Info om  Mise Budget 2018

EgenskapVärde
Namn:Mise Budget 2018
Beskrivning:

Under 2018 kommer fokus ligga på att få den fastighetsnära hämtningen i fyrfack att fungera i enlighet med upphandlad tjänst. Systemet ska anpassas med Mises faktureringssystem, information ska gå ut till hushåll och avfallet ska föras till Svinryggen. Upphandling av avfallskärl och bioavfallspåsar kommer att genomföras. Ytterligare upphandlingar såsom upphandling avfastighetsnära avfallshämtning från flerbostadshus, verksamheter och återvinningsstationer kommer att pågå under 2018. Mise ÅVC och Misebilen stärker upp i systemet så att hushållen får en hög avfallsservice. Mise arbetar vidare med att implementera de sju strategiska utvecklingsmålen för ett hållbart Åland. Projekt med fokus på avfallsminimering och avfallssortering kommer att genomföras under året.

Filnamn:Mise Budget 2018_MSTAM 31.10.2017.pdf
Filstorlek: 1.15 MB
Filtyp:pdf (Mediatyp: application/pdf)
Skapare:mise
Skapad den: 2017-11-21 15:13
Ägare:Alla
Underhållen av:mise
Träffar:458 Träffar
Senast uppdaterad den: 2017-11-21 15:13
Webplats:
CRC Kontrollsumma:
MD5 Kontrollsumma: