Regelverk

Här hittar du Mises styrande dokument såsom Renhållningsplan 2014-2024, Renhållningsföreskrifter, grundavtal och stadgor.

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar | [ Stigande ]

Mise grundavtal 2015 Mise grundavtal 2015

Het!
Upplagd: 2015-03-11
Ändringsdatum: 2015-03-11
Filstorlek: 339.93 kB
Nedladdningar: 1773

Mises ändrade grundavtal träder i kraft 1.3.2015

Mise avskrivningsplan Mise avskrivningsplan

Het!
Upplagd: 2017-06-12
Ändringsdatum: 2017-06-12
Filstorlek: 229.32 kB
Nedladdningar: 884

Mise förvaltningsstadga Mise förvaltningsstadga

Het!
Upplagd: 2018-06-06
Ändringsdatum: 2018-06-06
Filstorlek: 189.42 kB
Nedladdningar: 548

Mise Arvodesstadga Mise Arvodesstadga

Het!
Upplagd: 2018-06-06
Ändringsdatum: 2018-06-06
Filstorlek: 185.6 kB
Nedladdningar: 517

Mise Avfallsföreskrifter Mise Avfallsföreskrifter

Upplagd: 2020-02-05
Ändringsdatum: 2020-02-05
Filstorlek: 1005.81 kB
Nedladdningar: 81

I enlighet med § 91 i avfallslagen så får Mise (kommun) utfärda behövliga föreskrifter för att uppfylla lagen. Det får utfärdas föreskrifter om minskning av kommunalt avfall, sortering av avfall samt tekniska krav som gäller dessa funktioner. Det gäller också praktiska och tekniska åtgärder på fastigheter eller mottagningsplatser för avfall i samband med insamling, mottagning och transport. Det får också utfärdas föreskrifter i syfte att förhindra nedskräpning samt skyldighet att lämna uppgifter till avfallhanteringsmyndigheten.

Förvaltningen har tagit fram reviderade föreskrifter som är anpassade efter nya avfallslagen. De innehåller nya föreskrifter vad gäller slamtömning och reviderade föreskrifter vad gäller transportväg och hämtplats. Definitioner har förtydligats och hänvisningar finns till den nya avfallslagen.