avfallslagen så får Mise (kommun) utfärda behövliga föreskrifter för att uppfylla lagen. Det får utfärdas föreskrifter om minskning av kommunalt avfall, sortering av avfall samt tekniska krav som gäller dessa funktioner. Det gäller också praktiska och tekniska åtgärder på fastigheter eller mottagningsplatser för avfall i samband med insamling, mottagning och transport. Det får också utfärdas föreskrifter i syfte att förhindra nedskräpning samt skyldighet att lämna uppgifter till avfallhanteringsmyndigheten.

Förvaltningen har tagit fram reviderade föreskrifter som är anpassade efter nya avfallslagen. De innehåller nya föreskrifter vad gäller slamtömning och reviderade föreskrifter vad gäller transportväg och hämtplats. Definitioner har förtydligats och hänvisningar finns till den nya avfallslagen.

 

Filnamn:Mise Avfallsföreskrifter_19.12.2019.pdf
Filstorlek: 1005.81 kB
Filtyp:pdf (Mediatyp: application/pdf)
Skapare:mise
Skapad den: 2020-02-05 14:36
Ägare:Alla
Underhållen av:mise
Träffar:220 Träffar
Senast uppdaterad den: 2020-06-15 08:15
Webplats:
CRC Kontrollsumma:
MD5 Kontrollsumma: