Regelverk

Här hittar du Mises styrande dokument såsom Avfallsplan 2020-2030, Avfallshanteringsföreskrifter, grundavtal och stadgor.

Dokument

Sortera efter : Namn | Datum | Träffar [ Stigande ]

Mise grundavtal 2015 Mise grundavtal 2015

Het!
Upplagd: 2015-03-11
Ändringsdatum: 2015-03-11
Filstorlek: 339.93 kB
Nedladdningar: 1850

Mises ändrade grundavtal träder i kraft 1.3.2015

Mise förvaltningsstadga Mise förvaltningsstadga

Het!
Upplagd: 2018-06-06
Ändringsdatum: 2018-06-06
Filstorlek: 189.42 kB
Nedladdningar: 640

Mise avskrivningsplan Mise avskrivningsplan

Het!
Upplagd: 2017-06-12
Ändringsdatum: 2017-06-12
Filstorlek: 229.32 kB
Nedladdningar: 960

Mise Avfallsplan 2020-2030 Mise Avfallsplan 2020-2030

Het!
Upplagd: 2020-02-05
Ändringsdatum: 2020-02-05
Filstorlek: 1.71 MB
Nedladdningar: 166

Syftet med avfallsplanen är att beskriva avfallshanteringen och analysera förutsättningar samt ange ambitionsnivå och riktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Mises medlemskommuner. Vidare är planens syfte att ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och kontinuitet. Planen ska även garantera en bra avfallshantering som uppfyller aktuell lagstiftning, mål för avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki (avfallstrappan).

Avfallsplanen är uppdelad på nio kapitel varav kapitel 6 och 7 är målen för 2025 respektive 2030. Planen innehåller också åtta bilagor som stödjer den nya avfallsplanen och redovisar också en uppföljning av den tidigare renhållningsplanen. Planen ska kunna användas som ett stöd vid beslutsfattade inför de kommande tio åren.

Mise Avfallsföreskrifter Mise Avfallsföreskrifter

Het!
Upplagd: 2020-02-05
Ändringsdatum: 2020-02-05
Filstorlek: 1005.81 kB
Nedladdningar: 165

I enlighet med § 91 i avfallslagen så får Mise (kommun) utfärda behövliga föreskrifter för att uppfylla lagen. Det får utfärdas föreskrifter om minskning av kommunalt avfall, sortering av avfall samt tekniska krav som gäller dessa funktioner. Det gäller också praktiska och tekniska åtgärder på fastigheter eller mottagningsplatser för avfall i samband med insamling, mottagning och transport. Det får också utfärdas föreskrifter i syfte att förhindra nedskräpning samt skyldighet att lämna uppgifter till avfallhanteringsmyndigheten.

Förvaltningen har tagit fram reviderade föreskrifter som är anpassade efter nya avfallslagen. De innehåller nya föreskrifter vad gäller slamtömning och reviderade föreskrifter vad gäller transportväg och hämtplats. Definitioner har förtydligats och hänvisningar finns till den nya avfallslagen.