Regelverk

Här hittar du Mises styrande dokument såsom Renhållningsplan 2014-2024, Renhållningsföreskrifter, grundavtal och stadgor.

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Fallande ]

Mise grundavtal 2015 Mise grundavtal 2015

Het!
Upplagd: 2015-03-11
Ändringsdatum: 2015-03-11
Filstorlek: 339.93 kB
Nedladdningar: 1746

Mises ändrade grundavtal träder i kraft 1.3.2015

Mise avskrivningsplan Mise avskrivningsplan

Het!
Upplagd: 2017-06-12
Ändringsdatum: 2017-06-12
Filstorlek: 229.32 kB
Nedladdningar: 845

Mise Arvodesstadga Mise Arvodesstadga

Het!
Upplagd: 2018-06-06
Ändringsdatum: 2018-06-06
Filstorlek: 185.6 kB
Nedladdningar: 474

Mise förvaltningsstadga Mise förvaltningsstadga

Het!
Upplagd: 2018-06-06
Ändringsdatum: 2018-06-06
Filstorlek: 189.42 kB
Nedladdningar: 501

Mise Avfallsplan 2020-2030 Mise Avfallsplan 2020-2030

Upplagd: 2020-02-05
Ändringsdatum: 2020-02-05
Filstorlek: 1.71 MB
Nedladdningar: 27

Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen och analysera förutsättningar samt ange ambitionsnivå och riktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Mises medlemskommuner. Vidare är planens syfte att ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och kontinuitet. Planen ska även garantera en bra avfallshantering som uppfyller aktuell lagstiftning, mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki (avfallstrappan).

Avfallsplanen är uppdelad på nio kapitel varav kapitel 6 och 7 är målen för 2025 respektive 2030. Planen innehåller också åtta bilagor som stödjer den nya avfallsplanen och redovisar också en uppföljning av den tidigare renhållningsplanen. Planen ska kunna användas som ett stöd vid beslutsfattade inför de kommande tio åren.