Info om  Mise Avfallsplan 2020-2030

EgenskapVärde
Namn:Mise Avfallsplan 2020-2030
Beskrivning:

Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen och analysera förutsättningar samt ange ambitionsnivå och riktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Mises medlemskommuner. Vidare är planens syfte att ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och kontinuitet. Planen ska även garantera en bra avfallshantering som uppfyller aktuell lagstiftning, mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki (avfallstrappan).

Avfallsplanen är uppdelad på nio kapitel varav kapitel 6 och 7 är målen för 2025 respektive 2030. Planen innehåller också åtta bilagor som stödjer den nya avfallsplanen och redovisar också en uppföljning av den tidigare renhållningsplanen. Planen ska kunna användas som ett stöd vid beslutsfattade inför de kommande tio åren.

Filnamn:Avfallsplan 2020-2030_MSTAM_17.12.2019.pdf
Filstorlek: 1.71 MB
Filtyp:pdf (Mediatyp: application/pdf)
Skapare:mise
Skapad den: 2020-02-05 14:31
Ägare:Alla
Underhållen av:mise
Träffar:211 Träffar
Senast uppdaterad den: 2020-06-15 08:15
Webplats:
CRC Kontrollsumma:
MD5 Kontrollsumma: